Excel đến dulongky.com 365 Excel mang đến dulongky.com 365 dành mang lại máy Mac Excel mang đến web Excel 2021 Excel 2021 for Mac Excel 2019 Excel 2019 for Mac Excel 2016 Excel năm nhâm thìn for Mac Excel 2013 Excel 2010 Excel 2007 Excel for Mac 2011 Excel Starter 2010 coi thêm...Ít hơn

Bài viết này biểu lộ cú pháp công thức và phương pháp dùng hàm Todaytrong dulongky.com Excel.

Bạn đang xem: Mùng 1 tháng 4 là ngày gì

Mô tả

Trả về số sê-ri của ngày hiện nay tại. Số sê-ri là mã ngày-thời gian được Excel dùng vào các tính toán ngày và thời gian. Nếu định dạng của ô là Chung trước khi hàm được nhập vào, Excel sẽ nắm đổi định dạng ô thành Ngày. Nếu bạn muốn xem số sê-ri, bạn phải cố kỉnh đổi định dạng ô thành Chung hoặc Số.

Hàm TODAY rất hữu ích lúc bạn cần hiển thị ngày hiện thời vào một trang tính bất kỳ lúc nào bạn mở sổ làm việc. Nó cũng rất hữu ích lúc tính toán các khoảng thời gian. Ví dụ, nếu bạn biết một người sinh năm 1963, bạn có thể dùng công thức dưới đây để tìm tuổi của người đó tính đến sinh nhật năm nay:

= YEAR( TODAY())-1963

Công thức này dùng hàm TODAY làm một đối số đến hàm YEAR để có được năm hiện tại, rồi trừ đi 1963 và trả về tuổi của người đó.


Lưu ý: Nếu hàm TODAY ko cập nhật ngày như mong mỏi muốn, có thể bạn cần núm đổi thiết đặt để điều khiển lúc nào thì sổ làm việc hoặc trang tính sẽ tính toán lại. Bên trên tab Tệp, hãy bấm Tùy chọn, rồi trong thể loại Công thức bên dưới Tùy chọn tính toán, hãy đảm bảo đã chọn Tự động.


Cú pháp

TODAY()

Cú pháp hàm TODAY không tồn tại đối số.

Xem thêm: Chi Nhánh Techcombank Đà Nẵng, Ngân Hàng Kỹ Thương Techcombank


Lưu ý: Excel lưu trữ ngày tháng nghỉ ngơi dạng số sê-ri liên tục để áp dụng trong tính toán. Theo mặc định, ngày 01 Tháng một năm 1900 là số sê-ri 1 và ngày 01 Tháng 1 năm 2008 là số sê-ri 39448 bởi nó là 39.447 ngày sau ngày 01 Tháng 1 năm 1900.


Ví dụ

Sao chép tài liệu ví dụ trong bảng dưới đây và dính vào ô A1 của một bảng tính Excel mới. Để công thức hiển thị kết quả, hãy lựa chọn chúng, thừa nhận F2 và tiếp nối nhấn Enter. Nếu như cần, bạn có thể điều chỉnh độ rộng lớn cột nhằm xem toàn bộ dữ liệu.

Công thức

Mô tả

Kết quả

=TODAY()

Trả về ngày hiện tại.

=TODAY()+5

=DAY(TODAY())

Trả về ngày hiện tại vào tháng (1 - 31).

1

=MONTH(TODAY())

Trả về tháng hiện tại trong thời hạn (1 - 12). Ví dụ, nếu tháng hiện tại là tháng Năm, công thức trả về 5.

12


*
*
*

Bạn yêu cầu thêm trợ giúp?


Phát triển các năng lực của bạn
Khám phá văn bản đào tạo
Sở hữu tính năng vượt trội đầu tiên
Tham gia dulongky.com cần sử dụng nội bộ
*

Đăng ký để giúp tận dụng thời gian của bạn
*
Các tính năng hỗ trợ thông minh
*
Email không có quảng cáo
*
Sao lưu và truy nã nhập tệp trên các thiết bị
Dùng thử một tháng miễn phí

Thông tin này có hữu ích không?


CóKhông
Cảm ơn bạn! Bạn có muốn góp ý gì nữa không? (Bạn càng cho biết nhiều thông tin, chúng tôi càng hỗ trợ bạn được tốt hơn.)Bạn có thể giúp chúng tôi cải thiện không? (Bạn càng đến biết nhiều thông tin, chúng tôi càng hỗ trợ bạn được tốt hơn.)
Bạn hài lòng đến đâu với chất lượng dịch thuật?
Điều gì ảnh hưởng đến trải nghiệm của bạn?
Giải quyết được vấn đề
Xóa hướng dẫn
Dễ theo dõi
Không có thuật ngữ
Hình ảnh có ích
Chất lượng dịch thuật
Không khớp với màn hình
Hướng dẫn không chính xác
Quá kỹ thuật
Không đủ thông tin
Không đủ hình ảnh
Chất lượng dịch thuật
Bạn có góp ý gì thêm không? (Không bắt buộc)
Gửi phản hồi

Cảm ơn phản hồi của bạn!


×
Nội dung mới
dulongky.com Store
Giáo dục
Doanh nghiệp
Nhà phát triển
Công ty
Tiếng Việt (Việt Nam) © dulongky.com 2021