Excel cho dulongky.com 365 Excel cho web Excel 2019 Excel năm nhâm thìn Excel 2013 Excel 2010 Excel 2007 xem thêm...Ít hơn

Giả sử bạn muốn làm tròn số thành số gần nhất do cực hiếm thập phân không đáng kể với bạn. Hoặc bạn có nhu cầu làm tròn số thành bội số của 10 để đơn giản hóa một vài xấp xỉ. Tất cả một vài phương pháp để làm tròn một số.

Bạn đang xem: Làm tròn số

Thay đổi số địa chỉ thập phân được hiển thị nhưng mà không biến đổi số

Trên một trang tính

Hãy lựa chọn những ô bạn muốn định dạng.

Để hiển thị thêm hoặc bớt những chữ số sau lốt thập phân, trên tab Trang đầu, trong nhóm Số, hãy bấm Tăng Thập phân

*
hoặc Giảm Thập phân
*
.

Trong một định hình số dựng sẵn

Trên tab Trang đầu, trong nhóm Số, hãy nhấp chuột mũi thương hiệu kế bên danh sách định dạng số, rồi bấm Thêm Định dạng Số.

*

Trong list Thể loại, tùy nằm trong vào hình dạng dữ liệu của các số, hãy bấm Tiền tệ, Kế toán, Tỷ lệ phần trăm hoặc Khoa học.

Trong hộp Vị trí thập phân, hãy nhập số lượng vị trí thập phân mà bạn muốn hiển thị.

Làm tròn số lên

Dùng hàm ROUNDUP. Trong một trong những trường hợp, chúng ta cũng có thể muốn sử dụng hàm EVEN và ODD để làm tròn số lên đến mức số chẵn hoặc số lẻ ngay sát nhất.

Làm tròn số xuống

Dùng hàm ROUNDDOWN.

Làm tròn một trong những đến số gần nhất

Dùng hàm ROUND.

Làm tròn một số đến phân số sát đó

Dùng hàm ROUND.

Xem thêm: Top 16 Vì Em Lép Nên Anh Bỏ Em, Vì Em Lép Nên Anh Bỏ Em

Làm tròn số tới một chữ số bao gồm nghĩa

Chữ số tức là những chữ số góp sức vào sự đúng chuẩn của một số.

Các ví dụ như trong phần này cần sử dụng hàm ROUND, ROUNDUP cùng ROUNDDOWN. Chúng nói tới các cách thức làm tròn so với số dương, số âm, số nguyên và số thập phân, nhưng phần nhiều ví dụ này chỉ thể hiện một trong những phần rất nhỏ các tình huống rất có thể xảy ra.

Danh sách tiếp sau đây chứa một số quy tắc chung cần ghi nhớ khi bạn làm tròn số tới chữ số có nghĩa. Chúng ta cũng có thể thử nghiệm các hàm làm cho tròn và thay thế sửa chữa bằng những con số và tham số của riêng các bạn để trả về số chữ số gồm nghĩa mà bạn muốn.

Khi bạn làm tròn số âm, thì đầu tiên số đó sẽ được chuyển thành giá bán trị hoàn hảo của nó (giá trị của số đó nhưng không có dấu âm). Sau đó, làm việc làm tròn diễn ra, rồi lốt âm được vận dụng trở lại. Tuy vậy điều này còn có vẻ không tuân theo lô-gic, mà lại đó là bí quyết làm tròn số. Ví dụ, sử dụng hàm ROUNDDOWN để triển khai tròn -889 về hai chữ số bao gồm nghĩa, công dụng là -880. Trước hết, -889 được chuyển thành giá trị tuyệt đố là 889. Tiếp theo, số này được thiết kế tròn xuống để có tác dụng với hai chữ số bao gồm nghĩa (880). Cuối cùng, vệt trừ được áp dụng trở lại nhằm có công dụng -880.

Dùng hàm ROUNDDOWN đối với một số dương sẽ luôn luôn làm tròn số xuống, cùng hàm ROUNDUP sẽ luôn luôn làm tròn số lên.

Hàm ROUND có tác dụng tròn số tất cả phần thập phân như sau: nếu như phần thập phân bởi hoặc to hơn 0.5 thì số được thiết kế tròn lên. Nếu phần thập phân nhỏ hơn 0,5 thì số được thiết kế tròn xuống.

Hàm ROUND có tác dụng tròn số nguyên lên hoặc xuống theo quy tắc tựa như như cùng với số thập phân; sửa chữa thay thế 0,5 bởi bội số của 5.

Quy tắc tầm thường là khi chúng ta làm tròn số không có phần thập phân (số nguyên), bạn rút ngắn độ dài của những chữ số bao gồm nghĩa tới địa chỉ mà bạn có nhu cầu làm tròn. Ví dụ, để làm tròn 2345678 xuống 3 chữ số có có nghĩa, bạn dùng hàm ROUNDOWN với tham số -4, như sau: = ROUNDDOWN(2345678,-4). Thao tác này có tác dụng tròn số xuống 2340000, cùng với phần "234" là các chữ số bao gồm nghĩa.

Làm tròn số cho tới một bội số vẫn xác định

Có thể bao hàm lúc bạn có nhu cầu làm tròn tới bội số của một trong những mà các bạn chỉ định. Ví dụ, mang sử doanh nghiệp bạn đưa giao thành phầm trong các thùng hàng, từng thùng cất 18 món hàng. Bạn cũng có thể dùng hàm MROUND để thấy cần bao nhiêu thùng để chuyển 204 món hàng. Vào trường hợp này, câu vấn đáp là 12, vì 204 chia cho 18 bằng 11,333, và bạn phải làm tròn lên. Thùng sản phẩm 12 chỉ cất 6 món hàng.

Cũng rất có thể có đầy đủ lúc bạn cần làm tròn một số trong những âm về một bội số âm hoặc làm tròn một số trong những có chứa những vị trí thập về một bội số có chứa những vị trí thập phân. Chúng ta cũng có thể dùng hàm MROUND trong những trường phù hợp này.