Quá khứ tiếp nối là 1 trong các 3 thì vượt khứ thường chạm mặt nhất vào nhóm hầu như thì quá khứ trong giờ đồng hồ Anh, thuộc Anh ngữ Ms Hoa tìm hiểu thêm về thì vượt khứ thông dụng này nha.

Bạn đang xem: Quá khứ đơn quá khứ tiếp diễn


Thì vượt khứ tiếp nối (Past Continuous tense) là thì được dùng khi hy vọng nhấn mạnh diễn biến hay quá trình của sự thiết bị hay vụ việc hoăc thời gian sự đồ vật hay sự việc đó ra mắt và đây là thì tiếng Anh mà nhiều bạn nhầm lẫn nhất.

Để giúp các bạn có thể tự tin về kỹ năng và kiến thức thì tiếng Anh vượt khứ tiếp nối cô đã share chi tiết, công thức, phương pháp sử dụng, dấu hiệu nhận biết, bài bác tập... Từ bây giờ Anh ngữ Ms Hoa sẽ phân chia sẻ cụ thể cho chúng ta bài viết Thì quá khứ tiếp nối (Past Continuous) - Tổng quan không thiếu từ A - Z. Vậy bọn họ cùng vào bài học ngay thôi nào!

I. CẤU TRÚC THÌ QUÁ KHỨ TIẾP DIỄN

1. Câu khẳng định

Cấu trúc

S + was/were + V-ing.

Lưu ý

I/ He/ She/ It/ Danh tự số không nhiều – was

S= We/ You/ They/ Danh tự số những – were

Ví dụ

- We were just talking about it before you arrived. (Chúng tớ đang nói đến chuyện đó ngay trước lúc cậu đến.)

2. Câu tủ định

Cấu trúc

S + was/were + not + V-ing

Lưu ý

Was not = wasn’t

Were not = weren’t

Ví dụ

- He wasn’t working when his boss came yesterday. (Hôm qua anh ta vẫn không thao tác khi sếp của anh ý ta đến)

 

3. Câu nghi vấn

Cấu trúc

Q: Was / Were + S + V-ing?

A: Yes, S + was/were.

No, S + wasn’t/weren’t.

Ví dụ

- Q: Was your mother going khổng lồ the market at 7 A.M yesterday? (Lúc 7 giờ đồng hồ sáng ngày hôm qua mẹ em đã đi chợ gồm phải không?)

A: Yes, she was/ No, she wasn’t

II. DẤU HIỆU NHẬN BIẾT

Các trạng từ chỉ thời hạn trong quá khứ kèm theo thời khắc xác định.

- at + giờ đồng hồ + thời hạn trong quá khứ (at 12 o’clock last night,…)

- at this time + thời gian trong quá khứ. (at this time two weeks ago, …)

- in + năm (in 2000, in 2005)

- in the past (trong vượt khứ)

Trong câu bao gồm “when” khi diễn tả một hành động đang xảy ra và một hành động khác xen vào.

- When I was singing in the bathroom, my mother came in. (Tôi đang hát trong nhà tắm thì mẹ tôi đi vào)

- The light went out when we were watching TV (Điện mất khi cửa hàng chúng tôi đang coi ti vi)

Cân nhắc áp dụng thì thừa khứ tiếp diễn khi có mở ra các trường đoản cú như: While (trong khi); When (Khi); at that time (vào thời khắc đó); …

- She was nhảy while I was singing (Cô ấy đang múa trong lúc tôi đang hát)

- The man was sending his letter in the post office at that time. (Lúc kia người bầy ông vẫn gửi thư sinh hoạt bưu điện)

 

*
 (Mới + HOT) - Inbox nhấn tài liệu chinh phục 800 TOEIC 

III. CÁCH SỬ DỤNG THÌ QUÁ KHỨ TIẾP DIỄN

Thì vượt khứ tiếp diễn nhấn mạnh cốt truyện hay quy trình của sự thiết bị hay vấn đề hoăc thời hạn sự vật dụng hay vụ việc đó diễn ra

Ví dụ

Phân tích ví dụ

Ví dụ 1:

–At 9 A.M yesterday, he (watch)………. Spider man. (9 giờ tạo sáng hôm qua, anh ta đang xem tín đồ Nhện)

watcheswatchedwas watching

Có tín hiệu – at + tiếng + thời hạn trong quá khứ à Ta chia động từ chia ở thì quá khứ tiếp diễn

Chọn lời giải C

1. Diễn đạt hành hễ đang xảy ra tại 1 thời điểm trong quá khứ tiếp diễn

Ví dụ 2:

– While I was taking a bath, she (use)………… the computer (Trong lúc tôi sẽ tắm thì cô ấy vẫn dung máy tính)

usedwas usinguses

Trong câu xuất thực trạng từ while + mệnh đề chia thì quá khứ tiếp diễn, ta chia mệnh đề sót lại theo thì vượt khứ tiếp diễn để biểu đạt 2 hành động xảy ra cùng 1 lúc trong thừa khứ

Chọn câu trả lời B

2. Miêu tả hai hành động xảy ra mặt khác trong vượt khứ

Ví dụ 3:

– When I (cook)……….., the light went out. (Tôi vẫn nấu cơm trắng thì mất điện.)

was cookingcookedwill cook

Chuyện mất năng lượng điện xảy ra bất thần xen vào hành động đang nấu cơm => Ta chia hành động đang xảy ra và bị xen vào ở thì quá khứ tiếp diễn

Chọn lời giải A

3.Diễn đạt hành động đang xảy ra thì có hành vi khác xen vào

Ví dụ 4:

– When he worked here, he always (make)………….. Noise (Khi anh ta thao tác ở đây, anh ta luôn luôn gây ồn ào)

makeswas always makingmade

Hành động gây ồn ào xảy ra liên tục, lặp đi tái diễn làm phiền đến người khác trong quá khứ

à Ta phân chia động từ này nghỉ ngơi thì thừa khứ tiếp diễn

Chọn đáp án B

4.Hành hễ lặp đi lặp lại trong quá khứ và làm cho phiền đến bạn khác

 

IV. BÀI TẬP VỀ THÌ QUÁ KHỨ TIẾP DIỄN

Bài tập 1Biến đổi các câu sau sang bao phủ định, nghi ngờ và trả lời các câu hỏi nghi vấn đó

He was planting trees in the garden at 4 pm yesterday.

- ............................................................................

- ............................................................................

- ............................................................................

They were working when she came yesterday.

- ............................................................................

- ............................................................................

- ............................................................................

She was painting a picture while her mother was making a cake.

- ............................................................................

- ............................................................................

- ............................................................................

Anne was riding her bike to school when Peter saw her yesterday.

- ............................................................................

- ............................................................................

- ............................................................................

He was typing a letter when his quái dị went into the room.

- ............................................................................

- ............................................................................

- ............................................................................

Bài tập 2: phân tách động từ nghỉ ngơi dạng đúng để hoàn thành câu

I (walk)___________down the street when it began khổng lồ rain.At this time last year, I (attend)__________an English course.Jim (stand) ________ under the tree when he heard an explosion.The boy fell and hurt himself while he (ride)_________ a bicycle.When we met them last year, they (live)______ in Santiago.The tourist lost his camera while he (walk) _____ around the city.The lorry (go) _____ very fast when it hit our car.While I (study)_____in my room, my roommate (have)________ a buổi tiệc nhỏ in the other room.Mary và I (dance)_________ the house when the telephone rang.We (sit)________ in the café when they saw us.

 

=>> tất tần tật về ngữ pháp TOEIC

ĐÁP ÁN

Bài tập 1:

Câu

Đáp án

Vẻ đẹp mắt từ vựng

1

- He wasn"t planting trees in the garden at 4 pm yesterday.

Xem thêm: Trò Chơi 2 Người Bắn Súng - Chơi Game Bắn Súng Miễn Phí Tại Y82Nguoi

- Was he planting trees in the garden at 4 pm yesterday?

Yes, he was./ No, he wasn"t.

Các bộ phận của cây:

- Leaf /liːf/ (n): lá

- Petal /ˈpetl/ (n): cánh hoa

- pollen /ˈpɒlən/ (n): phấn hoa

- root /ruːt/ (n): rễ cây

- thorn /θɔːn/ (n): gai

- berry /ˈberi/ (n): trái mọng

- blossom /ˈblɒsəm/ (n): hoa nhỏ tuổi mọc thành chùm

- bud /bʌd/ (n): chồi

- flower /ˈflaʊə(r)/ (n): hoa

- bark /bɑːk/ (n): vỏ cây

- branch /brɑːntʃ/ (n): cành cây

2

- They weren"t working when she came yesterday.

- Were they working when she came yesterday?

Yes, they were./ No, they weren"t.

Work /wɜːk/ hễ từ có nghĩa là “làm việc”, danh từ xung quanh nghĩa “công việc” còn có nghĩa là “tác phẩm”

3

- She wasn"t painting a picture while her mother was making a cake.

- Was she painting a picture while her mother was making a cake?

Yes, she was./ No, she wasn"t.

Painter /"peintə/ (n): hoạ sĩ

Masterpiece /ˈmɑːstəpiːs/ (n): siêu phẩm nghệ thuật

Bake a cake (v): làm bánh ngọt

4

- Anne wasn"t riding her bike to school when Peter saw her yesterday.

- Was Anne riding her bike to school when Peter saw her yesterday?

Yes, she was./ No, she wasn"t.

School of thought (n): phe phái tư tưởng

5

- He wasn"t typing a letter when his monster went into the room.

- Was he typing a letter when his quái dị went into the room?

Yes, he was./ No, he wasn"t.

Room /ruːm/ (n): bên cạnh nghĩa là “căn phòng” còn có nghĩa là “không gian trống”

VD: There"s room for one more at the table. (Có khu vực trống cho 1 người nữa bên trên bàn đấy)

Bài tập 2: chia động từ sinh sống dạng đúng để dứt câu:

Câu

Đáp án

Phân tích đáp án

Vẻ đẹp nhất từ vựng

1

was walking

Dấu hiện nay là When + Mệnh đề thì thừa khứ đối chọi => mô tả 1 hành động đang diễn ra thì 1 hành động khác xen vào (Tôi đang đi bộ trên đường thì trời mưa)

=> Ta chia Mệnh đề đang ra mắt ở thì quá khứ tiếp diễn

Đi bộ trê tuyến phố ta ko nói là “walk on the street” nhưng nói là “walk down / walk along the street”

2

was attending

Có từ biểu hiện At this time last year

- Attendance kiểm tra /əˈtendəns tʃek/ (n): Điểm danh

- Absent /ˈæbsənt/ (adj): vắng ngắt mặt

3

was standing

Dấu hiện tại là When + Mệnh đề thì thừa khứ solo => miêu tả 1 hành động đang ra mắt thì 1 hành vi khác xen vào ( Jim sẽ ngồi dưới nơi bắt đầu cây thì nghe thấy tiếng nổ)

=> Ta phân tách Mệnh đề đang ra mắt ở thì quá khứ tiếp diễn

 

4

was riding

Dấu hiện tại là While + Mệnh đề thì thừa khứ solo => biểu lộ 1 hành động đang ra mắt thì 1 hành vi khác xen vào (Cậu nhỏ bé đang lái xe đạp điện thì bị ngã)

=> Ta phân tách Mệnh đề đang diễn ra ở thì thừa khứ tiếp diễn

- Ride + xe đạp / motor bike: : Lái xe đạp điện / xe thứ ta sử dụng động từ “ride”

- Drive + car / truck: Lái xe hơi / xe tải, ta áp dụng động trường đoản cú “drive”

5

were living

  

6

was walking

 

Camera không phát âm là /ca me ra/

Camera /ˈkæmərə/ (n): thiết bị ảnh, lắp thêm quay

7

was going

 

Lorry /ˈlɒri/ = truck /trʌk/: xe cộ tải

8

was studying; was having

Có từ biểu lộ While + Mệnh đề phân tách ở thì thừa khứ tiếp diễn, mệnh đề vùng phía đằng sau ta cũng phân tách ở thì quá khứ tiếp diễn để diễn đạt 2 hành vi xảy ra đồng thời

Roommate /ˈruːmmeɪt/ (n): chúng ta cùng phòng

Housemate /ˈhaʊsmeɪt/ (n): bạn cùng nhà

Classmate /ˈklɑːsmeɪt/ (n): các bạn cùng lớp

Teammate /ˈtiːmmeɪt/ (n): các bạn cùng nhóm

Soulmate /ˈsəʊlmeɪt/ (n): các bạn tri kỷ

9

were dancing

Dấu hiện là When + Mệnh đề thì vượt khứ đơn => diễn tả 1 hành động đang ra mắt thì 1 hành vi khác xen vào (Marry và tôi vẫn múa thì điện thoại cảm ứng thông minh đổ chuông)

=> Ta phân tách Mệnh đề đang diễn ra ở thì quá khứ tiếp diễn

 

10

were sitting

Dấu hiện là When + Mệnh đề thì thừa khứ solo có động từ “saw” (Ai đó bị nhận thấy khi đang có tác dụng gì) => Ta chia Mệnh đề đang ra mắt ở thì vượt khứ tiếp diễn

- Pavement café (n): những quán cà phê được sắp xếp bàn trên những vỉa hè mang lại khách vừa ngồi vừa chú ý đường phố

- Trendy café (n): quán coffe có phong cách theo xu hướng thịnh hành

 

LUYỆN TẬP

Để củng thay thêm kiến thức và kỹ năng tiếng Anh về thì thừa khứ tiếp diễn được hiệu quả nhất. Chúng ta hãy làm cho thêm bài bác tập tiếp sau đây nhé!

Bài tập 1: phân chia động từ ở dạng quá khứ đối kháng và vượt khứ tiếp nối để xong xuôi đoạn văn sau

In my last holiday, I went lớn Hawaii. When I (go) 1…………………………. Lớn the beach for the first time, something wonderful happened. I (swim) 2…………………………. In the sea while my mother was sleeping in the sun. My brother was building a castle and my father (drink) 3…………………………. Some water. Suddenly I (see) 4…………………………. A boy on the beach. His eyes were blue lượt thích the water in the sea and his hair (be) 5…………………………. Beautiful black. He was very tall và thin and his face was brown. My heart (beat) 6…………………………. Fast. I (ask) 7…………………………. Him for his name with a shy voice. He (tell) 8…………………………. Me that his name was John. He (stay) 9…………………………. With me the whole afternoon. In the evening, we met again. We ate pizza in a restaurant. The following days we (have) 10…………………………. A lot of fun together. At the over of my holidays when I left Hawaii I said good-bye to John. We had tears in our eyes. He wrote lớn me a letter very soon & I answered him.

Bài tập 2: tìm kiếm lỗi sai trong những câu sau

I was play football when she called me.Was you study Math at 5 p.m. Yesterday?What was she vì while her mother was making lunch?Where did you went last Sunday?They weren"t sleep during the meeting last Monday.He got up early & have breakfast with his family yesterday morning.She didn"t broke the flower vase. Tom did.Last week my friend & I go khổng lồ the beach on the bus.While I am listening to lớn music, I heard the doorbell.Peter turn on the TV, but nothing happened.

Bài tập 3: ngừng các câu sau bằng ý tưởng của bao gồm bạn, sử dụng thì vượt khứ tiếp nối

At 8 o’clock yesterday evening, I ……………………………………………At 5 o’clock last Monday, ………………………………………………..…At 10.15 yesterday morning, ………………………………………………..At 7:45 yesterday evening, ………………………………………………….Half an hour ago, ……………………………………………………………Matt phoned while we …………………………………………………....…The doorbell rang while I …………………………………………………...We saw an accident while we ………………………………………………Ann fell asleep while she …………………………………………………..The television was on, but nobody …………………………………………

 

ĐÁP ÁN

Bài tập 1:

1. Went 2. Was swimming 3. Was drinking 4. Saw 5. Was

6. Beat 7. Asked 8. Told 9. Stayed 10. Had

Bài tập 2:

1. I was play football when she called me.

Play => playing

2. Was you study Math at 5 p.m. Yesterday?

Was…study => Were…studying

3. What was she do while her mother was making lunch?

Do => doing

4. Where did you went last Sunday?

Went => go

5. They weren"t sleep during the meeting last Monday.

Sleep => sleeping

6. He got up early and have breakfast with his family yesterday morning.

Have => had

7. She didn"t broke the flower vase. Tom did.

Broke => break

8. Last week my friend và I go khổng lồ the beach on the bus.

Go => went

9. While I am listening lớn music, I heard the doorbell.

Am => was

10. Peter turn on the TV, but nothing happened.

Turn => turned

Bài tập 3:

1. At 8 o’clock yesterday evening, I was having dinner with my parents.

2. At 5 o’clock last Monday, I was doing exercise.

3. At 10.15 yesterday morning, my dad was cooking lunch.

4. At 7:45 yesterday evening, my mom was helping my brother with his homework.

5. Half an hour ago, I was playing cards with John.

6. Matt phoned while we were chatting.

7. The doorbell rang while I was washing my hair.

8. We saw an accident while we were watching TV.

9. Ann fell asleep while she was chatting with her boyfriend.

10. The television was on, but nobody was watching.

> Tổng hợp những thì trong giờ đồng hồ anh thông dụng

Trên phía trên là toàn cục kiến thức về thì thừa khứ tiếp nối mà cô muốn share tới các bạn, mong muốn rằng sẽ giúp bạn như thế nào đang mong học giờ Anh, ôn thi TOEIC có kiến thức nền tảng tốt nhất nhé! Chúc chúng ta học giỏi và chinh phục được giờ Anh hiệu quả.