Rừng núi dang tay nối lại biển khơi xa Ta đi vòng tay khủng mãi để nối giang sơn Mặt đất bao la, bạn bè ta về gặp gỡ nhau mừng như bão cat quay cuồng trời rộng Bàn tay ta cố nối tròn một vòng vn Cờ nối gió đêm vui nối ngày Giòng huyết nối trái tim đồng loại Dựng tình người trong thời gian ngày mới thành phố nối xã xa vời vợi người chết nối rất linh thiêng vào đời Và nụ cười nối bên trên môi. Từ Bắc vô Nam nối liền nắm tay Ta đi từ bỏ đồng hoang sơ vượt hết núi đồi thừa thác cheo leo, tay ta quá đèo trường đoản cú quê nghèo lên phố lớn, vắt tay nối liền Biển xanh sông gấm nối sát một vòng tử sinh

Bạn đang xem: Lời bài nối vòng tay lớn


Update Required to play the truyền thông media you will need to lớn either update your browser khổng lồ a recent version or update your Flash plugin.

Update Required to lớn play the truyền thông media you will need khổng lồ either update your browser khổng lồ a recent version or update your Flash plugin.

Update Required khổng lồ play the truyền thông you will need to either update your browser to lớn a recent version or update your Flash plugin.

Update Required to play the truyền thông media you will need to lớn either update your browser to a recent version or update your Flash plugin.

Xem thêm: Game 2 Người Chơi Hay - Game Đấu Võ 2 Người Chơi

Update Required to play the truyền thông media you will need khổng lồ either update your browser to lớn a recent version or update your Flash plugin.
Update Required lớn play the truyền thông you will need to lớn either update your browser lớn a recent version or update your Flash plugin.
Update Required to play the truyền thông you will need lớn either update your browser to lớn a recent version or update your Flash plugin.
Update Required khổng lồ play the truyền thông you will need to either update your browser khổng lồ a recent version or update your Flash plugin.
Update Required khổng lồ play the media you will need khổng lồ either update your browser to lớn a recent version or update your Flash plugin.
Update Required to lớn play the truyền thông media you will need lớn either update your browser lớn a recent version or update your Flash plugin.
Update Required to lớn play the truyền thông media you will need khổng lồ either update your browser lớn a recent version or update your Flash plugin.
Update Required to play the media you will need to lớn either update your browser to a recent version or update your Flash plugin.
Update Required khổng lồ play the media you will need lớn either update your browser lớn a recent version or update your Flash plugin.
Update Required to lớn play the truyền thông media you will need to either update your browser to a recent version or update your Flash plugin.