dulongky.com: Qua bài <Định nghĩa> <Định Lý> của Cung và Dây Cung cùng dulongky.com cùng tổng hòa hợp lại những kiến thức về cung cùng dây cung trong con đường tròn và giải đáp lời giải chi tiết bài tập áp dụng.

Bạn đang xem: Tính chất dây cung trong đường tròn


I. ĐỊNH NGHĨA CUNG

Nếu 2 điểm ngẫu nhiên nằm trên phố tròn (không trùng nhau) và phân tách đường tròn ấy thành 2 phần thì mỗi phần được phân chia ấy là 1 cung tròn, 2 điểm bất kỳ ấy được điện thoại tư vấn là hai đầu mút của cung.


*

Ví dụ: Đường tròn (O, R) có: 

BC là phân chia đường tròn thành 2 phần yêu cầu ta tất cả cung BC nhỏ tuổi và cung BC bự và nhì điểm B, C là nhì đầu mút của dây cung.AB là 2 lần bán kính chia đường tròn thành 2 phần bằng nhau nên ta có cũng có cung AB. 

II. ĐỊNH NGHĨA DÂY CUNG

Đoạn thẳng nối nhì đầu mút của cung thì được gọi là dây cung. Nếu đoạn thẳng nối 2 điểm mút này đi qua tâm con đường tròn thì đoạn thẳng này gọi là đường kính (đường kính có độ lâu năm bằng 2 lần bán kính). 

Ví dụ: Đường tròn (O, R) trên bao gồm dây cung BC và đường kính AB nối 2 điểm mút trải qua tâm O.

III. ĐỊNH LÝ LIÊN HỆ GIỮA CUNG VÀ DÂY CUNG trong ĐƯỜNG TRÒN

Các định lý và tính chất liên hệ giữa cung cùng dây cung trong con đường tròn là:

Định lý 1:

Đối với 2 cung nhỏ dại trong một đường tròn hay hai tuyến đường tròn đều nhau thì: nhị cung đều nhau ⇔ hai dây cung bởi nhau.

Xem thêm: Nhận Diện Font Từ Hình Ảnh Bằng Photoshop, Cách Bạn Nên Biết

Định lý 2:

Đối với 2 cung bé dại trong một mặt đường tròn hay hai đường tròn bằng nhau thì: Cung nào lớn hơn thì dây căng cung đó phệ hơn.

Các tính chất khác về cung với dây:

Trong một mặt đường tròn, 2 lần bán kính đi qua điểm tại chính giữa của một cung ngẫu nhiên thì vẫn vuông góc cùng với dây căng cung ấy với ngược lại.Đường kính trải qua trung điểm của một dây cung không đi qua tâm đường tròn thì sẽ trải qua điểm tại chính giữa của cung bị căng bởi dây ấy.Đường kính trải qua điểm tại chính giữa của một cung bất kỳ thì sẽ đi qua trung điểm của dây căng cung ấy.Hai cung bị khuất giữa nhị dây song song với nhau thì sẽ bởi nhau.
*

Ví dụ: Đường tròn (O, R) có: AB // EF

AB = EF ⇔ cung AB = cung EF.AB HK là mặt đường kính, H là điểm ở chính giữa cung AB ⇒ HK ⊥ AB và trải qua trung điểm N của cạnh AB.AB // EF ⇔ cung AE = cung BF.

IV. BÀI TẬP MINH HỌA VỀ CUNG VÀ DÂY CUNG

Ví dụ: Đường tròn (O, R) bao gồm cung AB = cung CD. Chứng tỏ rằng AB = CD.


*

Lời giải tham khảo: