*
*
Kinh Quán cố kỉnh Âm bồ tát cứu vớt khổ phía trong Vạn trường đoản cú chánh tục tạng kinh, ta quen hotline là tạng chữ Vạn, quyển1, số 34. Kinh này là trong số những kinh Ấn Độ soạn thuật, thuộc Phương đẳng bộ. Phương đẳng cỗ là những kinh đại thừa xung quanh bốn bộ: Hoa Nghiêm, bát Nhã, Pháp Hoa vàNiết Bàn. Vào Phương đẳng bộ chia thành hai bộ đó là Bảo Tích cùng Đại Tập. Nếu như phân các loại theo hiển mật thì kinh này thuộc Phương đẳng mật chú bộ, vì bao gồm thần chú Quán cầm cố Âm bồ tát cứu vãn khổ, call tắt là thần chú cứu vãn khổ.

Bạn đang xem: Kinh mẹ quan thế âm bồ tát

Chánh văn:

觀世音菩薩救苦經

南無救苦觀世音菩薩。百千萬億佛。恒河沙數佛。無量功德佛。佛告阿難言。此

經大聖。能救獄囚。能救重病。能救千災百難苦。若有人。誦得一千遍。一身離苦難

。誦得一萬遍。合家離苦難。南無佛力威。南無佛力護。使人無惡心。令人身得度。

回光菩薩。回善菩薩。阿耨大天王。正殿菩薩。摩邱摩邱。清淨比邱。官事得散。私

事得休。諸大菩薩。五百羅漢。救護弟子身。悉皆離苦難。自然觀世音。纓絡不須解

。勤誦千萬遍。災難自然得解脫。信受奉行。即說真言曰。

今菩今菩提 陀羅尼帝 尼佉羅帝 菩提薩婆訶

Dịch âm:

Quán nạm Âm người yêu Tát cứu giúp Khổ Kinh

Nam mô cứu giúp khổ Quan nắm Âm người thương tát, bách thiên vạn ức Phật, hằng hà sasố Phật, vô lượng công đức Phật. Phật cáo A Nan ngôn, thử khiếp đại thánh, năng cứu vãn ngục tù, năng cứu vớt trọng bịnh, năng cứu giúp thiên tai bách nàn khổ. Nhược hữu nhân, tụng đắc độc nhất thiên biến, tuyệt nhất thân ly khổ nạn, tụng đắc tuyệt nhất vạn biến, phù hợp gia ly khổ nạn. Nam mô Phật lực uy, nam tế bào Phật lực hộ, sử nhân vô ác tâm, linh nhân thân đắc độ. Hồi Quangbồ tát, Hồi Thiện tình nhân tát, A Nậu đại thiên vương, Chánh Điện nhân tình tát, makheo ma kheo, tịnh tâm tỳ kheo, quan tiền sự đắc tán, bốn sự đắc hưu. Chưđại ý trung nhân tát, ngũ bách la hán, cứu hộ đệ tử thân, tất giai ly khổ nạn. Tự nhiên Quan vắt Âm, anh lạc bất tu giải, phải tụng thiên vạn biến, tainạn tự nhiên và thoải mái đắc giải. Tín lâu phụng hành, tức thuyết chân ngôn viết: Kim bồ kim người thương đề, đà la ni đế, ni khư la đế, tình nhân đề tát bà ha.

Dịch nghĩa:

Kinh nhân tình Tát Quán núm Âm cứu vãn Khổ

Kính lạy người thương tát Quán cố kỉnh Âm, bậc đại sĩ cứu vãn khổ, kính lạy trăm ngàn muôn ức đức Phật, hằng hà sa số đức Phật, phần nhiều bậc toàn giác gồm vô lượng công đức.

Đức Phật dạy tôn giả A Nan rằng: “Kinh này vô cùng cao cả, hoàn toàn có thể cứuthoát lao tù tù, có thể cứu chữa bịnh nặng, rất có thể cứu vớt trăm tai nạn thương tâm ngàn khổ ách. Ví như có người tụng ghê này được một ngàn lần thì bản thân lìa khổ nạn, tụng được một muôn lần thì anh chị lìa khổ nạn.”

Quay về lệ thuộc sức oai thần của Phật, xoay về nương tựa sức gia hộcủa Phật, làm cho mọi bạn không sanh trọng điểm ác độc, tạo nên mọi ngườivà bản thân được Phật cứu giúp độ. Xoay về dựa dẫm bồ tát Hồi Quang, người tình tát Hồi Thiện, đại thiên vương A Nậu, ý trung nhân tát Chánh Điện, những bậc tỳ kheo thanh tịnh, tía ma cùng phá ác, thì việc quan ải được cởi bỏ, việc không chánh xứng đáng ngưng dứt. Cúi xin chư vị đại tình nhân tát, năm trăm vị la hán cứu giúp hộ bạn dạng thân môn đồ (và thân nhân/ phần đa người/ bọn chúng sanh) thảy hồ hết lìa khổ nạn. Như xâu chuỗi anh lạc của tình nhân tát Quán núm Âm tự nhiên và thoải mái phân tách ra, fan nào siêng năng tụng ngàn muôn lần (kinh này) thì các tai nạn thoải mái và tự nhiên được túa bỏ, bay khỏi.

Đại bọn chúng nghe lời Phật dạy, tin tưởng, mừng đón và vâng làm, người yêu tátQuan nạm Âm ngay tức thì nói thần chú rằng: Kim nhân tình kim người yêu đề, đà la ni đế, nikhư la đế, bồ đề tát bà ha.

Lược ghi:

Nam mô (Namah/Namaha) là phiên âm giờ Phạn, tức thị kính lễ, kính lạy, xin tôn kính đến, con quay về phụ thuộc (qui y). Đây là lời của bọn chúng sanh hướng đến Phật, người thương tát, giáo pháp, thánh hiền lành tăng mà thốt lênlời thật long qui y, tín thuận.

Bồ tát Quán cầm Âm (Avalokitesvara Bodhisattva) là vị đại sĩ cửa hàng sát, lắng nghe music của cuộc đời, “soi thấy bằng ngàn đôi mắt và cố gắng giữbằng ngàn tay”, sẵn sàng chuẩn bị cứu khổ bọn chúng sanh: “ngàn nơi cầu nguyện ngànnơi ứng, biển khổ thuyền dong cứu vãn độ người”. ý trung nhân tát Quan cầm cố Âm xuất hiện tương đối nhiều trong hầu hết bom tấn đại thừa, ngài tượng trưng cho đức tánh trường đoản cú bi (karuna) qua thần lực cứu độ bọn chúng sanh đang đau khổ và phương tiện đi lại lực dẫn dắt chúng sanh đi cho giải thoát.

Xem thêm: Xem Phim Sinh Tử Chiến Thuyết Minh, Sinh Tử Chiến (Thuyết Minh)

Thánh (arya) là khái niệm trái lập với phàm tục. Đức Phật mê thích Ca Mâu Ni nhà trương đả phá bốn thống trị đương thời (sát đế lợi, bà la môn,phệ xá và thủ đà la), chính vì như vậy những tín đồ gia nhập tăng đoàn là say mê tử bình đẳng, không y cứ vào gia thế, tứ cách, tài sản, lấy chánh đạo có tác dụng thánh. Fan tìm ước và thực hành chánh đạo đều gọi là thánh. Sự xuất gia mong đạo của đức Phật ưng ý Ca gọi là thánh cầu. Bát chánh đạocòn điện thoại tư vấn là chén bát thánh đạo, tức tám con phố thánh đưa tới niết bàn. Tứ diệu đế, tứ chân lý có thể thật, còn gọi là tứ thánh đế, tứ chân lý của bậc thánh. Chữ thánh trong ghê này gọi là chân chánh, vi diệu, mầu nhiệm, cao cả.

Bồ tát (Bodhisattva) hotline đủ là nhân tình đề tát đỏa, chỉ cho những người tu hành nhưng trên thì cầu thành Phật bằng trí tuệ, bên dưới thì hóa độ bọn chúng sanh bởi từ bi, là người dân có đủ nhị hạnh: lợi ình lợi bạn và can đảm cầu Phật quả. Tình nhân tát Hồi quang đãng là người tình tát Soi chiếu lại vai trung phong mình. Bồ tát Hồi Thiện là bồ tát về bên tánh thiện vốn có của mình.

Đại thiên vương A Nậu, còn được gọi là A Nậu quan Âm, tức một trong những 33 ứngthân của ý trung nhân tát Quan vậy âm, là hình mẫu vị bồ tát ngồi trên gộp đá chú ý ra biển. Như kinh Pháp Hoa, phẩm Phổ Môn ghi: “Hoặc phiêu lưu biểnlớn, những nạn dữ cá rồng, do sức niệm quan liêu Âm, sóng không thể nhận chìm”. Vì đại dương cả cùng cá rồng bác ái duyên với ao A nậu đạt đề nghị bồ tát quan tiền Âm new có danh xưng như vậy.

Bồ tát Chánh Điện là bồ tát hoàng cung của chánh pháp, mang ý nghĩa bản thân là cung điện phụng thờ chánh pháp của Phật.

Tỳ kheo (bí sô), giờ Phạn là bhiksu, có nghĩa là thành tựu trọn vẹn, china dịch là cận viên (gần cho tới viên tịch: niết bàn) hay tiến bước chỗ cao (upasampada). Tỳ kheo là vị được tôn cao trong các chúng không giống (chúng trung tôn), làvị cố túc giới pháp (250 giới điều) và oai nghi (không gồm có cử cồn bất xứng). Theo luận Đại trí độ, tỳ kheo bao gồm 5 nghĩa: khất sĩ, phá phiền óc (phá ác), ra khỏi nhà ráng tục (xuất gia), trì giới thanh tịnh và có tác dụng ma quân run sợ (bố ma). Vào đó, phá ác, bố ma cùng khất sĩ được call là tỳ kheo tam nghĩa. Ma kheo, ma kheo, thanh tịnh tỳ kheo được dịch là các bậc tỳ kheo thanh tịnh, bố ma cùng phá ác. Tịnh tâm tỳ kheo là tỳ kheo giữ lại giới thanh tịnh. Ma kheo trước là tỳ kheo tía ma. Ma kheo sau là tỳ kheo phá ác. Ác là phiền não, nhưng phiền não cũng nằm trong ma quân, tức phần nhiều sự ác nghiệt, trở ngại ngùng vàphá hoại Phật, Phật pháp và người hành trì Phật pháp.

Ngũ bách la hán là 500 vị a la hán, tức chỉ đến 500 vị thanh văn đã triệu chứng quả vô học. Trong bốn quả thánh: tu đà trả (sotapatti), tu đà hàm (sakadagami), a na hàm (anagami) cùng a la hán (arahanta), thì từ trái ana hàm trở xuống hotline là bậc hữu học vì chưa được giải thoát trả toàn,còn đề nghị học tập, trong những lúc quả a la hán đã được giải thoát hoàn toàn,không còn phải học nữa nên được gọi là bậc vô học. Ngũ bách la hán được nói tới trong kinh Phật ngũ bách môn sinh tự thuyết bản khởi cùng kinh Pháphoa: phẩm Ngũ bách môn sinh thọ ký. Sau khoản thời gian đức Phật khử độ, tôn mang Đại Ca Diếp từng cùng với 500 vị la hán kết tập pháp tạng ở thành VươngXá. Ở Trung Hoa, việc sùng bái 500 vị la hán hết sức thịnh hành. Hiện nay nay, làm việc Việt Nam, miếu Bái Đính - tỉnh ninh bình và miếu Minh Thành – Pleiku gồm tôn tạo thành và phụng dưỡng 500 vị la hán.