Nếu bạn muốn cắt file Word thành những file nhỏ dại hơn thì hoàn toàn có thể dùng VBA hoặc một hiện tượng online miễn phí để triển khai cho nhanh.

Bạn đang xem: Tách file word ra từng trang mỗi trang là 1 file

1. Giảm file Word thành những file bé dại bằng VBA

Trong Microsoft, bạn cũng có thể sử dụng VBA – Microsoft Visual Basic for Applications để phân bóc tách một file Word thành nhiều file nhỏ dại dựa theo các cột mốc đánh dấu sẵn.

Bước 1:Trước khi mong cắt tệp tin Word thành các file nhỏ, bạn sẽ phải tạo những điểm lưu lại vị trí giảm file.

Mã lưu lại vị trí cắt file“///”

Lưu ý: chúng ta có thể cắt file tại bất kì vị trí làm sao trong file Word, không độc nhất vô nhị thiết là yêu cầu vị trí cuối tháng. Phần đa đoạn giữa trang, 2/3, 3/4 trang đều có thể cắt. Miễn là bạn chèn “Mã đánh dấu vị trí giảm file” vào điểm cần cắt.

*

Bước 2:Sau đó, các bạn nhấn tổ hợpAlt + F11để mở Microsoft Visual Basic for Applications.

Tiếp theo, bạn hãy chọnInsert => Moduleđể thêm một Module bắt đầu vào vào Word.

*

Bước 3:Trong cửa sổ Module, các bạn hãy coppy đoạn mã sau đây để dán vào.

Sub SplitNotes(delim As String, strFilename As String) Dim doc As Document Dim arrNotes Dim I As Long Dim X As Long Dim Response As Integer arrNotes = Split(ActiveDocument.Range, delim) Response = MsgBox("This will split the document into " và UBound(arrNotes) + 1 và " sections.Do you wish lớn proceed?", 4) If Response = 7 Then Exit Sub For I = LBound(arrNotes) to UBound(arrNotes) If Trim(arrNotes(I)) "" Then X = X + 1 phối doc = Documents.Add doc.Range = arrNotes(I) doc.SaveAs ThisDocument.Path và "" và strFilename & Format(X, "000") doc.Close True over If Next I end Sub Sub test() "delimiter và filename SplitNotes "///", "Notes " kết thúc Sub

*
Bước 4:Để để tên cho các file nhỏ dại sau khi cắt, bạn hãyxóa phần Notesvà thay thế sửa chữa chúng bằng tên file.

Xem thêm: Những Bài Hát Tiếng Anh Vui Nhộn, Những Bài Hát Tiếng Anh Hay Và Sôi Động (Phần 1)

File nhỏ sau khi cắt sẽ có tên như sau: Tên các bạn đặt + 001/002/003…099

*

Bước 5:Cuối cùng, các bạn chỉ cầnnhấn F5để chạy lệnh tách bóc file bên trên Word.

*

Bước 6:Lúc này, hành lang cửa số Microsoft Word sẽ xuất hiện để hỏi về câu hỏi cắt file thành những file nhỏ. Bạn chỉ việc chọnYesđể hệ thống tự động hóa cắt chúng.

*

Bước 7:Như vậy là chúng ta đã trả tất câu hỏi cắt file Word thành nhiều file bé dại bằng VBA.

*

2. Giảm file Word thành những file nhỏ dại trực tuyến đường (Online)

Trang chủ:http://www.docsoso.com/word/word-split.aspx

Bước 1:Các bạn triển khai truy cập home của Docsoso và chọn mụcSelect Fileđể mở file Word lớn đề nghị cắt thành nhiều file nhỏ dại trên lắp thêm tính.

*

Bước 2:Dịch vụ Docsoso hỗ trợ rất nhiều chính sách cắt file Word không giống nhau, tùy nằm trong vào yêu cầu mà các bạn lựa chọn làm sao để cho hợp lý.

Single Page Word Document:Cắt sau mỗi trangOdd & even pages of a document:Cắt theo trang chẵn với lẻEvery Pages in one Document:Cắt sau số lượng trang nhất quyết (chia đều)Customize page range:Cắt độ lâu năm trang tùy ý
*

Bước 3:Sau khi chọn được cơ chế và tùy chỉnh thành công, các bạn nhấnConvertđể ban đầu cắt nhỏ tuổi file Word thành nhiều file.

*

Bước 4:Hệ thống sẽ bắt đầu chuyển đổi tài liệu và cắt nhỏ dại file Word cho những bạn. Sau khi hoàn tất, các bạn nhấn vào các liên kết bên dưới để sở hữu file Word đã giảm về sản phẩm công nghệ tính.

Như vậy, chúng ta đã hoàn tất câu hỏi cắt nhỏ file Word lớn thành những file Word bé dại nhanh chóng cùng hiệu quả.

*

Bài viết này đang hướng dẫn các bạn cách cắt file Word mập thành nhiều file Word nhỏ dại nhanh chóng cùng hiệu quả. Chúc chúng ta một ngày vui vẻ!