Sau lần hẹn cuối, em về với người. Sót lại tôi suy bốn mãi tình đời. Thương quá nhằm rồi, yêu thương quá để rồi Thành nụ tình khô héo bên trên môi. Sau lần hứa hẹn cuối, em về cùng với chồng. Ðể mang tôi ôm kỷ niệm vào lòng. Em đã đi được rồi, em sẽ xa rồi. Nhưng tình này vẫn sinh sống trong tôi. Đường nào vào yêu không mang nhiều nhung nhớ.Tình như thế nào vào thương không vương vấn ngóng chờ. Tình làm sao vào mơ không vươn lên là dang dở ko nức nở em ơi!Sau lần hẹn cuối, nghe lòng nhớ nhiều. Một lượt yêu đau thương cả muôn chiều. Duyên kiếp ko thành, tay trắng thôi đành nhìn cảnh đời phân làn đôi nơi.

Bạn đang xem: Sau lần hẹn cuối em về với người


Update Required lớn play the truyền thông you will need to lớn either update your browser khổng lồ a recent version or update your Flash plugin.

Update Required to play the truyền thông you will need to lớn either update your browser to a recent version or update your Flash plugin.

Update Required to play the truyền thông media you will need khổng lồ either update your browser lớn a recent version or update your Flash plugin.

Update Required to play the truyền thông you will need to either update your browser lớn a recent version or update your Flash plugin.

Update Required to lớn play the truyền thông media you will need khổng lồ either update your browser lớn a recent version or update your Flash plugin.
Update Required lớn play the truyền thông media you will need lớn either update your browser khổng lồ a recent version or update your Flash plugin.
Update Required khổng lồ play the truyền thông you will need to lớn either update your browser to a recent version or update your Flash plugin.

Xem thêm: Phần Mềm Đo Nhịp Tim - 7 Ứng Dụng Theo Dõi Nhịp Tim Tốt Nhất Năm 2021

Update Required lớn play the truyền thông you will need to either update your browser to a recent version or update your Flash plugin.
Update Required khổng lồ play the media you will need lớn either update your browser to a recent version or update your Flash plugin.
Update Required khổng lồ play the media you will need to either update your browser khổng lồ a recent version or update your Flash plugin.
Update Required khổng lồ play the truyền thông you will need lớn either update your browser to a recent version or update your Flash plugin.
Update Required to lớn play the truyền thông you will need to either update your browser to a recent version or update your Flash plugin.
Update Required to lớn play the truyền thông media you will need to either update your browser to a recent version or update your Flash plugin.
Update Required khổng lồ play the truyền thông you will need lớn either update your browser khổng lồ a recent version or update your Flash plugin.
Update Required to lớn play the truyền thông you will need khổng lồ either update your browser lớn a recent version or update your Flash plugin.
Update Required to lớn play the media you will need khổng lồ either update your browser lớn a recent version or update your Flash plugin.
Update Required to lớn play the media you will need to lớn either update your browser to a recent version or update your Flash plugin.
Update Required lớn play the truyền thông you will need khổng lồ either update your browser to lớn a recent version or update your Flash plugin.
Update Required to lớn play the media you will need khổng lồ either update your browser khổng lồ a recent version or update your Flash plugin.
Update Required to play the media you will need to either update your browser lớn a recent version or update your Flash plugin.