Harmonic Matches

Find songs that harmonically matches khổng lồ Easy On Me by Adele.

Bạn đang xem: Em khong quay ve

Listed below are tracks with similar keys & BPM to lớn the track where the track can be harmonically mixed.


Track Artist Key Energy Camelot BPM

*
Em Ơi Cứ Vui (feat. 1DEE, F & EVY)Touliver, SlimV, 1DEE, EVY, F.G Major89B128
*
Mai Mai Ben NhauNoo Phước ThịnhG Major89B152
*
Thích Rồi ĐấySuni Hạ LinhG Major89B118
*
Em new Là tình nhân AnhMING Major89B98
*
Tát Nước Đầu ĐìnhLynk Lee, BinzG Major89B119
*
Em vẫn muốn Nghe Nỗi bi quan Của AnhKarrotG Major39B100
*
Ngôi đơn vị Hoa HồngQuang Vinh, Bao ThyG Major59B100
*
ĐiênT.R.IG Major49B100
*
Chuyện Nhà bé xíu Thôi, con Đừng VềKai Đinh, MING Major29B144
*
Ngày Tỏ Tình BạnSuni Hạ Linh, OsadG Major79B105
*
Hoa TànHa NhiG Major39B124
*
Tát Nước Đầu ĐìnhLynk Lee, BinzG Major79B119
*
Ngôi công ty Hoa HồngQuang Vinh, Bao ThyG Major49B100
*
Toi đến Co gai DoKhac VietG Major79B128
*
Việt nam Tử TếLam Truong, Tóc Tiên, Hoang Thuy Linh, ERIK, KarikG Major69B100
*
Que Huong Viet phái nam - OriginalAnh KhangG Major99B88
*
Hoa vong mạng (Immortetle)Quang Hùng MasterD, BlackBiG Major59B108

Em Không trở lại (Acapella Version) by Hoang Ton Information

This tuy nhiên is track #4 in Em Không trở lại by Hoang Ton, which has a total of 5 tracks. The duration of this track is 4:25 và was released on July 3, 2018. As of now, this track is currently not as popular as other songs out there. Em Không quay về (Acapella Version) doesn"t provide as much energy as other songs but, this track can still be danceable lớn some people.

Em Không trở lại (Acapella Version) BPM

Em Không trở lại (Acapella Version) has a BPM of 153. Since this track has a tempo of 153, the tempo markings of this song would be Allegro (fast, quick, & bright). Based on the tempo, this track could possibly be a great tuy nhiên to play while you are running.

Xem thêm: 12 Bước Để Sửa Lỗi Full Disk 100 Win 10, Lỗi Full Disk Windows 10

Overall, we believe that this song has a fast tempo.

Em Không quay về (Acapella Version) Key

The key of Em Không quay về (Acapella Version) is G Major. In other words, for DJs who are harmonically matchings songs, the Camelot key for this track is 9B. So, the perfect camelot match for 9B would be either 9B or 10A. While, 10B can give you a low energy boost. For moderate energy boost, you would use 6B and a high energy boost can either be 11B or 4B. Though, if you want a low energy drop, you should looking for songs with either a camelot key of 9A or 8B will give you a low energy drop, 12B would be a moderate one, và 7B or 2B would be a high energy drop. Lastly, 6A allows you to change the mood.