*

Các khóa đào tạo Lập trình Java chăm nghiệp, ASP.NET MVC5, thiết kế viên mã nguồn mở PHP, MySQL và Laravel, lập trình sẵn Python tuyển chọn sinh mỗi tháng tại dulongky.com. Sinh viên theo dõi định kỳ tuyển sinh để biết chi tiết.

Khóa học Lập trình PythonKhóa học Lập trình viên JAVA siêng nghiệpKhóa học Lập trình viên thế giới ACCP i17Khóa học Lập trình .NET (Full Stack)Khóa học Lập trình PHP (Full Stack)  :


Thông báo học tập tập

*

*

dulongky.com

*

Trường Đào tạo thành Lập trình viên nước ngoài Nghean–Aptech được thành lập và hoạt động trên cơ sở hợp tác và ký kết trực tiếp giữa tập đoàn APTECH (Ấn Độ) và doanh nghiệp CP Đào tạo tư vấn Giáo dục nước ngoài INTEC.

Bạn đang xem: Run queries

Giới thiệu tập đoàn APTECH (Ấn Độ)Giới thiệu hệ thống Aptech Việt NamMôi trường học tập tập


Sinh viên xuất sắc

Học viên tiêu biểu vượt trội tháng 08/2017

*

học viên tiêu biểu vượt trội tháng 05/2017.

học tập viên vượt trội tháng 07/2016.


*

*
*

Kết nối csdl MySQL bằng Visual C#Lập trình bằng ngôn từ C# liên kết cơ sở tài liệu SQL hệ thống quá không còn xa lạ với các Aptechites chúng ta, còn ở bài viết này các bạn hãy thử có tác dụng quen cách liên kết cơ sở dữ liệu MySQL xem nỗ lực nào nhé...

Bạn rất có thể lập trình VC# (hay VJ#, VB .Net) tróc nã xuất database MySQL bằng phương pháp dùng 1 trong những 4 tiếp xúc lập trình sau:


ODBC .Net: đây là giao tiếp chuẩn hóa nên gồm tính bao quát hóa cao nhất, bạn truy xuất database của MySQL và của các hệ quản lí trị csdl khác thông qua các đối tượng chuẩn của Microsoft (trong namespace System.Data.Odbc). MySQL Provider đặc dụng, tỉ dụ như MySQLDirect, phương thức này cũng giống như như phương thức 1, chỉ tất cả điều là bạn phải thiết lập và thực hiện các đối tượng người dùng đặc dụng của một hãng không giống chứ không dùng các đối tượng người tiêu dùng ODBC chuẩn của Microsoft. OLEDB .Net, phương pháp này cực kỳ giống như phương thức 1, chỉ không giống là thay do dùng các đối tượng người sử dụng ODBC .Net, các bạn sẽ dùng các đối tượng OLEDB .Net. Tuy vậy các đối tượng người dùng OLEDB .Net cũng vày Microsoft cung cấp, tuy nhiên Microsoft lời khuyên họ đang không hỗ trợ các đối tượng người dùng OLEDB .Net nữa. Thư viện thiết kế API quánh dụng bởi C++, thí dụ như tủ sách mysqlclient. Đây là cách thức có tính tổng quát hóa tốt nhất, vị đoạn lệnh truy xuất database trong ứng dụng chứa rất nhiều lệnh gọi hàm API của thư viện sệt dụng.

Tóm lại trong 4 phương thức trên, chỉ tất cả phương pháp một là tổng quát tháo nhất, vì vậy bạn yêu cầu lập trình dùng phương thức này để truy xuất database MySQL. Thí dụ hàm Testdb() sau đây được cho phép tạo 1 table bắt đầu trên database "test" vì MySQL server chạy xe trên máy "hiepdesktop" quản ngại lý, hàm này dùng các đối tượng người sử dụng ODBC .Net sau:

OdbcConnection, OdbcCommand, OdbcDataReader.using Console = System.Console;using System.Data.Odbc;private void Testdb() try//Connection string cần sử dụng DSN cùng MyODBC 3.51string MyConString = "DSN=MySQL";//hoặc Connection string sử dụng trực tiếp Provider MyODBC 3.51 /*string MyConString = "DRIVER=MySQL ODBC 3.51 Driver;" +"SERVER=hiepdesktop;" +"DATABASE=test;" +"UID=root;" +"PASSWORD=lachan;" +"OPTION=3";*///tạo connection cho tới databaseOdbcConnection MyConnection = new OdbcConnection(MyConString);MyConnection.Open();

//xóa table testdb giả dụ đã tất cả rồiOdbcCommand MyCommand = new OdbcCommand("DROP TABLE IF EXISTS testdb",MyConnection);MyCommand.ExecuteNonQuery();

//Tạo lại table testdb bao gồm 3 field MyCommand.CommandText = "CREATE TABLE testdb(hoten varchar(40),namsinh int, diachi varchar(50))";MyCommand.ExecuteNonQuery();

//Thử thêm một record dữ liệuMyCommand.CommandText = "INSERT INTO testdb VALUES("Nguyen Van Hiep",1957,"8A Lu Gia, P15,Q11")";MyCommand.ExecuteNonQuery();//Thử thêm một record dữ liệu nữaMyCommand.CommandText = "INSERT INTO testdb VALUES("Nguyen Lac Han",1994,"245/4 Ly Thuong Kiet, P15,Q11")";MyCommand.ExecuteNonQuery();//Thử thêm 1 record dữ liệu nữaMyCommand.CommandText = "INSERT INTO testdb VALUES("Nguyen Luong Hoa",2002,"245/4 Ly Thuong Kiet, P15,Q11")";MyCommand.ExecuteNonQuery();//Thử thêm 1 record tài liệu nữaMyCommand.CommandText = "INSERT INTO testdb VALUES("Huynh Thoai Loan",1965,"245/4 Ly Thuong Kiet, P15,Q11")";MyCommand.ExecuteNonQuery();

//Hiệu chỉnh thử 1 field của 1 số record thỏa điều kiệnMyCommand.CommandText = "UPDATE testdb set namsinh=1960 WHERE namsinh=1957";MyCommand.ExecuteNonQuery();

//Đếm số record hiện tại cóMyCommand.CommandText = "SELECT COUNT(*) as TRows FROM testdb";Console.WriteLine("Total Rows: " + MyCommand.ExecuteScalar());

//Duyệt đọc và hiển thị các record vào tableMyCommand.CommandText = "SELECT * FROM testdb";OdbcDataReader MyDataReader;MyDataReader = MyCommand.ExecuteReader();while (MyDataReader.Read()) Console.WriteLine("Data: " + MyDataReader.GetString(0) + ", " +MyDataReader.GetInt32(1) + ", " +MyDataReader.GetString(2)); //BIGINTs not supported by MyODBC

//Đóng các đối tượng người dùng đã dùngMyDataReader.Close();MyConnection.Close();catch (OdbcException MyOdbcException) //Catch tất cả lỗi exceptionfor (int i=0; i Console.Write("ERROR #" + i + " " + "Message: " +MyOdbcException.Errors.Message + " " + "Native: " +MyOdbcException.Errors.NativeError.ToString() + " " + "Source: " + MyOdbcException.Errors.Source + " " +"SQL: " + MyOdbcException.Errors.SQLState + " ");}

Một số chú ý khi lập trình sử dụng ODBC .Net:


thiết đặt MySQL server trên thứ nào đó và lưu ý tên (địa chỉ) của dòng sản phẩm đó. Nhớ cấu hình cho MySQL vps sử dụng ít nhất protocol TCP/IP để giao tiếp với các máy client. ví như lập trình dùng DSN vào connection string để nối kết với MySQL Server, bạn phải khởi tạo trước DSN kết phù hợp với database bắt buộc truy xuất. Bạn hãy chạy Control Panel.Administrative Tools.Data Source (ODBC) để sản xuất DSN kết hợp với database yêu cầu truy xuất. ví như lập trình sử dụng DSN vào connection string thì đoạn lệnh mà các bạn viết trả toàn tự do với công nghệ thống trị database, vị trí vật lý database. Rõ ràng hàm Testdb() mà công ty chúng tôi viết sống trên hoàn toàn chủ quyền với công nghệ quản lý database và vị trí thứ lý của database, nó có thể truy xuất ngẫu nhiên database như thế nào của hệ quản trị database nào, bạn chỉ cần vào tool Data Source (ODBC) của Windows và hiệu chỉnh lại các thông số kỹ thuật liên quan đến database bắt buộc truy xuất là đủ.

(theo PC World VN)

Các tin new hơn:

chỉ dẫn tích hợp đồ họa trang quản trị SB Admin 2 vào Laravel 5.8.

Xem thêm: ' Tình Yêu Màu Nắng Chế, Về Hiện Tượng 'Tình Yêu Màu Nắng'

lý giải tích hòa hợp Google ReCaptcha v2 vào Laravel bởi curl.

học lập trình React JS trong tầm 5 phút.

sử dụng trình biên soạn thảo CKeditor tích phù hợp CKFinder với Laravel.

hướng dẫn cài đặt Apache, PHP, MySQL, PHPMyAdmin trên Windows 10 và thông số kỹ thuật SendMail.