Lực lượng bình an nhân dân là một phần tử của lực lượng Công an quần chúng Việt Nam, là lực lượng vũ trang giải pháp mạng của nhân dân, từ bỏ nhân dân nhưng ra và do nhân dân cơ mà phục vụ. Trong số giai đoạn bí quyết mạng, dưới sự lãnh đạo của Đảng và quản trị Hồ Chí Minh kính yêu, được quần chúng. # đùm bọc, giúp đỡ, lực lượng an ninh nhân dân ngày càng cứng cáp về rất nhiều mặt, vượt qua trở ngại thử thách; dũng cảm, mưu trí, trí tuệ sáng tạo trong chiến đấu, xứng đáng là lực lượng nòng cốt trong sự nghiệp bảo vệ an ninh quốc gia, đương đầu làm thất bại đầy đủ âm mưu, chuyển động chống phá của những thế lực thù địch, phản cồn và các loại tội phạm, bảo đảm vững chắc an ninh Tổ quốc, đóng góp phần to phệ trong sự nghiệp tranh đấu giải phóng dân tộc, sản xuất và bảo vệ Tổ quốc.

Bạn đang xem: Ngày thành lập lực lượng an ninh nhân dân

*

ảnh: Fanpage học viện chuyên nghành ANND

Ngay số đông ngày đầu khi tổ chức chính quyền cách mạng vn còn non trẻ, lực lượng an ninh nhân dân đã luôn vận động thầm lặng, theo dõi, trinh sát, nắm tình trạng của những thế lực thù địch, phản động, phòng ngừa, phát hiện và ngăn chặn sớm các hoạt động chống phá, tạo mất ổn định an ninh.

Trải qua 76 năm xây dựng, đại chiến và trưởng thành, ở mỗi giai đoạn cách mạng, lực lượng bình yên nhân dân Việt Nam luôn luôn một lòng hoàn hảo và tuyệt vời nhất trung thành cùng với Đảng, với Tổ quốc với Nhân dân; không quản ngại khó khăn khăn, gian khổ, luôn nêu cao lòng tin tận tụy, chuẩn bị sẵn sàng xả thân bởi nước, hết lòng phục vụ Nhân dân. Đã mở ra hàng ngàn, hàng ngàn tấm gương tập thể, cá thể tiêu biểu vào lực lượng bình yên nhân dân được Đảng, nhà nước, những cấp, những ngành khen thưởng. Mỗi thành tích, chiến công, mỗi gương người tốt, bài toán tốt, mỗi sự cố gắng tận tụy của cán bộ, chiến sỹ an ninh đã góp thêm phần làm mang đến hòa bình, ổn định của đất nước được duy trì vững, kỷ cương, phép nước được nghiêm minh, tài sản, tính mạng và cuộc sống bình yên, hạnh phúc của dân chúng được bảo vệ; góp phần vào sự trưởng thành, vững mạnh mẽ của Công an nhân dân, viết tiếp vào trang sử truyền thống thống vẻ vang, nhân vật của lực lượng Công an nhân dân.

Xem thêm: Đây Là Đại Mỹ Nhân Mất Vai Tiểu Long Nữ Vào Tay Lưu Diệc Phi Tiểu Long Nữ

ảnh: Fanpage học viện chuyên nghành ANND

Bên cạnh các chiến công vẻ vang, đặc biệt là qua các cuộc đao binh chống Pháp, kháng chiến chống mỹ giải phóng dân tộc và đảm bảo an toàn biên giới Tổ quốc…đã có hàng ngàn cán bộ, chiến sỹ lực lượng Công an quần chúng. # nói chung, cán bộ chiến sỹ lực lượng bình an nhân dân nói riêng là yêu mến binh, liệt sĩ. Chúng ta là những người con ưu tú nhất của lực lượng Công an nhân dân, đang hi sinh xương máu, xả thân vì chưng sự nghiệp bảo vệ an toàn Tổ quốc với bình yên cuộc sống đời thường của nhân dân.

Ngay vào thời bình, khi cơ mà Đảng, Nhà nước ta đang thực hiện công cuộc xây dựng, cải tiến và phát triển đất nước, hội nhập kinh tế tài chính thế giới, mỗi bước công nghiệp hóa, hiện đại hóa; với trách nhiệm là lực lượng nòng cột trong việc làm bảo vệ bình yên quốc gia và đấu tranh với những loại tội phạm… đã bao gồm thêm hàng vạn cán bộ, chiến sỹ Công an dân chúng phải đổ máu và không ít người dân đã quyết tử cả mạng sinh sống của chính bạn dạng thân mình, những quyền lợi và nghĩa vụ của mái ấm gia đình mình để tiến hành nhiệm vụ cao cả. Hoàn toàn có thể nói, kia là gần như phẩm hóa học anh hùng, vô cùng cao tay của lực lượng bình an nhân dân.