Xuân đang về anh có hay,Hoa lá vui mùa xum vầy,Nơi phương trời anh tất cả nhớ,Một người luôn nhắc tên anh,Và mơ duên lứa đôi,Nếu xuân này vắng anh,Ong bướm thôi dệt duyên lành,Dây tơ trùng cung lỡ phiếm,Cho khúc hát ái ân từ nay lỡ tơ duyên,Thu qua đông tàn, con gái xuân bắt đầu sang,Muôn sắc huy hoàng, xuân này vắng vẻ anh,Ong lạc bè phái chim én cất cánh ,Ngày xuân như đông buồn,Nếu xuân này vắng ngắt anh,Như lá khô bi quan xa cành,Như giao thừa yên tiếng pháo,Mai úa sắc mặt hiên,Thì đừng mang lại xuân ơi.


Bạn đang xem: Xuân đã về anh có hay

Xuân đã về anh bao gồm hay,Hoa lá vui mùa xum vầy,Nơi phương trời anh gồm nhớ,Một người luôn luôn nhắc thương hiệu anh,Và mơ duên lứa đôi,Nếu xuân này vắng tanh anh,Ong bướm thôi dệt duyên lành,Dây tơ trùng cung lỡ phiếm,Cho khúc hát ái ân từ ni lỡ tơ duyên,Thu qua đông tàn, chị em xuân mới sang,Muôn sắc đẹp huy hoàng, xuân này vắng vẻ anh,Ong lạc bè cánh chim én bay ,Ngày xuân như đông buồn,Nếu xuân này vắng anh,Như lá khô bi ai xa cành,Như giao thừa im tiếng pháo,Mai úa sắc mặt hiên,Thì đừng mang lại xuân ơi.


*LK Đón Xuân Này ghi nhớ Xuân Xưa - mẩu chuyện Đầu Năm

những Ca Sĩ

*
1.826.620


http://musicmd1fr.dulongky.com.net/bucket-image-dulongky.com/images/singer/20130702/bcbf706f7a69b948a9a4e8f11f6731d1a8fcd20c.jpg

Sầu Tím Thiệp Hồng

Dương Hồng Loan ft Huỳnh Nguyễn công bình

*
1.257.020


http://musicmd1fr.dulongky.com.net/bucket-image-dulongky.com/images/singer/20130220/BWISOT4KyHHpIgwkSG7X5e89ef15cd138.jpg

Xem thêm: Phần 2: Mạng Xã Hội Zing Me Ra Mắt Ứng Dụng Chat Nhóm, Phần 2: Mạng Xã Hội Zing Me

http://musicmd1fr.dulongky.com.net/bucket-image-dulongky.com/images/singer/20220621/8eUwjEOHOYmqWyn2Lhkj62b195312f752.jpg
http://musicmd1fr.dulongky.com.net/bucket-image-dulongky.com/images/singer/20151204/ANCDUIQ3VrIdMxMiE27j627b6569ad461.jpg
http://musicmd1fr.dulongky.com.net/bucket-image-dulongky.com/images/singer/20120119/C7qy7aqRuMSlUUSBKjad590bf56d6366b.jpg
http://musicmd1fr.dulongky.com.net/bucket-image-dulongky.com/images/singer/20220518/7GHO1r4OBAsOJWdG8g4T62844a432254e.jpg
http://musicmd1fr.dulongky.com.net/bucket-image-dulongky.com/images/singer/20160202/dFhgmwXDkgx2tBaadUQT5b7f8439b6b03.jpg
http://musicmd1fr.dulongky.com.net/bucket-image-dulongky.com/images/singer/20120119/fa345106680d9be9cfbb5922aa54b24c27e6988e.jpg
http://musicmd1fr.dulongky.com.net/bucket-image-dulongky.com/images/singer/20120119/Aq8h16XS4m2oLXsKIZ3k58e74fe06f27e.jpg
http://musicmd1fr.dulongky.com.net/bucket-image-dulongky.com/images/singer/20120119/wzCLEcXCBDJTHq0Zc4q658e3732b97263.jpg