Thiếu Lâm phái mạnh Phái - thiếu thốn Lâm nam Phái

Hành Động, Phim Bộ, Phim HD, Phim new 2012, Phim Truyền Hình, Thuyết Minh, Trung Quốc, Võ Thuật

Bạn đã xem: thiếu lâm nam phái tập 40


*

Bối cảnh phim ""Thiếu Lâm nam giới Phái"" được đặt vào cuộc chiến tranh cùng với Oa quốc thời Gia Tĩnh từ thời điểm năm thứ 29.

Bạn đang xem: Thiếu lâm nam phái tập 40

Trong trận đánh với giặc Oa, tía người nam nhi của vị tổng tiêu đầu chạm mặt nạn. Tín đồ anh cả Triển Tường và người em thứ tía Triển Hạo được tăng binh chùa Nam thiếu thốn Lâm cứu thoát, còn tín đồ con thứ Triển bởi bị thủ lĩnh của giặc Oa là Tam bỏ ra Đồ Điền bắt rồi dìm làm con nuôi.Triển Tường từ nhỏ dại đã luyện tập kiếm pháp, nhưng vày bị ám ảnh bởi vượt khứ đau thương đề xuất sợ chiến tranh, ghét bỏ tập võ vì thế lén lút rời ra khỏi chùa, mang làm fan câm phiêu dạt khắp nơi. Tam đưa ra Đồ Điền thay tên Triển bằng thành Tam chi Loạn bộ rồi truyền dạy dỗ đao pháp cho Triển Bằng.

Xem thêm: Bảng Giá Điều Khiển Cửa Cuốn Chính Hãng, Bảng Giá Bộ Remote Cửa Cuốn

Triển bởi mau nệm trở thành tín đồ có võ công siêu phàm trong giới giang hồ. Ảnh hưởng trọn từ Đồ Điền, Triển bởi trở thành một fan khát máu dữ dằn độc ác, thậm chí sẵn sàng ra tay giết chết Đồ Điền để tranh giành địa chỉ của thân phụ nuôi. Triển Hạo được võ tăng phái nam Thiếu Lâm tận tâm chỉ dạy. Triển Hạo thọ giới, pháp danh là ưng ý Khứ Chấp. Ba bạn bè mỗi fan một xẻ với gần như chí hướng khác nhau nhưng một lần nữa cùng bị cuốn vào một cuộc chiến khốc liệt.Tập 1;http://phim.clip.vn/watch/Thieu-Lam-nam-phai-tap-1,RPzH/28784|Tập 2;http://phim.clip.vn/watch/Thieu-Lam-nam-phai-tap-2,RPz4/28784|Tập 3;http://phim.clip.vn/watch/Thieu-Lam-nam-phai-tap-3,RPh1/28784|Tập 4;http://phim.clip.vn/watch/Thieu-Lam-nam-phai-tap-4,RPh3/28784|Tập 5;http://phim.clip.vn/watch/Thieu-Lam-nam-phai-tap-5,RPh5/28784|Tập 6;http://phim.clip.vn/watch/Thieu-Lam-nam-phai-tap-6,RPha/28784|Tập 7;http://phim.clip.vn/watch/Thieu-Lam-nam-phai-tap-7,RPO_/28784|Tập 8;http://phim.clip.vn/watch/Thieu-Lam-nam-phai-tap-8,RPOD/28784|Tập 9;http://phim.clip.vn/watch/Thieu-Lam-nam-phai-tap-9,RPO1/28784|Tập 10;http://phim.clip.vn/watch/Thieu-Lam-nam-phai-tap-10,RPO3/28784|Tập 11;http://phim.clip.vn/watch/Thieu-Lam-nam-phai-tap-11,RPOj/28784|Tập 12;http://phim.clip.vn/watch/Thieu-Lam-nam-phai-tap-12,RPOE/28784|Tập 13;http://phim.clip.vn/watch/Thieu-Lam-nam-phai-tap-13,RPOG/28784|Tập 14;http://phim.clip.vn/watch/Thieu-Lam-nam-phai-tap-14,RPOp/28784|Tập 15;http://phim.clip.vn/watch/Thieu-Lam-nam-phai-tap-15,RPOX/28784|Tập 16;http://phim.clip.vn/watch/Thieu-Lam-nam-phai-tap-16,RPOU/28784|Tập 17;http://phim.clip.vn/watch/Thieu-Lam-nam-phai-tap-17,RPOq/28784|Tập 18;http://phim.clip.vn/watch/Thieu-Lam-nam-phai-tap-18,RP2W/28784|Tập 19;http://phim.clip.vn/watch/Thieu-Lam-nam-phai-tap-19,RP2k/28784|Tập 20;http://phim.clip.vn/watch/Thieu-Lam-nam-phai-tap-20,RPRD/28784|Tập 21;http://phim.clip.vn/watch/Thieu-Lam-nam-phai-tap-21,RPRe/28784|Tập 22;http://phim.clip.vn/watch/Thieu-Lam-nam-phai-tap-22,RPRV/28784|Tập 23;http://phim.clip.vn/watch/Thieu-Lam-nam-phai-tap-23,RPez/28784|Tập 24;http://phim.clip.vn/watch/Thieu-Lam-nam-phai-tap-24,RPe9/28784|Tập 25;http://phim.clip.vn/watch/Thieu-Lam-nam-phai-tap-25,RPeT/28784|Tập 26;http://phim.clip.vn/watch/Thieu-Lam-nam-phai-tap-26,RPeS/28784|Tập 27;http://phim.clip.vn/watch/Thieu-Lam-nam-phai-tap-27,RPVW/28784|Tập 28;http://phim.clip.vn/watch/Thieu-Lam-nam-phai-tap-28,RPVB/28784|Tập 29;http://phim.clip.vn/watch/Thieu-Lam-nam-phai-tap-29,RPVA/28784|Tập 30;http://phim.clip.vn/watch/Thieu-Lam-nam-phai-tap-30,RPVu/28784|Tập 31;http://phim.clip.vn/watch/Thieu-Lam-nam-phai-tap-31,RP1e/28784|Tập 32;http://phim.clip.vn/watch/Thieu-Lam-nam-phai-tap-32,RP1g/28784|Tập 33;http://phim.clip.vn/watch/Thieu-Lam-nam-phai-tap-33,RP1L/28784|Tập 34;http://phim.clip.vn/watch/Thieu-Lam-nam-phai-tap-34,RP19/28784|Tập 35;http://phim.clip.vn/watch/Thieu-Lam-nam-phai-tap-35,RP1a/28784|Tập 36;http://phim.clip.vn/watch/Thieu-Lam-nam-phai-tap-36,RP15/28784|Tập 37;http://phim.clip.vn/watch/Thieu-Lam-nam-phai-tap-37,RP1t/28784|Tập 38;http://phim.clip.vn/watch/Thieu-Lam-nam-phai-tap-38,RP1X/28784|Tập 39;http://phim.clip.vn/watch/Thieu-Lam-nam-phai-tap-39,RP1n/28784|Tập 40;http://phim.clip.vn/watch/Thieu-Lam-nam-phai-tap-40,RP1U/28784|Tập 41;http://phim.clip.vn/watch/Thieu-Lam-nam-phai-tap-41,RP1w/28784|Tập 42;http://phim.clip.vn/watch/Thieu-Lam-nam-phai-tap-42,RP1o/28784|Tập 43;http://phim.clip.vn/watch/Thieu-Lam-nam-phai-tap-43,RP1c/28784|Tập 44;http://phim.clip.vn/watch/Thieu-Lam-nam-phai-tap-44,RP1v/28784|Tập 45;http://phim.clip.vn/watch/Thieu-Lam-nam-phai-tap-45,RP1l/28784|Tập 46;http://phim.clip.vn/watch/Thieu-Lam-nam-phai-tap-46,RP1r/28784|Tập 47;http://phim.clip.vn/watch/Thieu-Lam-nam-phai-tap-47,RP1x/28784|Tập 48;http://phim.clip.vn/watch/Thieu-Lam-nam-phai-tap-48,RP1k/28784|