Excel đến dulongky.com 365 Excel mang lại dulongky.com 365 dành mang lại máy Mac Excel đến web Excel 2021 Excel 2021 for Mac Excel 2019 Excel 2019 for Mac Excel 2016 Excel năm 2016 for Mac Excel 2013 Excel 2010 Excel 2007 Excel for Mac 2011 Excel Starter 2010 xem thêm...Ít hơn

Ước tính độ lệch chuẩn dựa bên trên mẫu. Độ lệch chuẩn là số đo độ phân tán của các giá trị so với giá trị trung bình (trung độ).

Bạn đang xem: Hàm tính sai số chuẩn trong excel


Quan trọng: Hàm này vẫn được thay thế sửa chữa bằng một hoặc nhiều hàm new với độ đúng mực cao rộng và mang tên gọi phản ảnh rõ hơn tác dụng của chúng. Tuy vậy hàm này vẫn sẵn dùng để làm đảm bảo tính tương thích ngược, bạn nên xem xét sử dụng các hàm new từ hiện nay trở đi, vì hàm này rất có thể sẽ không hề sẵn dùng nữa ở những phiên phiên bản tương lai của Excel.


Để biết thêm thông tin về hàm mới, hãy coi Hàm STDEV.S.

Cú pháp

STDEV(number1,,...)

Cú pháp hàm STDEV tất cả các đối số sau đây:

Number1 Bắt buộc. Đối số dạng số đầu tiên tương ứng với mẫu tổng thể.

Number2, ... Tùy chọn. Đối số dạng số từ 2 đến 255 tương ứng với mẫu tổng thể. Bạn cũng có thể sử dụng một mảng đối kháng hay tham chiếu tới một mảng cầm thế mang đến các đối số được phân tách bởi dấu phẩy.

Chú thích

STDEV giả định rằng các đối số của nó là mẫu tổng thể. Nếu dữ liệu của bạn đại diện mang lại toàn bộ tổng thể thì hãy tính độ lệch chuẩn bằng cách dùng STDEVP.

Xem thêm: Gái Gọi Cave Bắc Ninh - Gái Gọi Thành Phố Bắc Ninh

Độ lệch chuẩn được tính bằng cách dùng phương pháp "n-1".

Đối số có thể là số hoặc tên, mảng hoặc tham chiếu có chứa số.

Các giá trị lô-gic và trình bày số dạng văn bản mà bạn gõ trực tiếp vào danh sách các đối số sẽ được đếm.

Nếu đối số là mảng tuyệt tham chiếu, chỉ các số trong mảng giỏi tham chiếu đó mới được tính. Các ô trống, giá trị lô-gic, văn bản hoặc giá trị lỗi trong mảng hoặc tham chiếu bị bỏ qua.

Các đối số là văn bản tốt giá trị lỗi ko thể chuyển đổi thành số sẽ khiến xảy ra lỗi.

Nếu bạn muốn bao gồm các giá trị lô-gic và kiểu biểu thị văn bản của số vào tham chiếu như một phần của phép tính, hãy dùng hàm STDEVA.

STDEV dùng công thức sau đây:

*

trong đó x là trung độ mẫu mã AVERAGE(number1,number2,...) với n là form size mẫu.

Ví dụ

Sao chép tài liệu ví dụ vào bảng sau đây và dán vào ô A1 của một bảng tính Excel mới. Để cách làm hiển thị kết quả, nên chọn chúng, thừa nhận F2 và tiếp đến nhấn Enter. Giả dụ cần, bạn có thể điều chỉnh độ rộng cột để xem toàn bộ dữ liệu.