Tài liệu sẽ hướng dẫn bỏ ra tiết phương thức giải và bài xích tập chăm đề giới hạn: số lượng giới hạn dãy số, số lượng giới hạn hàm số, hàm số liên tiếp tất cả đều phải sở hữu lời giải rứa thể.

Bạn vẫn xem: phương pháp tìm giới hạn hàm số toán cao cấp

BÀI 1. GIỚI HẠN CỦA DÃY SỐ.Dạng 1. Thực hiện định nghĩa tìm giới hạn 0 của dãy sốDạng 2. Sử dụng định lí nhằm tìm số lượng giới hạn 0 của hàng số Dạng 3. Sử dụng những giới hạn đặc biệt quan trọng và các định lý nhằm giải những bài toán tìm giới hạn dãyDạng 4. Sử dụng công thức tính tổng của một cấp cho số nhân lùi vô hạn, tìm kiếm giới hạn, biểu lộ một số thập phân vô hạn tuần dứt phân số Dạng 5. Tìm số lượng giới hạn vô thuộc của một dãy bởi định nghĩaDạng 6. Tìm giới hạn của một dãy bằng phương pháp sử dụng định lý, luật lệ tìm số lượng giới hạn vô cựcMỘT SỐ DẠNG TOÁN NÂNG CAO Tham khảoBÀI 2. GIỚI HẠN HÀM SỐDạng 1. Dùng định nghĩa để tìm giới hạn Dạng 2. Tìm số lượng giới hạn của hàm số bởi công thứcDạng 3. áp dụng định nghĩa tìm số lượng giới hạn một bên Dạng 4. Thực hiện định lý và bí quyết tìm số lượng giới hạn một bên Dạng 5. Tính giới hạn vô cực Dạng 6. Tìm số lượng giới hạn của hàm số trực thuộc dạng vô định 0/0Dạng 7. Dạng vô định Dạng 8. Dạng vô địnhMỘT SỐ DẠNG TOÁN NÂNG CAO Tham khảoBÀI 3. HÀM SỐ LIÊN TỤCDạng 1. Xét tính thường xuyên của hàm số f(x) trên điểm x0 Dạng 2. Xét tính tiếp tục của hàm số tại một điểmDạng 3. Xét tính liên tiếp của hàm số bên trên một khoảng chừng KDạng 4. Kiếm tìm điểm ngăn cách của hàm số f(x) Dạng 5. Minh chứng phương trình f(x)=0 tất cả nghiệm MỘT SỐ BÀI TẬP LÝ THUYẾT Tham khảo 


Bạn đang xem: Toán cao cấp giới hạn hàm số

*

*

Xem thêm: Chơi Game Cửa Hàng Bán Đồ Chơi Trẻ Em, Game Ban Do Choi

*

*

*

Sub đk kênh góp Ad nhé !