Tất tần tật về các thì trong giờ Anh, từ dấu hiệu nhận biết, bí quyết dùng và ví dụ ráng thể


Phần 1. Tín hiệu phân biệt cácthì trong tiếng Anh1.1 Simple Present: Thì lúc này ĐơnTrong câu thường sẽ có những từ sau: Every, always, often , usually, rarely , generally, frequently.

Bạn đang xem: This weekend dùng thì gì

1.2 Present Continuous: Thì bây giờ tiếp diễnTrong câu thông thường có những nhiều từ sau: At present, at the moment, now, right now, at, look, listen.1.3 Simple Past: Thì thừa khứ đơnCác trường đoản cú thường lộ diện trong thì quá khứ đơn: Yesterday, ago , last night/ last week/ last month/ last year, ago(cách đây), when.

1.4 Past Continuous: Thì quá khứ tiếp diễn•Trong câu bao gồm trạng từ thời hạn trong quá khứ với thời gian xác định.•At + thời hạn quá khứ (at 5 o’clock last night,…)•At this time + thời gian quá khứ. (at this time one weeks ago, …)•In + năm trong quá khứ (in 2010, in 2015)•In the past•Khi câu bao gồm “when” nói đến một hành vi đang xảy ra thì có một hành động khác chen ngang vào.


các bạn cũng có thể học ngữ pháp với cách thức học của dulongky.com Grammar để sở hữu được kết quả nhanh hơn, học độc đáo hơn, nhớ lâu hơn tại đây: www.grammar.vnMột trong số những bước học ngữ pháphiệu quả khi chúng ta học ngữ phápvới dulongky.com---> HỌC MIỄN PHÍ

1.5 Present Perfect: Thì bây giờ hoàn thànhTrong câu thường có những tự sau: Already, not…yet, just, ever, never, since, for, recently, before…1.6 Present Perfect Continuous : Thì hiện tại xong xuôi tiếp diễnTrong câu thì hiện tại chấm dứt tiếp diễn hay có những từ sau: All day, all week, since, for, for a long time, in the past week, recently, lately, up until now, and so far, almost every day this week, in recent years.1.7 Past Perfect: thừa khứ trả thànhTrong câu có các từ: After, before, as soon as, by the time, when, already, just, since, for….1.8 Past Perfect Continuous: quá khứ dứt tiếp diễnTrong câu thường có: Until then, by the time, prior lớn that time, before, after.1.9 Simple Future: tương lai đơnTrong câu thường xuyên có: tomorrow, Next day/ Next week/ next month/ next year, in + thời gian…1.10 Future Continuous: Thì tương lai tiếp diễnTrong câu thường xuyên có các cụm từ: next year, next week, next time, in the future, and soon.1.11 Future Perfect: Thì tương lai hoàn thànhBy + thời hạn tương lai, By the end of + thời gian trong tương lai, by the time …Before + thời gian tương lai1.12 Past Perfect Continuous: thừa khứ ngừng tiếp diễnFor + khoảng thời gian + by/ before + mốc thời hạn trong tương lai

*

Phần 2. Biện pháp sử dụng các thì trong giờ đồng hồ AnhNote: Subject ( nhà từ) viết tắt SVerb (động từ) viết tắt VObject (tân ngữ) viết tắt OTobe (động từ bỏ tobe) Am, is, are2.1: Simple Present: Thì hiện tại Đơn-Use: dùng để làm nói về một thực sự hiển nhiên, một đạo lý đúng.+Diễn tả một kinh nghiệm , một hành vi thường xảy ra ở hiện tại+ Nói lên khả năng của một người+Để nói về một thời hạn biểu, chương trình, định kỳ trình…trong tương lai+Form (Công thức )-Verb (công thức với rượu cồn từ thường)+Khẳng định:S + V_S/ES + O+Phủ định: S+ DO/DOES + NOT + V(inf) +O+Nghi vấn: DO/DOES + S + V(inf) + O ?-Verb tobe (công thức so với động trường đoản cú Tobe)+Khẳng định: S+ AM/IS/ARE + O+Phủ định: S + AM/IS/ARE + NOT + O+Nghi vấn: AM/IS/ARE + S + O ?


Ex: The sun rises in the East và sets in the West.- I get up early every morning.

2.2: Present Continuous: Thì hiện tại tiếp diễn-Use (Cách sử dụng)+Diễn tả hành động đang ra mắt và kéo dãn dài trong hiện tại tại.+ dùng để đề nghị, cảnh báo, mệnh lệnh.+ dùng để diễn tả một hành động sắp xảy ra sau đây theo kế hoạch đã định trước+ diễn tả sự không sử dụng rộng rãi hoặc phàn nàn về việc nào đấy khi trong câu có “always”.

-Form: Công thức+Khẳng định: S +am/ is/ are + V_ing + O+Phủ định: S + am/ is/ are+ not + V_ing + O+Nghi vấn:Am/is/are+S + V_ing+ O ?Ex: She is going to lớn school at the moment.-Be quiet! The baby is sleeping in the bedroom.- I am flying khổng lồ Moscow tomorrow.Lưu ý: Không sử dụng thì hiện tại tại tiếp diễn với những động trường đoản cú chỉ tri giác, nhận thức như : khổng lồ be, see, hear,feel, realize, seem, remember, forget, understand, know, like , want , glance, think, smell, love, hate… (Ex: He wants lớn go for a cinema at the moment.)

2.3: Simple Past: Thì vượt khứ đơn-Use (Cách sử dụng)+ nói đến một hành động đã xẩy ra và xong trong thừa khứ.+ diễn tả các hành vi xảy ra thường xuyên trong thừa khứ+ cần sử dụng trong câu đk loại 2+ miêu tả một hành động xen vào một hành vi đang ra mắt trong thừa khứ-Form (Công thức)+Verb ( Đối với hễ từ thường)+Khẳng định: S + Vp2/ED + O+Phủ định: S + did + not+ V(inf) + O+Nghi vấn: Did + S + V(inf) + O ?-Tobe (Công thức đối với động từ Tobe):

+Khẳng định: S+ Were/Was + V_ed/Vp2+Phủ định: S + Were/Was + V_ed/Vp2+Nghi vấn: Were/Was + S + V_ed/Vp2 ?EX: I went to lớn the concert last week; I met him yesterday.- She came home, had a cup of water and went to her room without saying a word.-If I were rich, I wouldn’t be living this life.

2.4: Past Continuous: Thì quá khứ tiếp diễn-Use: biện pháp sử dụng+ biểu đạt hành cồn đang xẩy ra tại một thời điểm trong quá khứ+ biểu đạt hai hành vi xảy ra bên cạnh đó trong vượt khứ+ mô tả hành rượu cồn đang xẩy ra thì có hành vi khác xen vào+ hành động lặp đi lặp lại trong quá khứ và có tác dụng phiền đến người khác-Form (Công thức)+Khẳng định: S + was/were + V_ing + O+Phủ định: S + was/were+ not + V_ing + O+Nghi vấn: Was/were+S+ V_ing + O ?Ex: When my sister got there, it was 8 p.m.-While I was taking a bath, she was using the computer.-I was listening to lớn the news when she phoned.2.5. Present Perfect: Thì hiện tại hoàn thành-Use: phương pháp sử dụng+ nói tới một hành vi xảy ra trong vượt khứ, kéo dãn dài đến hiện tại tại, có thể xảy ra vào tương lai.+ Nói về hành vi xảy ra trong vượt khứ nhưng không khẳng định được thời gian, và triệu tập vào kết quả.

Xem thêm: 15 Năm Sau Vụ Bán Độ, Thần Đồng Văn Quyến Ngày Ấy Giờ Ra Sao?

-Form (Công thức)+Khẳng định:S + have/ has + V3/ED+ O+Phủ định:S + have/ has+ NOT + V3/ED+ O+Nghi vấn:Have/ has + S+ V3/ED+ O ?Ex: John have worked for this company since 2005.-I have met him several times2.6: Present Perfect Continuous :Thì hiện tại chấm dứt tiếp diễn-Use: biện pháp sử dụng+ dùng để nói về hành động xảy ra trong vượt khứ diễn ra liên tục, tiếp tục kéo dài đến hiện tại tại.+ cần sử dụng để miêu tả hành động xẩy ra trong thừa khứ nhưng tác dụng của nó vẫn còn đó ở hiện nay tại.-Form (Công thức)+Khẳng định: S + have/ has + been + V_ing + O+Phủ định: S + haven’t/ hasn’t + been + V-ing+Nghi vấn: Have/ Has + S + been + V-ing ?Ex: I have been working for 3 hours.-I am very tired now because I have been working hard for 10 hours.2.7: Past Perfect: Thì quá khứ hoàn thành-Use: biện pháp sử dụng+Diễn tả một hành động đã xảy ra, xong trước một hành động khác trong thừa khứ.-Form: (Công thức)-Khẳng định: S + had + V3/ED + O-Phủ định: S + had+ not + V3/ED + O-Nghi vấn: Had +S + V3/ED + O ?EX: I had gone to lớn school before Nhung came.2.8: Past Perfect Continuous: Thì thừa khứ dứt tiếp diễn-Use: phương pháp sử dụng+ nói về một hành vi xảy ra kéo dài liên tục trước một hành động khác trong vượt khứ.+ nói tới một hành vi xảy ra kéo dãn dài liên tục trước một thời điểm được xác minh trong quá khứ.-Form (Công thức)+Khẳng định: S + had + been + V-ing + O+Phủ định: S + had+ not + been + V-ing+Nghi vấn: Had + S + been + V-ing ?Ex: I had been typing for 3 hours before I finished my work.-Phong had been playing trò chơi for 5 hours before 12pm last night


các chúng ta cũng có thể học ngữ pháp với cách thức học của dulongky.com Grammar để sở hữu được tác dụng nhanh hơn, học độc đáo hơn, nhớ lâu dài hơn tại đây: www.grammar.vnMột trong số những bước học tập ngữ pháphiệu quả khi bạn học ngữ phápvới dulongky.com---> HỌC MIỄN PHÍ

2.9: Simple Future: Thì sau này đơn-Use: Cách sử dụng+ diễn đạt dự định độc nhất vô nhị thời xẩy ra ngay tại thời điểm nói.+ nói đến một dự đoán không có căn cứ.+ Khi ước ao yêu cầu, đề nghị.-Form (Công thức)+Khẳng định: S + shall/will + V(infinitive) + O+Phủ định: S + shall/will + not + V(infinitive) + O+Nghi vấn: Shall/will+S + V(infinitive) + O ?Ex: Are you going lớn the Cinema? I will go with you.-I think he will come to lớn the party.-Will you please bring me a cellphone?

2.10: Future Continuous: Thì tương lai tiếp diễn-Use: cách sử dụng+ dùng để nói về một hành động xảy ra sau đây tại thời khắc xác định.+ Dùng nói đến một hành vi đang xảy ra sau đây thì có hành động khác chen vào.-Form (Công thức)+Khẳng định: S + shall/will + be + V-ing+ O+Phủ định: S + shall/will + not + be + V-ing+Nghi vấn: Shall/Will+S + be + V-ing ?Ex: At 10 o’clock tomorrow, my friends và I will be going to the museum.-When you come tomorrow, they will be playing football.2.11: Future Perfect: Thì tương lai hoàn thành-Use: giải pháp sử dụng+ dùng làm nói về một hành động dứt trước 1 thời điểm khẳng định trong tương lai.+ dùng để nói về một hành động xong trước một hành động khác vào tương lai.-Form (Công thức):+Khẳng định:S + shall/will + have + V3/ED+Phủ định: S + shall/will + not + have + V3/ED+Nghi vấn: Shall/Will+ S + have + V3/ED ?Ex: I will have finished my job before 7 o’clock this evening.-I will have done the exercise before the teacher come tomorrow.

2.12: Future Perfect Continuous: Tương Lai hoàn thành Tiếp Diễn-Use: giải pháp sử dụng+ dùng để làm nói về việc việc, hành động diễn ra trong thừa khứ tiếp diễn liên tiếp đến sau này với thời hạn nhất định.-Form (Công thức):+Khẳng định: S + shall/will + have been + V-ing + O+Phủ định: S + shall/will not/ won’t + have + been + V-ing+Nghi vấn: Shall/Will + S+ have been + V-ing + O ?EX: I will have been working in company for 10 year by the end of next year.

-----

Để học Ngữ pháp tiếng Anh một giải pháp hiệu quả. Chúng ta hãy tò mò và học tập theo cách thức của dulongky.com Grammar.

dulongky.com Grammar áp dụng quy trình 3 bước học bài bản, bao gồm:Học lý thuyết, thực hành và kiểm tracung cấp cho tất cả những người học không thiếu thốn về kỹ năng và kiến thức ngữ pháp giờ Anh từ cơ bạn dạng đến nâng cao. Cách thức học thú vị, phối kết hợp hình ảnh, âm thanh, chuyển vận kích thích bốn duy não bộ giúp fan học chủ động ghi nhớ, phát âm và nắm rõ kiến thức của nhà điểm ngữ pháp.

Cuối mỗi bài xích học, người học hoàn toàn có thể tự review kiến thức đã có học thông qua một game trò nghịch thú vị, lôi cuốn, tạo cảm giác thoải mái cho những người học lúc tham gia. Bạn cũng có thể tìm hiểu phương pháp này tại:www.grammar.vnnha!

dulongky.com hi vọng những kỹ năng ngữ pháp này đang hệ thống, bổ sung thêm những kỹ năng và kiến thức về tiếng Anh cho bạn! Chúc các bạn học tốt!^^