Giải bài bác tập trang 6 bài bác 1 đặc thù hóa học của oxit. Khái quát về sự việc phân loại oxit Sách giáo khoa (SGK) chất hóa học 9. Câu 1: bao hàm oxit sau: CaO, Fe2O3, SO3. Oxit nào gồm thể tác dụng được với...

Bạn đang xem: Hóa 9 bài 1 trang 6


Bài 1 trang 6 sgk chất hóa học 9

Có đầy đủ oxit sau: CaO, Fe2O3, SO3. Oxit nào bao gồm thể công dụng được với

a) Nước ?

b) axit clohiđric ?

c) natri hiđroxit ?

Viết phương trình hóa học.

Bài giài:

a) hồ hết oxit tính năng với nước là CaO cùng SO3

CaO + H2O → Ca(OH)2

SO3 + H2O → H2SO4

b) đều oxit tác dụng với axit clohiđric là CaO và Fe2O3:

CaO + 2HCl → CaCl2 + H2O

Fe2O3 + 6HCl → 2FeCl3 + 3H2O

c) hồ hết oxit chức năng với natri hiđroxit là SO3

SO3 + NaOH → NaHSO4

SO3 + 2NaOH → Na2SO4 + H2O

Bài 2 trang 6 sgk hóa học 9

Có đều chất sau: H2O, KOH, K2O, CO2. Hãy cho biết những cặp chất có thể tác dụng với nhau.

Bài giải:

Những cặp chất tác dụng được với nhau là: H2O với CO2; H2O với K2O; CO2 với K2O; CO2 và KOH.

H2O + CO2 → H2CO3

H2O + K2O → 2KOH

CO2 + K2O → K2CO3

CO2 + KOH → KHCO3

CO2 + KOH → K2CO3 + H2O

 

Bài 3 trang 6 sgk hóa học 9

Từ đều chất: can xi oxit, lưu huỳnh ddioxit, cacbon ddioxit, lưu huỳnh trioxit, kẽm oxit, em hãy chọn chất thích hợp điền vào các sơ đồ gia dụng phản ứng sau:

a) Axit sunfuric + ... → Kẽm sunfat + Nước

b) Natri hiđroxit + ... → Natri sunfat + Nước

c) Nước + ... → Axit sunfurơ

d) Nước + ... → can xi hiđroxit

e) canxi oxit + ... → canxi cacbonat

Dùng các công thức hóa học nhằm viết toàn bộ những phương trình hóa học của các sơ vật dụng phản ứng trên.

Bài giải:

a) H2SO4 + ZnO → ZnSO4 + H2O

b) 2NaOH + SO3 → Na2SO4 + H2O

c) H2O + SO2 → H2SO3

d) H2O + CaO → Ca(OH)2

e) CaO + CO2 → CaCO3

Bài 4 trang 6 sgk chất hóa học 9

Cho đa số oxit sau:

CO2, SO2, Na2O, CaO, CuO. Nên chọn những hóa học đã cho tính năng được với

a) Nước, sinh sản thành dung dịch axit

b) Nước, chế tác thành dung dịch bazơ

c) hỗn hợp axit, tạo nên thành muối với nước.

d) hỗn hợp bazơ, sinh sản thành muối với nước.

Xem thêm: Những Phần Mềm Ghi Đĩa Miễn Phí Tốt Nhất Cho Máy Tính, 4 Phần Mềm Ghi Đĩa Cd, Dvd, Blu

Viết các phương trình hóa học.

Bài giải:

a) hầu hết chất tác dụng với nước chế tác thành hỗn hợp axit là CO2 với SO2:

CO2 + H2O → H2CO3

SO2  + H2O → H2SO3

b) gần như chất tính năng với nước chế tạo thành hỗn hợp bazơ là Na2O cùng CaO:

Na2O + H2O → 2NaOH

CaO + H2O → Ca(OH)2

c) phần nhiều chất chức năng với hỗn hợp axit tạo nên thành muối và nước là: Na2O, CaO, CuO:

Na2O + 2HCl → 2NaCl + H2O

CaO + 2HNO3 → Ca(NO3)2 + H2O

CuO + H2SO4 → CuSO4 + H2O

d) mọi chất tác dụng với hỗn hợp bazơ chế tạo ra thành muối với nước là CO2 và SO2:

CO2 + Ca(OH)2 → H2O + CaCO3

SO2  + Ca(OH)2 → H2O + CaSO3

Bài 5 trang 6 sgk hóa học 9

Có các thành phần hỗn hợp khí CO2 và O2 làm cụ nào rất có thể thu được khí O2 từ hỗn hợp trên ? trình bày cách làm cho và viết phương trình hóa học.

Bài giải:

Dẫn các thành phần hỗn hợp khí đi qua một dung dịch kiềm (lấy dư) như Ca(OH)2 hoặc NaOH,... Khí CO2 bị dung nạp hết do bao gồm phản ứng cùng với kiềm:

CO2 + Ca(OH)2 → H2O + CaCO3

 Khí thoát ra khỏi bình chỉ có O2

Bài 6 trang 6 sgk chất hóa học 9

Cho 1,6 gam đồng (II) oxit chức năng với 100 gam hỗn hợp axit sunfuric có nồng độ 20%.

a) Viết phương trình hóa học.

b) Tính nồng độ xác suất của những chất có dung dịch sau khi phản ứng kết thúc.

Bài giải:

Tính số mol: nCuO = (frac1,680) = 0,02 mol ; (n_H_2SO_4) = (frac2098) ≈ 0,2 mol

a) Phương trình hóa học: CuO + H2SO4 → CuSO4 + H2O

lúc ban đầu: 0,02 0,2 0 0 mol

lúc bội nghịch ứng: 0,02 → 0,02 0,02

Sau bội nghịch ứng: 0 0,18 0,02

b) hỗn hợp sau phản nghịch ứng tất cả hai hóa học tan là H2SO4 và CuSO4 còn dư.

Khối lượng dung dịch = m CuO + m dd H2SO4 = 1,6 + 100 = 101,6 g

(m_CuSO_4) = 0,02 x 160 = 3,2 g => C%, CuSO4 = (frac3,2 101,6) . 100% ≈ 3,15%

(m_H_2SO_4) = trăng tròn - (0,02 x 98) = 18,04 => C%, H2SO4 = (frac18,04101,6) . 100% ≈ 17,76%