Xem ngày khai trương để các bước làm ăn buôn bán được nhiều tiện lợi và may mắn Vạn Phát, do vậy vấn đề chọn ngày xuất sắc khai trương tuyệt mở cửa hàng vô cùng quan trọng. Mở bán khai trương phạm ngày xấu, bách kỵ sẽ mang về nhưng xui sẻo thiết yếu lường trước. Dưới đây, Xem Vận Mệnh đã tổng hợp phần đa ngày tốt nhà sự cho việc khai trương sắm sửa để giúp quý bạn thuận tiện trong việc xem ngày xuất sắc khai trương vào thời điểm tháng 4 năm 2021.

Ngày được reviews là tốt cho việc mở bán khai trương cửa hành tháng 4/2021 phải tất cả 3 yếu đuối tố:

- Là ngày hoàng đạo, không phạm bất cứ ngày kỵ nào

- Là ngày tất cả sao tốt chiếu ngày: Nguyệt Tài, Lộc Mã, Địa Tài, Tử Đức, Phúc Sinh, Tử Vượng

- năm giới của ngày tương sinh với năm giới của chủ siêu thị (người xem).

TỔNG HỢP NHỮNG NGÀY TỐT KHAI TRƯƠNG trong THÁNG 4 NĂM 2021


Bạn đang xem: Ngày đẹp khai trương tháng 4 năm 2021

Xem ngày xuất sắc khai trương mon 5 năm 2021


Xem ngày giỏi khai trương tháng 6 năm 2021


TRA CỨU TỬ VI 2021

Nhập đúng mực thông tin của mình!


NamNữ

Ngày

Ngày giỏi xấu hồi tháng 4 năm 2021


Lịch dương

1

Tháng 4


Lịch âm

20

Tháng 2


Ngày Tốt


Ngày Kỷ Mão, tháng Tân Mão, năm Tân Sửu

Ngày Hoàng đạo (minh đường hoàng đạo)

Giờ tốt trong ngày :

Tí (23:00-0:59),Dần (3:00-4:59),Mão (5:00-6:59),Ngọ (11:00-12:59),Mùi (13:00-14:59),Dậu (17:00-18:59)

Xem chi tiết


Lịch dương

2

Tháng 4


Lịch âm

21

Tháng 2


Ngày không xấu tuy thế cũng chưa tốt


Ngày Canh Thìn, mon Tân Mão, năm Tân Sửu

Ngày Hắc đạo (thiên hình hắc đạo)

Giờ tốt trong ngày :

Dần (3:00-4:59),Thìn (7:00-8:59),Tỵ (9:00-10:59),Thân (15:00-16:59),Dậu (17:00-18:59),Hợi (21:00-22:59)

Xem đưa ra tiết


Lịch dương

3

Tháng 4


Lịch âm

22

Tháng 2


Ngày Xấu


Ngày Tân Tỵ, mon Tân Mão, năm Tân Sửu

Ngày Hắc đạo (chu tước hắc đạo)

Giờ xuất sắc trong ngày :

Sửu (1:00-2:59),Thìn (7:00-8:59),Ngọ (11:00-12:59),Mùi (13:00-14:59),Tuất (19:00-20:59),Hợi (21:00-22:59)

Xem bỏ ra tiết


Lịch dương

4

Tháng 4


Lịch âm

23

Tháng 2


Ngày Xấu


Ngày Nhâm Ngọ, mon Tân Mão, năm Tân Sửu

Ngày Hoàng đạo (kim quỹ hoàng đạo)

Giờ tốt trong ngày :

Tí (23:00-0:59),Sửu (1:00-2:59),Mão (5:00-6:59),Ngọ (11:00-12:59),Thân (15:00-16:59),Dậu (17:00-18:59)

Xem đưa ra tiết


Lịch dương

5

Tháng 4


Lịch âm

24

Tháng 2


Ngày Xấu


Ngày Quý Mùi, mon Tân Mão, năm Tân Sửu

Ngày Hoàng đạo (kim mặt đường hoàng đạo)

Giờ tốt trong ngày :

Dần (3:00-4:59),Mão (5:00-6:59),Tỵ (9:00-10:59),Thân (15:00-16:59),Tuất (19:00-20:59),Hợi (21:00-22:59)

Xem đưa ra tiết


Chọn tháng (Dương lịch):


Chọn tuổi:


Xem kết quả

Lịch dương

6

Tháng 4


Lịch âm

25

Tháng 2


Ngày Tốt


Ngày gần kề Thân, tháng Tân Mão, năm Tân Sửu

Ngày Hắc đạo (bạch hổ hắc đạo)

Giờ giỏi trong ngày :

Tí (23:00-0:59),Sửu (1:00-2:59),Thìn (7:00-8:59),Tỵ (9:00-10:59),Mùi (13:00-14:59),Tuất (19:00-20:59)

Xem bỏ ra tiết


Lịch dương

7

Tháng 4


Lịch âm

26

Tháng 2


Ngày Xấu


Ngày Ất Dậu, tháng Tân Mão, năm Tân Sửu

Ngày Hoàng đạo (ngọc mặt đường hoàng đạo)

Giờ giỏi trong ngày :

Tí (23:00-0:59),Dần (3:00-4:59),Mão (5:00-6:59),Ngọ (11:00-12:59),Mùi (13:00-14:59),Dậu (17:00-18:59)

Xem chi tiết


Lịch dương

8

Tháng 4


Lịch âm

27

Tháng 2


Ngày Xấu


Ngày Bính Tuất, mon Tân Mão, năm Tân Sửu

Ngày Hắc đạo (thiên lao hắc đạo)

Giờ tốt trong ngày :

Dần (3:00-4:59),Thìn (7:00-8:59),Tỵ (9:00-10:59),Thân (15:00-16:59),Dậu (17:00-18:59),Hợi (21:00-22:59)

Xem đưa ra tiết


Lịch dương

9

Tháng 4


Lịch âm

28

Tháng 2


Ngày Tốt


Ngày Đinh Hợi, tháng Tân Mão, năm Tân Sửu

Ngày Hắc đạo (nguyên vu hắc đạo)

Giờ xuất sắc trong ngày :

Sửu (1:00-2:59),Thìn (7:00-8:59),Ngọ (11:00-12:59),Mùi (13:00-14:59),Tuất (19:00-20:59),Hợi (21:00-22:59)

Xem chi tiết


Lịch dương

10

Tháng 4


Lịch âm

29

Tháng 2


Ngày Tốt


Ngày Mậu Tý, tháng Tân Mão, năm Tân Sửu

Ngày Hoàng đạo (tư mệnh hoàng đạo)

Giờ tốt trong ngày :

Tí (23:00-0:59),Sửu (1:00-2:59),Mão (5:00-6:59),Ngọ (11:00-12:59),Thân (15:00-16:59),Dậu (17:00-18:59)

Xem đưa ra tiết


Lịch dương

11

Tháng 4


Lịch âm

30

Tháng 2


Ngày Xấu


Ngày Kỷ Sửu, mon Tân Mão, năm Tân Sửu

Ngày Hắc đạo (câu è hắc đạo)

Giờ tốt trong ngày :

Dần (3:00-4:59),Mão (5:00-6:59),Tỵ (9:00-10:59),Thân (15:00-16:59),Tuất (19:00-20:59),Hợi (21:00-22:59)

Xem bỏ ra tiết


Lịch dương

12

Tháng 4


Lịch âm

1

Tháng 3


Ngày Xấu


Ngày Canh Dần, mon Nhâm Thìn, năm Tân Sửu

Ngày Hoàng đạo (tư mệnh hoàng đạo)

Giờ giỏi trong ngày :

Tí (23:00-0:59),Sửu (1:00-2:59),Thìn (7:00-8:59),Tỵ (9:00-10:59),Mùi (13:00-14:59),Tuất (19:00-20:59)

Xem bỏ ra tiết


Lịch dương

13

Tháng 4


Lịch âm

2

Tháng 3


Ngày Tốt


Ngày Tân Mão, tháng Nhâm Thìn, năm Tân Sửu

Ngày Hắc đạo (câu è cổ hắc đạo)

Giờ xuất sắc trong ngày :

Tí (23:00-0:59),Dần (3:00-4:59),Mão (5:00-6:59),Ngọ (11:00-12:59),Mùi (13:00-14:59),Dậu (17:00-18:59)

Xem bỏ ra tiết


Lịch dương

14

Tháng 4


Lịch âm

3

Tháng 3


Ngày Tốt


Ngày Nhâm Thìn, tháng Nhâm Thìn, năm Tân Sửu

Ngày Hoàng đạo (thanh long hoàng đạo)

Giờ giỏi trong ngày :

Dần (3:00-4:59),Thìn (7:00-8:59),Tỵ (9:00-10:59),Thân (15:00-16:59),Dậu (17:00-18:59),Hợi (21:00-22:59)

Xem bỏ ra tiết


Lịch dương

15

Tháng 4


Lịch âm

4

Tháng 3


Ngày Tốt


Ngày Quý Tỵ, mon Nhâm Thìn, năm Tân Sửu

Ngày Hoàng đạo (minh mặt đường hoàng đạo)

Giờ tốt trong ngày :

Sửu (1:00-2:59),Thìn (7:00-8:59),Ngọ (11:00-12:59),Mùi (13:00-14:59),Tuất (19:00-20:59),Hợi (21:00-22:59)

Xem chi tiết


Lịch dương

16

Tháng 4


Lịch âm

5

Tháng 3


Ngày Tốt


Ngày liền kề Ngọ, tháng Nhâm Thìn, năm Tân Sửu

Ngày Hắc đạo (thiên hình hắc đạo)

Giờ xuất sắc trong ngày :

Tí (23:00-0:59),Sửu (1:00-2:59),Mão (5:00-6:59),Ngọ (11:00-12:59),Thân (15:00-16:59),Dậu (17:00-18:59)

Xem chi tiết


Lịch dương

17

Tháng 4


Lịch âm

6

Tháng 3


Ngày Xấu


Ngày Ất Mùi, mon Nhâm Thìn, năm Tân Sửu

Ngày Hắc đạo (chu tước đoạt hắc đạo)

Giờ giỏi trong ngày :

Dần (3:00-4:59),Mão (5:00-6:59),Tỵ (9:00-10:59),Thân (15:00-16:59),Tuất (19:00-20:59),Hợi (21:00-22:59)

Xem đưa ra tiết


Lịch dương

18

Tháng 4


Lịch âm

7

Tháng 3


Ngày Xấu


Ngày Bính Thân, tháng Nhâm Thìn, năm Tân Sửu

Ngày Hoàng đạo (kim quỹ hoàng đạo)

Giờ tốt trong ngày :

Tí (23:00-0:59),Sửu (1:00-2:59),Thìn (7:00-8:59),Tỵ (9:00-10:59),Mùi (13:00-14:59),Tuất (19:00-20:59)

Xem đưa ra tiết


Xem thêm: Tên Game Hay Cho Nữ Hay, Tên Game Cho Nữ Chất Nhất Hiện Nay, Đặt Tên Game Hay Cho Nữ ❤️️ 1001 Tên Acc Game Hay

Lịch dương

19

Tháng 4


Lịch âm

8

Tháng 3


Ngày Tốt


Ngày Đinh Dậu, mon Nhâm Thìn, năm Tân Sửu

Ngày Hoàng đạo (kim con đường hoàng đạo)

Giờ giỏi trong ngày :

Tí (23:00-0:59),Dần (3:00-4:59),Mão (5:00-6:59),Ngọ (11:00-12:59),Mùi (13:00-14:59),Dậu (17:00-18:59)

Xem chi tiết


Lịch dương

20

Tháng 4


Lịch âm

9

Tháng 3


Ngày Xấu


Ngày Mậu Tuất, tháng Nhâm Thìn, năm Tân Sửu

Ngày Hắc đạo (bạch hổ hắc đạo)

Giờ giỏi trong ngày :

Dần (3:00-4:59),Thìn (7:00-8:59),Tỵ (9:00-10:59),Thân (15:00-16:59),Dậu (17:00-18:59),Hợi (21:00-22:59)

Xem chi tiết


Lịch dương

21

Tháng 4


Lịch âm

10

Tháng 3


Ngày Tốt


Ngày Kỷ Hợi, mon Nhâm Thìn, năm Tân Sửu

Ngày Hoàng đạo (ngọc đường hoàng đạo)

Giờ giỏi trong ngày :

Sửu (1:00-2:59),Thìn (7:00-8:59),Ngọ (11:00-12:59),Mùi (13:00-14:59),Tuất (19:00-20:59),Hợi (21:00-22:59)

Xem bỏ ra tiết


Lịch dương

22

Tháng 4


Lịch âm

11

Tháng 3


Ngày Tốt


Ngày Canh Tý, tháng Nhâm Thìn, năm Tân Sửu

Ngày Hắc đạo (thiên lao hắc đạo)

Giờ tốt trong ngày :

Tí (23:00-0:59),Sửu (1:00-2:59),Mão (5:00-6:59),Ngọ (11:00-12:59),Thân (15:00-16:59),Dậu (17:00-18:59)

Xem bỏ ra tiết


Lịch dương

23

Tháng 4


Lịch âm

12

Tháng 3


Ngày không xấu cơ mà cũng không tốt


Ngày Tân Sửu, tháng Nhâm Thìn, năm Tân Sửu

Ngày Hắc đạo (nguyên vu hắc đạo)

Giờ xuất sắc trong ngày :

Dần (3:00-4:59),Mão (5:00-6:59),Tỵ (9:00-10:59),Thân (15:00-16:59),Tuất (19:00-20:59),Hợi (21:00-22:59)

Xem bỏ ra tiết


Lịch dương

24

Tháng 4


Lịch âm

13

Tháng 3


Ngày Xấu


Ngày Nhâm Dần, mon Nhâm Thìn, năm Tân Sửu

Ngày Hoàng đạo (tư mệnh hoàng đạo)

Giờ xuất sắc trong ngày :

Tí (23:00-0:59),Sửu (1:00-2:59),Thìn (7:00-8:59),Tỵ (9:00-10:59),Mùi (13:00-14:59),Tuất (19:00-20:59)

Xem chi tiết


Lịch dương

25

Tháng 4


Lịch âm

14

Tháng 3


Ngày Tốt


Ngày Quý Mão, mon Nhâm Thìn, năm Tân Sửu

Ngày Hắc đạo (câu nai lưng hắc đạo)

Giờ giỏi trong ngày :

Tí (23:00-0:59),Dần (3:00-4:59),Mão (5:00-6:59),Ngọ (11:00-12:59),Mùi (13:00-14:59),Dậu (17:00-18:59)

Xem chi tiết


Lịch dương

26

Tháng 4


Lịch âm

15

Tháng 3


Ngày Tốt


Ngày liền kề Thìn, tháng Nhâm Thìn, năm Tân Sửu

Ngày Hoàng đạo (thanh long hoàng đạo)

Giờ xuất sắc trong ngày :

Dần (3:00-4:59),Thìn (7:00-8:59),Tỵ (9:00-10:59),Thân (15:00-16:59),Dậu (17:00-18:59),Hợi (21:00-22:59)

Xem đưa ra tiết


Lịch dương

27

Tháng 4


Lịch âm

16

Tháng 3


Ngày Tốt


Ngày Ất Tỵ, tháng Nhâm Thìn, năm Tân Sửu

Ngày Hoàng đạo (minh mặt đường hoàng đạo)

Giờ xuất sắc trong ngày :

Sửu (1:00-2:59),Thìn (7:00-8:59),Ngọ (11:00-12:59),Mùi (13:00-14:59),Tuất (19:00-20:59),Hợi (21:00-22:59)

Xem chi tiết


Lịch dương

28

Tháng 4


Lịch âm

17

Tháng 3


Ngày Tốt


Ngày Bính Ngọ, tháng Nhâm Thìn, năm Tân Sửu

Ngày Hắc đạo (thiên hình hắc đạo)

Giờ tốt trong ngày :

Tí (23:00-0:59),Sửu (1:00-2:59),Mão (5:00-6:59),Ngọ (11:00-12:59),Thân (15:00-16:59),Dậu (17:00-18:59)

Xem chi tiết


Lịch dương

29

Tháng 4


Lịch âm

18

Tháng 3


Ngày Xấu


Ngày Đinh Mùi, mon Nhâm Thìn, năm Tân Sửu

Ngày Hắc đạo (chu tước đoạt hắc đạo)

Giờ xuất sắc trong ngày :

Dần (3:00-4:59),Mão (5:00-6:59),Tỵ (9:00-10:59),Thân (15:00-16:59),Tuất (19:00-20:59),Hợi (21:00-22:59)

Xem bỏ ra tiết


Lịch dương

30

Tháng 4


Lịch âm

19

Tháng 3


Ngày Xấu


Ngày Mậu Thân, mon Nhâm Thìn, năm Tân Sửu

Ngày Hoàng đạo (kim quỹ hoàng đạo)

Giờ giỏi trong ngày :

Tí (23:00-0:59),Sửu (1:00-2:59),Thìn (7:00-8:59),Tỵ (9:00-10:59),Mùi (13:00-14:59),Tuất (19:00-20:59)

Xem bỏ ra tiết


Trên đây là hiệu quả chung độc nhất cho toàn bộ các tuổi! Trong một trong những công việc, ngày giỏi phải là ngày hợp với tuổi. Để tuyển chọn được ngày tốt hợp tốt nhất với tuổi của quý bạn, quý bạn cũng có thể xem tại đây:

Xem ngày tốt hợp tuổi

Hãy nhập khá đầy đủ thông tin của chúng ta vào nhằm có tác dụng tốt nhất


Nhập ngày mong muốn xem


Nhập tuổi của bạn


Xem kết quả

XEM NGÀY TỐT KHAI TRƯƠNG NĂM 2021

+Xem ngày mở bán khai trương tháng 1năm 2021 +Xem ngày khai trương thành lập tháng 7năm 2021

+Xem ngày thành lập khai trương tháng 2năm 2021 +Xem ngày thành lập khai trương tháng 8năm 2021

+Xem ngày khai trương mở bán tháng 3năm 2021 +Xem ngày khai trương tháng 9năm 2021

+Xem ngày khai trương tháng 4năm 2021 +Xem ngày khai trương mở bán tháng 10 năm 2021

+Xem ngày thành lập khai trương tháng 5năm 2021 +Xem ngày khai trương mở bán tháng 11 năm 2021

+Xem ngày thành lập khai trương tháng 6năm 2021 +Xem ngày thành lập khai trương tháng 12 năm 2021


Xem phong thủy 2021


NamNữ
Xem ngay

Xem phong thủy hàng ngày


Ngày sinh
12345678910111213141516171819202122232425262728293031
123456789101112
Ngày xem
12345678910111213141516171819202122232425262728293031
123456789101112
2021202220232024202520262027202820292030
Xem ngay
*
Sim smartphone có đề nghị là cống phẩm phong thủy?
Mỗi số lượng trong hàng sim điện thoại đều sở hữu những năng lượng riêng, tùy thuộc vào trật tựcủa hàng số mà Sim điện thoại cảm ứng thông minh có thể tác động tới bạn theo hướng tốt (Cát) tốt xấu(hung)
*
Dùng gớm dịch lựa chọn sim phong thủy tốt cho 4 đại nghiệp đờingười!
Bằng những gợi ý quẻ dịch sim tốt cho 4 đại nghiệp, bạn cũng có thể chọn hàng sim phong thủyhợp tuổi thỏa hy vọng muốn hỗ trợ công danh, tài vận, tình duyên nhà đạo hay giải hòa vậnhạn
*
Các loại cung là gì? thực sự về 4 Nguyên tố cùng 3 nhóm tính chất
*
Đặc điểm 12 cung hoàng đạo khi yêu và ma thuật từ sao Hỏa, sao Kim
*
Làm sao để hiểu mình trực thuộc cung hoàng đạo nào và dấu hiệu chiêm tinh?
*
Xem bói tình cảm 12 cung hoàng đạo để tìm một nửa cân xứng của bạn
*
Đặc điểm tính biện pháp 12 cung hoàng đạo nam nữ giới thu hút nhất
*
Thiên Bình và tuy nhiên Tử gồm phải đôi bạn tâm đầu ý hợp giành cho nhau?
*
Giải mã bạn dạng đồ sao cá thể và hướng dẫn đọc bản đồ sao miễn phí
*
Tính biện pháp cung Thiên Bình nam cô bé có điểm gì đặc biệt quan trọng và thu hút?
*
Dấu hiệu tuy vậy Tử khi yêu và điểm lưu ý tình yêu thương cung tuy nhiên Tử phái nam nữ
*
Luận tử vi tuổi giáp Ngọ năm 2021 nữ mạng sinh vào năm 1954
Tử vi gần cạnh Ngọ 2021 phái nữ mạng được luận là xấu nhiều giỏi ít

Xem ngày xuất sắc xấu