(a) ,, 5.4^2 - 18:3^2 ; hspace2cm \ b),,3^3.18 - 3^3.12 \ c) ,, 39.213 + 87.39 ; \ d) ,, 80 , – <130 , – (12 - 4)^2>)

Bạn đang xem: Toán lớp 6 bài 73 trang 32

Hướng dẫn:

Đối cùng với biểu thức không tồn tại dấu ngoặc mà lại chỉ gồm phép tính cộng, trừ hoặc chỉ tất cả phép tính nhân, chia, ta thực hiện phép tính theo lắp thêm tự tự trái lịch sự phải

Đối cùng với biểu thức không tồn tại dấu ngoặc giả dụ có những phép tính cộng, trừ, nhân, chia, thổi lên lũy vượt ta triển khai theo máy tự: nâng lên lũy quá rồi cho nhân với chia ở đầu cuối đến cộng và trừ

Đối với biểu thức có các dấu ngoặc (), < >, ta triển khai theo đồ vật tự: (() ,,, ightarrow ,,, < > ,,, ightarrow ,,, left ight )

Ta có:

(a) ,, 5.4^2 - 18:3^2 = 5 . 16 - 18 : 9 = 80 - 2 f = 78)

( b) ,, 3^3.18 - 3^3.12 = 3^3 . (18 - 12) = 27 . 6 = f 162)

( c) ,, 39.213 + 87.39 = 39 . (213 + 87) = 39 . 300 = f 11 , 700)

( eginalign d) ,, 80 – <130 – (12 - 4)^2> &= 80 - (130 - 8^2) \ &= 80 - (130 - 64) \& = 80 - 66 \ và = f 14 endalign)


Xem đoạn clip bài giảng và làm thêm bài rèn luyện về bài học kinh nghiệm này tại chỗ này để học giỏi hơn.
*

Tham khảo giải thuật các bài tập bài 9: sản phẩm tự thực hiện các phép tính - luyện tập trang 32 khác • Giải bài 73 trang 32 - SGK Toán lớp 6 tập 1 triển khai các phép... • Giải bài bác 74 trang 32 - SGK Toán lớp 6 tập 1 tra cứu số thoải mái và tự nhiên (x),... • Giải bài xích 75 trang 32 - SGK Toán lớp 6 tập 1 Điền số ưa thích hợp... • Giải bài xích 76 trang 32 - SGK Toán lớp 6 tập 1 Đố: Trang đố Nga dùng... • Giải bài bác 77 luyện tập trang 32 - SGK Toán lớp 6 tập 1 thực hiện phép... • Giải bài bác 78 luyện tập trang 33 - SGK Toán lớp 6 tập 1 Tính quý hiếm biểu... • Giải bài bác 79 rèn luyện trang 33 - SGK Toán lớp 6 tập 1 Đố: Điền vào chỗ... • Giải bài bác 80 rèn luyện trang 33 - SGK Toán lớp 6 tập 1 Điền vào ô vuông các... • Giải bài bác 81 luyện tập trang 33 - SGK Toán lớp 6 tập 1 Sử dụng máy vi tính bỏ... • Giải bài xích 82 rèn luyện trang 33 - SGK Toán lớp 6 tập 1 Đố: xã hội các...
Mục lục Giải bài xích tập SGK Toán 6 theo chương •Chương 1: Ôn tập và bổ túc về số tự nhiên - Số học tập •Chương 1: Đoạn thẳng - Hình học tập •Chương 2: Góc - Hình học tập •Chương 2: Số nguyên - Số học •Chương 3: Phân số - Số học tập
bài bác trước bài xích sau
Giải bài tập SGK Toán 6
Bài 9: lắp thêm tự tiến hành các phép tính - luyện tập trang 32
• Giải bài xích 73 trang 32 - SGK Toán lớp 6 tập 1 • Giải bài xích 74 trang 32 - SGK Toán lớp 6 tập 1 • Giải bài 75 trang 32 - SGK Toán lớp 6 tập 1 • Giải bài 76 trang 32 - SGK Toán lớp 6 tập 1 • Giải bài bác 77 rèn luyện trang 32 - SGK Toán lớp 6 tập 1 • Giải bài xích 78 rèn luyện trang 33 - SGK Toán lớp 6 tập 1 • Giải bài bác 79 rèn luyện trang 33 - SGK Toán lớp 6 tập 1 • Giải bài 80 luyện tập trang 33 - SGK Toán lớp 6 tập 1 • Giải bài bác 81 rèn luyện trang 33 - SGK Toán lớp 6 tập 1 • Giải bài 82 rèn luyện trang 33 - SGK Toán lớp 6 tập 1
Giải bài xích tập SGK Toán 6
Chương 1: Ôn tập và bổ túc về số tự nhiên Chương 1: Đoạn trực tiếp Chương 2: Góc Chương 2: Số nguyên Chương 3: Phân số
Giải bài tập SGK Toán 6
Giải bài tập SGK Toán 6 Tập 1 Giải bài tập SGK Toán 6 Tập 2
+ mở rộng xem đầy đủ
Giải bài xích tập các lớp
Giải bài xích tập Lớp 3
Giải bài tập Lớp 4
Giải bài tập Lớp 5
Giải bài xích tập Lớp 6

Xem thêm: Kỹ Năng Etabs 5: Gán Tải Trọng Thang Máy, Cần Xác Định Tải Trọng Thang Máy Phù Hợp

Giải bài tập Lớp 7
Giải bài xích tập Lớp 8
Giải bài xích tập Lớp 9
Giải bài bác tập Lớp 10
Giải bài tập Lớp 11
Giải bài bác tập Lớp 12
Giải bài tập những môn
Giải bài bác tập Môn Toán
Giải bài bác tập soạn Văn
Giải bài bác tập Môn trang bị Lý
Giải bài xích tập Môn Hóa Học
Giải bài bác tập Môn định kỳ Sử
Giải bài tập Môn Địa Lý
Giải bài tập Môn Sinh Học
Giải bài xích tập Môn GDCD
Giải bài xích tập Môn giờ Anh
Bài giảng môn toán
Toán lớp 1 Toán lớp 2 Toán lớp 3 Toán lớp 4 Toán lớp 5
Toán lớp 6 Toán lớp 7 Toán lớp 8 Toán lớp 9
Toán lớp 10 Toán lớp 11 Toán lớp 12