Bài viết này miêu tả trình thiết lập dulongky.com .NET Framework 4.7 diễn đàn Windows 7 dịch vụ theo gói 1 (SP1), Windows 8.1, bạn dạng cập nhật Windows 10 năm (Phiên bạn dạng 1607), Windows hệ thống 2016, Windows vps 2008 R2 SP1, Windows hệ thống 2012 và Windows hệ thống 2012 R2.

Bạn đang xem: Microsoft

Giới thiệu về .NET Framework 4.7

dulongky.com .NET Framework 4.7 là bản Cập Nhật tương xứng cao cùng tại chỗ mang đến dulongky.com .NET Framework 4, 4.5, 4.5.1, 4.5.2, 4.6, 4.6.1 và 4.6.2.

Gói nước ngoài tuyến có thể được thực hiện trong trường thích hợp khi thiết đặt trang web ko thể thực hiện vì thiếu liên kết Internet. Gói này mập hơn thiết lập web và bao gồm các gói ngôn ngữ. Chúng tôi khuyên chúng ta sử dụng cài đặt web thay do trình cài đặt diễn lũ để buổi tối ưu hiệu quả và băng thông yêu cầu.Khi bạn thiết lập dulongky.com.NET Framework 4.7 gói này, bạn có thể thấy sau khi gói hoặc bản Cập Nhật được thiết đặt một hệ điều hành:

Windows 7 SP1 cùng Windows vps 2008 R2 SP1, nó được liệt kê là một thành phầm được setup trong mục chương trình cùng tính năng trong Pa-nen điều khiển.

Trên Windows hệ thống 2012, nó được liệt kê dưới dạng bản update cho dulongky.com Windows (KB3186505) trong mục Cài đặt phiên bản Cập Nhật vào bảng điều khiển.

Windows 8.1 hoặc Windows hệ thống 2012 R2, nó được liệt kê bên dưới dạng bản cập nhật cho dulongky.com Windows (KB3186539) trong mục Cài đặt bản Cập Nhật trong bảng điều khiển.

Trên Windows 10 Phiên bạn dạng 1607, nó được liệt kê bên dưới dạng bản cập nhật cho dulongky.com Windows (KB3186568) vào mục Cài đặt bản Cập Nhật vào bảng điều khiển.

Xem thêm: Cấp Hộ Chiếu Lần Đầu - Thủ Tục Làm Hộ Chiếu (Passport) Phổ Thông Từ A

Lưu ý

Tính năng của .NET Framework 4.7 WPF tất cả tệp phụ thuộc vào vào D3DCompiler_47.dll. Theo mang định, D3DCompiler_47.dll này không tồn tại trong Windows 7 SP1, Windows hệ thống 2008 R2 SP1 hoặc Windows vps 2012. Bởi vì đó, nền tảng các yêu mong D3DCompiler_47.dll được setup các tác dụng của .NET Framework 4.7 WPF hoạt động như mong đợi. D3DCompiler_47.dll thiết đặt thông tin, xem bài viết các vấn đề này.

Thông tin sở hữu xuống

Các tệp sau đây có sẵn để tải xuống tự Trung tâm cài đặt xuống của dulongky.com:

*
Tải dulongky.com .NET Framework 4.7 loại gián tuyến setup bây giờ. Để hiểu thêm thông tin về kiểu cách tải xuống các tệp hỗ trợ dulongky.com, hãy xem giải pháp lấy các tệp cung ứng dulongky.com từ thương mại & dịch vụ trực con đường .dulongky.com vẫn quét vi-rút tệp này. dulongky.com đang sử dụng ứng dụng phát hiện tại vi-rút mới nhất đã có vào ngày tệp được đăng. Tệp được lưu trữ trên sever được bức tốc bảo mật giúp ngăn ngừa mọi đổi khác trái phép đối với tệp.

Sự vậy đã biết

Đối với các vấn đề trong .NET Framework 4.7 dulongky.com Exchange Server, hãy coi .NET Framework 4.7 và Exchange Server.

Để biết các vấn đề không giống trong .NET Framework 4.7, coi .NET Framework 4.7 sự nỗ lực đã biết.

Thông tin

Phiên bản .NET Framework chạy-song cùng với .NET Framework 3.5 SP1 và các phiên bản. Mặc dù nhiên, nó sẽ tiến hành một bạn dạng Cập Nhật tại chỗ mang lại .NET Framework 4, 4.5, 4.5.1, 4.5.2, 4.6, 4.6.1 cùng 4.6.2.

Chuyển mẫu lệnh dành cho phiên bản cập nhật này

Để biết thêm tin tức về những tùy chọn chiếc lệnh được cung ứng bởi bạn dạng cập nhật này, hãy xem phần "Tùy chọn dòng lệnh" hướng dẫn thực hiện .NET Framework đến nhà phân phát triển.

Yêu cầu khởi rượu cồn lại

Bạn rất có thể phải khởi hễ lại laptop sau khi bạn cài đặt bản cập nhật này. Shop chúng tôi khuyên bạn thoát khỏi tất cả các vận dụng đang thực hiện .NET Framework trước khi cài đặt bản cập nhật này.