thaor.miey_): "#foryou #jyp #xuhuong". Giả dụ một ngày nào này mà em biến mất thì anh hãy khoác kệ điều ấy đi , sinh sống thật giỏi cuộc đời của anh ấy , anh hoan lạc là được=)). Follow me.

22.2K views|follow me -