Để giúp chúng ta học sinh dễ dàng tổng hợp kỹ năng tiếng Anh với đạt kết quả cao trong học tập. Vì chưng thế, hôm nay anh ngữ dulongky.com vẫn tổng hợp kỹ năng ngữ pháp giờ Anh lớp 6 để hỗ trợ chúng ta học sinh trong học tập. Hy vọng bài viết này thực sự hữu ích đối với các bạn.

Bạn đang xem: Tóm tắt ngữ pháp tiếng anh lớp 6

1. Đại từ nhân xưng: (Personal pronouns)

Đại trường đoản cú nhân xưng được dùng để làm xưng hô khi giao tiếp.Gồm 3 ngôi (ngôi I, ngôi II, ngôi III) và tất cả 8 đại từ:

Download Now: Trọn cỗ tài liệu ngữ pháp tiếng Anh FREE

Ngôi

Số ít

Số nhiều

Ngôi thiết bị I: (người nói)I (tôi/mình/ ta/ tớ/…)we (chúng tôi/ chúng ta/…)
Ngôi lắp thêm II: (người nghe)you (bạn/ anh/ chị/ em/…)you (các bạn/ anh/ chị/ em/…)
Ngôi sản phẩm III:

(người được nói đến)

he (anh/ ông/ chú ấy…) she (chị/ bà/ cô ấy/…) it (nó/ lắp thêm đó/ vật dụng đó/…)they (họ/ chúng nó/ đông đảo vật đó)
2. Thì bây giờ Đơn của động từ khổng lồ BE: (The Present Simple tense of khổng lồ BE)

Download Now: Trọn cỗ Luyện kỹ năng nghe (PDF+audio) FREE

*

3.Thì lúc này Đơn của rượu cồn từ thường: (Simple Present Tense of ordinary verbs)

I/ You/ We/ TheyHe/ She/ It
(+)S + Vbare + O.S + V_s/es + O.
(-)S + don’t + Vbare + O.S + doesn’t + Vbare + O.
(?)Do + S + Vbare + O?– Yes, S + do.– No, S + don’t.Does + S + Vbare + O?– Yes, S + does.– No, S + doesn’t.

Chủ ngữ là ngôi lắp thêm 3 số không nhiều (He/She/It/Danh trường đoản cú số ít) thì Verb đề xuất thêm S/ES (thêm ES cho các động từ bỏ tận cùng là âm gió)

Dấu hiệu nhận ra thì bây giờ Đơn: every day/night, in the morning/afternoon/evening…

a. Đổi đại từ:

Ex1:

He is a student.

5. Đại từ mua (Possessive pronouns):

– đứng trước danh từ, dùng làm chỉ rõ danh từ kia thuộc về ai

Personal pronouns

Đại tự nhân xưng

Possessive pronouns (Possessive adjectives)

Đại từ download (Tính tự sở hữu)

Imy(của tôi/ tớ …)
Youyour(của các bạn/ những anh/ chị …)
Hehis(của anh/ chú/ ông ấy …)
Sheher+ NOUN(của chị/ cô/ bà ấy …)
Itits(của nó)
Weour(của bọn chúng tôi/ lũ tớ …)
Theytheir(của họ/ bọn chúng nó)
6. Thắc mắc Wh & câu hỏi Yes/No: (Wh_ questions và Yes/No_questions)

Question wordAuxiliarySubject+ Vbare+ Object
Yes/No_ questions:Do DoesI/you/we/they he/she/it+ Vbare+ Object ?
Wh_ questions:What/When/Where/ Why/Who/How/…Do DoesI/you/we/they he/she/it+ Vbare+ Object ?

Question words (Từ nhằm hỏi):

là hầu hết từ được dùng để hỏi thông tin về người/ sự vật/ sự việcluôn đặt ở đầu câu để hỏi:

+ WHO (ai): hỏi người

+ WHERE (ở đâu): hỏi địa điểm/ nơi chốn

+ WHEN (khi nào): hỏi thời điểm/ thời gian

+ WHOSE (của ai): hỏi về công ty sở hữu

+ WHY (tại sao): hỏi lý do

+ WHAT (gì/cái gì): hỏi sự vật/ sự việc

+ WHAT TIME (mấy giờ): hỏi giờ/ thời gian thao tác làm việc gì đó

+ WHICH School/ Grade/ Class/ Floor: hỏi về trường/ khối/ lớp/ tầng nào

+ HOW MANY + plural noun (số lượng bao nhiêu): hỏi số lượng đếm được

+ HOW (như chũm nào/ bằng cách nào): hỏi về kiểu cách thức/ trả cảnh/ trạng thái

* NOTE: đi bộ ta sử dụng on foot (NOT by foot)

7. TÍNH TỪ MÔ TẢ:

dùng để diễn tả diện mạo/ tính giải pháp của con người, tính chất của sự vật/ việc:

+ diện mạo, bề ngoài: beautiful, pretty, …

+ tính cách: active, friendly, lazy, …

+ kích thước, hình dạng: big, small, …

+ trạng thái cảm xúc: happy, sad, …

+ tuổi: old, young, …

+ màu sắc: blue, red, …

VỊ TRÍ CỦA TÍNH TỪ:

a. Adj che khuất be để ngã nghĩa mang đến S:

S + be + adj

Ex: My school is big.

b. Adj đứng trước danh trường đoản cú để bửa nghĩa cho danh từ đó:

S + be + (a/an/the) + adj + noun.

Ex: It is an old city.

c. Dạng câu hỏi:

Be + S + adj ?

Ex: Is your house big? – Yes, it is./ No, it isn’t.

NOTE:

+ đụng từ be phải phù hợp với S.

+ khi adj bổ nghĩa đến danh từ bỏ số ít, thông thường sẽ có mạo từ a/ an hoặc the đứng trước

8. Những mẫu câu hỏi & trả lời:

a. Hỏi & vấn đáp với OR-Question:

Câu hỏi với OR là thắc mắc lựa chọn. Người vấn đáp phải lựa chọn 1 trong 2 ý mà bạn hỏi gửi ra, không

trả lời Yes/ No.

Is A or B ?

Ex: Are you an engineer or a teacher? – I’m a teacher.

b. Hỏi & trả lời về trường học:

Which(= What) school + do/does + S + go to?

Ex: Which school vị you go to? – I go to Tran Van On school.

c. Hỏi & trả lời về khối lớp/ lớp:

Which grade/class + be + S + in?
S + be + in + grade + số (lớp).S + be + in + class + số (lớp)/ tên (lớp).

Xem thêm: Trải Nghiệm 2 Năm Với Galaxy Note 8 Review: Powerful, Pricey And Soon

Ex: Which class are they in? – They are in class 6A1.

d. Hỏi & trả lời về tầng lầu:

Which floor + be + S + on?
S + be + on + the + số vật dụng tự + floor

Ex: Which floor is your classroom on? – It’s on the second floor.

e. Hỏi & vấn đáp về số lượng:

How many + noun (số nhiều) + are there …?
How many + noun (số nhiều) + do/does + S + Vbare ?

Ex1: How many classrooms are there in your school? – There are 60 classrooms in my school. Ex2: How many pencils do you have? – I have

Ex2: How many pencils bởi you have? – I have one pencil.

f. Hỏi & vấn đáp về hoạt động hằng ngày: 

What + do/does + S + do …?

Các cụm từ hay được dùng làm nói về chuyển động hằng ngày:

+ every day/ every night

+ every morning/ every afternoon/ every evening, …

Ex1: What bởi vì you bởi every morning? I go to school every morning.

Ex2: What does she vị at night? She watches TV at night.

g.Hỏi & vấn đáp về giờ giấc:

What time is it?

1. Hỏi thăm giờ:

số tiếng chẵn: It’s + số giờ + o’clock.số tiếng lẻ có 2 cách:
Cách nói theo đồng hồ năng lượng điện tử:

(nói giờ trước phút sau)

Cách nói theo đồng hồ nước kim:

(nói phút trước giờ sau)

It’s + số giờ + số phút.It’s + số phút + past/ to + số giờ.
· từ phút máy 1 g phút thứ 30 dùng PAST (qua/ hơn)

· tự phút thiết bị 31 g phút sản phẩm 59 dùng TO (kém/ thiếu)

với số giờ đồng hồ + 1

· sử dụng a quarter (1 phần tư) cho 15 phút

· sử dụng half (1 phần 2/phân nửa) cho 30 phút

Để riêng biệt buổi sáng tuyệt chiều: ta cần sử dụng AM (sáng) PM (chiều)2. Hỏi thời hạn của các hoạt động:

What time do/does + S + Vbare + …?
S + V(s/es) + at + thời

Ex: What time bởi vì we have Math? We have it at half past twelve.

9. Thì bây giờ Tiếp diễn: (Present Progressive Tense)

Thì hiện nay tại tiếp tục được sử dụng để biểu đạt hành đụng hoặc sự việc đang ra mắt ở hiện tại (ngay khi đã nói).

(+)S + be (am/is/are) + V_ing + …Ex: We are playing soccer.
()S + be (am/is/are) + NOT + V_ing + …Ex: We are not playing soccer.
(?)Be (Am/Is/Are) + S + V_ing + …?

– Yes, S + be (am/is/are).

– No, S + be (am/is/are) + NOT.

Ex: Are you playing soccer?

– Yes, we are.

– No, we are not.

Dấu hiệu phân biệt thì bây giờ Tiếp Diễn:

now, right now, at present, at this time, at the momentCâu mệnh lệnh! (Look!/ Listen!/ Quiet!/ …)Câu hỏi Where + be + S? (Where are you? – I am playing in the yard.)