*

Vòi đầu tiên chảy đầy hồ nước sau 2 giờ. Vòi thứ hai tất cả sức chảy bằng 1/3 vòi đồ vật nhất. Vòi vật dụng ba bóc hết tất cả hồ đầy nước trong 4 giờ. Nếu 2/5 hồ đã tất cả nước, tín đồ ta mở 3 vòi cùng lúc thì sau mấy tiếng hồ đang đầy nước?

Ai giải không thiếu thốn mình tick cho


*

vòi đầu tiên chảy đầy hồ nước sau 2 giờ. Vòi vật dụng hai tất cả sức chảy bởi 1/3 vòi sản phẩm công nghệ nhất. Vòi đồ vật ba bóc tất cả hồ đầy nước vào 4 giờ. Nếu như 2/5 hồ đã bao gồm nước, người ta mở cùng lúc 3 vòi vĩnh thì sau? giờ hồ đã đầy nước.

Bạn đang xem: Vòi thứ nhất chảy đầy hồ sau 2 giờ


*

vòi đầu tiên chảy đầy hồ sau 2 giờ. Vòi trang bị hai bao gồm sức chảy bởi 1/3 vòi thiết bị nhất. Vòi lắp thêm ba tháo tất cả hồ đầy nước vào 4 giờ. Nếu như 2/5 hồ nước đã gồm nước, tín đồ ta mở cùng lúc 3 vòi vĩnh thì sau .... Giờ hồ đã đầy nước ?


Bài giải:

Mỗi giờ vòi đầu tiên chảy được:

1 : 2 = 1/2 ﴾hồ﴿

Mỗi giờ vòi thứ hai rã được:

1/3 x 1/2 = 1/6 ﴾hồ﴿

Mỗi tiếng vòi thứ cha chảy được:

1 : 4 = 1/4 ﴾hồ﴿

Mỗi giờ cả 3 vòi chảy được:

1/2+1/6+1/4 = 11/12 ﴾hồ﴿

Nếu hồ gồm 2/5 nước bạn ta đang mở bố vòi trong:

﴾1 ‐ 2/5﴿ : 11/12 = 36/55 ﴾giờ﴿

ĐS: 36/55 giờ


Bài giải:Mỗi giờ đồng hồ vòi trước tiên chảy được: 1 : 2 = 1/2 (hồ)Mỗi giờ đồng hồ vòi thứ hai rã được: 1/3 x 50% = 1/6 (hồ)Mỗi giờ vòi thứ tía chảy được: 1 : 4 = 1/4 (hồ)Mỗi tiếng cả 3 vòi chảy được: 1/2+1/6+1/4 = 11/12 (hồ)Nếu hồ tất cả 2/5 nước fan ta đang mở tía vòi trong:(1 - 2/5) : 11/12 = 36/55 (giờ)ĐS: 36/55 giờ* bí quyết hiểu 2: (Có lẽ bí quyết hiểu này đúng cùng với ý người ra đề trên Violympic)Bài 1c: Vòi trước tiên chảy đầy hồ nước sau 2 giờ. Vòi lắp thêm hai có sức chảy bởi 1/3 vòi thứ nhất Vòi vật dụng 3 tháo hết hồ đầy nước trong 4...
Đọc tiếp

Bài giải:

Mỗi tiếng vòi đầu tiên chảy được: 1 : 2 = 50% (hồ)

Mỗi giờ đồng hồ vòi sản phẩm công nghệ hai tung được: 1/3 x 1/2 = 1/6 (hồ)

Mỗi giờ vòi thứ tía chảy được: 1 : 4 = 1/4 (hồ)

Mỗi tiếng cả 3 vòi chảy được: 1/2+1/6+1/4 = 11/12 (hồ)

Nếu hồ tất cả 2/5 nước người ta vẫn mở ba vòi trong:

(1 - 2/5) : 11/12 = 36/55 (giờ)

ĐS: 36/55 giờ

* biện pháp hiểu 2: (Có lẽ biện pháp hiểu này đúng cùng với ý fan ra đề bên trên Violympic)

Bài 1c: Vòi trước tiên chảy đầy hồ nước sau 2 giờ. Vòi trang bị hai bao gồm sức chảy bởi 1/3 vòi thứ nhất Vòi sản phẩm công nghệ 3 tháo hết hồ đầy nước trong 4 giờ. Nếu 2/5 hồ đã bao gồm nước, người ta mở đồng thời 3 vòi (vòi 1 với vòi 2 tan vào còn vòi vĩnh 3 dỡ nước ra) thì sau mấy giờ đồng hồ hồ sẽ đầy nước.

Giải:

Mỗi tiếng vòi trước tiên chảy được: 1 : 2 = 1/2 (hồ)

Mỗi giờ vòi thiết bị hai tung được: 1/3 x 50% = 1/6 (hồ)

Mỗi tiếng vòi thứ cha chảy được: 1 : 4 = 1/4 (hồ)

Nếu hồ không có nước thì từng giờ cả 3 vòi cùng chảy thì được:

(1/2 + 1/6) – 1/4 = 5/12 (hồ)

Lượng nước cần chảy vào để đầy hồ:

1 – 2/5 = 3/5 (hồ)

Thời gian tung đầy hồ là:

3/5 : 5/12 = 36/25 (giờ) = 1,44 giờ

ĐS: 1,44 giờ


Đúng 0
Bình luận (0)

Vòi trước tiên chảy đầy hồ nước sau 2 giờ. Vòi trang bị hai gồm sức chảy bởi 1/3 vòi trang bị nhất. Vòi máy ba bóc hết hồ đầy nước vào 4 giờ. Trường hợp 2/5 hồ nước đã bao gồm nước, tín đồ ta mở đồng thời 3 vòi thì sau.....giờ hồ đã đầy nước?


Xem chi tiết
Lớp 5ToánCâu hỏi của OLM
0
0
GửiHủy

vòi thứ nhất chảy đầy hồ nước sau 2 tiếng . Vòi thiết bị hai gồm sức chảy bằng 1/3 vòi thứ nhất . Vòi sản phẩm ba bóc tất cả hồ đầy nước trong 4 giờ. Nếu 2/5 hồ đã bao gồm nước , fan ta mở cùng lúc 3 vòi thì sau ... Tiếng hồ vẫn đầy nước .


Xem chi tiết
Lớp 5ToánCâu hỏi của OLM
2
0
GửiHủy

khó quá


Đúng 0

Bình luận (0)
Khách vãng laiđã xóa
Trong 1 giờ, vòi thứ nhất chảy được là một trong những : 2 = 1/2 ( hồ)Trong 1 giờ, vòi thiết bị hai rã được là: 1/3x1/2=1/6 (hồ)Trong 1 giờ, vòi đồ vật ba bóc tất cả là: 1 : 4 = 1/4 (hồ)Phân số chỉ số phần đầm nước cần tan thêm là: 1 - 2/5 = 3/5 (hồ)Nếu cả 3 vòi thuộc mở, trong 1 giờ, số lượng nước vào bể là: một nửa + 1/6 − 1/4 = 5/12 (hồ)Thời gian nhằm hồ đầy là: 3/5 : 5/12 = 36/25 (giờ) = 1,44 giờĐS:.... nhớ k cho khách hàng nhahọc tốt
Đọc tiếp

Trong 1 giờ, vòi thứ nhất chảy được là 1 : 2 = 1/2 ( hồ)

Trong 1 giờ, vòi sản phẩm hai rã được là: 1/3x1/2=1/6 (hồ)

Trong 1 giờ, vòi đồ vật ba bóc tất cả là: 1 : 4 = 1/4 (hồ)

Phân số chỉ số phần đầm nước cần tan thêm là: 1 - 2/5 = 3/5 (hồ)

Nếu cả 3 vòi cùng mở, trong 1 giờ, lượng nước vào bể là: một nửa + 1/6 − 1/4 = 5/12 (hồ)

Thời gian nhằm hồ đầy là: 3/5 : 5/12 = 36/25 (giờ) = 1,44 giờ

ĐS:.... 

nhớ k cho khách hàng nha

học tốt


Đúng 0
Bình luận (0)
Khách vãng laiđã xóa

Vòi đầu tiên chảy đầy hồ sau 2 tiếng đồng hồ . Vòi sản phẩm hai gồm sức chảy bằng 1/3 vòi trước tiên . Vòi trang bị ba tháo tất cả hồ đầy nước trong 4 giờ đồng hồ . Giả dụ 2/5 hồ đã gồm nước fan ta mở cùng lúc 3 vòi thì sau mấy giờ hồ sẽ đầy nước ?


Xem bỏ ra tiết
Lớp 5ToánCâu hỏi của OLM
2
0
GửiHủy

1 tiếng vòi 1 tan được là:

1:2=1/2(hồ)

1 tiếng vòi 2 tung được là 

1/2x1/3=1/6(hồ)

1 giờ vòi 3 rã được là:

1:4=1/4(hồ)

1 giờ cả 3 vòi tung được là:

1/2+1/6+1/4=11/12(hồ)

Nếu hồ bao gồm 2/5 nước bạn ta đang mở 3 vòi trong các giờ là:

(1-2/5):11/12=36/55(giờ)

ĐS:36/55 giờ.

Xem thêm: Top 10 Phim Lẻ Lưu Đức Hoa Làm Nên Tên Tuổi Của Tài Tử Điện Ảnh Nổi Tiếng Thế Giới

k mk nha


Đúng 0

Bình luận (0)
Bài giải:Mỗi giờ vòi đầu tiên chảy được: 1 : 2 = 50% (hồ)Mỗi giờ vòi đồ vật hai rã được: 1/3 x 1/2 = 1/6 (hồ)Mỗi giờ đồng hồ vòi thứ cha chảy được: 1 : 4 = 1/4 (hồ)Mỗi giờ cả 3 vòi rã được: 1/2+1/6+1/4 = 11/12 (hồ)Nếu hồ bao gồm 2/5 nước fan ta vẫn mở cha vòi trong:(1 - 2/5) : 11/12 = 36/55 (giờ)ĐS: 36/55 giờ* phương pháp hiểu 2: (Có lẽ biện pháp hiểu này đúng cùng với ý tín đồ ra đề bên trên Violympic)Bài 1c: Vòi đầu tiên chảy đầy hồ nước sau 2 giờ. Vòi máy hai tất cả sức chảy bởi 1/3 vòi đồ vật nhất Vòi lắp thêm 3 tháo tất cả hồ đầy nước vào 4...
Đọc tiếp

Bài giải:

Mỗi giờ đồng hồ vòi đầu tiên chảy được: 1 : 2 = một nửa (hồ)

Mỗi giờ vòi sản phẩm công nghệ hai tung được: 1/3 x 50% = 1/6 (hồ)

Mỗi tiếng vòi thứ cha chảy được: 1 : 4 = 1/4 (hồ)

Mỗi giờ cả 3 vòi chảy được: 1/2+1/6+1/4 = 11/12 (hồ)

Nếu hồ tất cả 2/5 nước bạn ta đang mở tía vòi trong:

(1 - 2/5) : 11/12 = 36/55 (giờ)

ĐS: 36/55 giờ

* biện pháp hiểu 2: (Có lẽ biện pháp hiểu này đúng với ý tín đồ ra đề bên trên Violympic)

Bài 1c: Vòi đầu tiên chảy đầy hồ nước sau 2 giờ. Vòi lắp thêm hai bao gồm sức chảy bằng 1/3 vòi sản phẩm nhất Vòi thiết bị 3 gỡ hết hồ đầy nước trong 4 giờ. Nếu 2/5 hồ đã gồm nước, tín đồ ta mở cùng lúc 3 vòi (vòi 1 và vòi 2 tung vào còn vòi vĩnh 3 dỡ nước ra) thì sau mấy giờ hồ đã đầy nước.

Giải:

Mỗi giờ vòi thứ nhất chảy được: 1 : 2 = 1/2 (hồ)

Mỗi giờ đồng hồ vòi đồ vật hai rã được: 1/3 x 1/2 = 1/6 (hồ)

Mỗi giờ đồng hồ vòi thứ tía chảy được: 1 : 4 = 1/4 (hồ)

Nếu hồ không có nước thì từng giờ cả 3 vòi thuộc chảy thì được:

(1/2 + 1/6) – 1/4 = 5/12 (hồ)

Lượng nước nên chảy vào để đầy hồ:

1 – 2/5 = 3/5 (hồ)

Thời gian rã đầy hồ là:

3/5 : 5/12 = 36/25 (giờ) = 1,44 giờ

ĐS: 1,44 giờ


Đúng 0
Bình luận (0)

1/- Vòi trước tiên chảy đầy hồ sau 2 tiếng đồng hồ . Vòi máy hai bao gồm sức chảy bởi 1/3 vòi thứ nhất . Vòi sản phẩm công nghệ ba bóc hết tất cả hồ đầy nước vào 4 giờ . Nếu như 2/5 hồ nước đã bao gồm nước , fan ta mở cùng lúc 3 vòi thì sau .... Giờ hồ đang đầy nước ? 


Xem bỏ ra tiết
Lớp 5ToánCâu hỏi của OLM
0
0
GửiHủy

Vòi trước tiên chảy đầy hồ nước sau 2 giờ. Vòi thứ hai tất cả sức chảy bằng 1/3 vòi sản phẩm nhất. Vòi trang bị ba gỡ hết tất cả hồ đầy nước trong 4 giờ. Giả dụ 2/5 hồ đã bao gồm nước, fan ta mở đồng thời 3 vòi vĩnh thì sau … giờ hồ đang đầy nước? 


Xem đưa ra tiết
Lớp 5ToánCâu hỏi của OLM
1
0
GửiHủy
Bài giải:Mỗi giờ vòi đầu tiên chảy được: 1 : 2 = 50% (hồ)Mỗi tiếng vòi thứ hai tung được: 1/3 x 50% = 1/6 (hồ)Mỗi tiếng vòi thứ bố chảy được: 1 : 4 = 1/4 (hồ)Mỗi giờ đồng hồ cả 3 vòi tung được: 1/2+1/6+1/4 = 11/12 (hồ)Nếu hồ bao gồm 2/5 nước bạn ta đã mở cha vòi trong:(1 - 2/5) : 11/12 = 36/55 (giờ)ĐS: 36/55 giờ* phương pháp hiểu 2: (Có lẽ biện pháp hiểu này đúng với ý fan ra đề trên Violympic)Bài 1c: Vòi thứ nhất chảy đầy hồ nước sau 2 giờ. Vòi thiết bị hai tất cả sức chảy bằng 1/3 vòi thiết bị nhất Vòi máy 3 bóc hết tất cả hồ đầy nước trong 4...
Đọc tiếp

Bài giải:

Mỗi giờ vòi đầu tiên chảy được: 1 : 2 = 50% (hồ)

Mỗi giờ đồng hồ vòi vật dụng hai rã được: 1/3 x một nửa = 1/6 (hồ)

Mỗi giờ đồng hồ vòi thứ cha chảy được: 1 : 4 = 1/4 (hồ)

Mỗi giờ đồng hồ cả 3 vòi chảy được: 1/2+1/6+1/4 = 11/12 (hồ)

Nếu hồ tất cả 2/5 nước fan ta sẽ mở ba vòi trong:

(1 - 2/5) : 11/12 = 36/55 (giờ)

ĐS: 36/55 giờ

* cách hiểu 2: (Có lẽ giải pháp hiểu này đúng cùng với ý người ra đề trên Violympic)

Bài 1c: Vòi đầu tiên chảy đầy hồ sau 2 giờ. Vòi vật dụng hai gồm sức chảy bởi 1/3 vòi trang bị nhất Vòi trang bị 3 bóc tất cả hồ đầy nước trong 4 giờ. Nếu 2/5 hồ đã gồm nước, tín đồ ta mở cùng lúc 3 vòi (vòi 1 với vòi 2 chảy vào còn vòi 3 túa nước ra) thì sau mấy giờ hồ sẽ đầy nước.