Anh-Việt Việt-Anh Nga-Việt Việt-Nga Lào-Việt Việt-Lào Trung-Việt Việt-Trung Pháp-ViệtViệt-Pháp Hàn-Việt Nhật-Việt Italia-Việt Séc-Việt Tây Ban Nha-Việt người yêu Đào Nha-Việt Đức-Việt mãng cầu Uy-Việt Khmer-Việt Việt-KhmerViệt-Việt


Bạn đang xem: Giai đoạn tiếng anh là gì

*

*

*

Xem thêm: 1 Tiếng Nhạc Thiếu Nhi Tiếng Anh Dành Cho Thiếu Nhi Hay Nhất

*

– dt (H. Giai: bậc; đoạn: phân chia) Phần thời hạn có phần lớn sự việc lẻ tẻ trong 1 thời kì dài: Một cuộc tranh đấu thông thường có ba quá trình (HCM); Trong quá trình cách mạng dẫn tới dân người chủ dân (Trg-chinh).

hd. Khoảng tầm thời gian. Giai đoạn kiến thiết. Quá trình phát triển.


*

giai đoạn

giai đoạn noun stage; phase; periodgiai đoạn kế hoạch sử: Phase of the historycycleepisodeepitrochoid epochepochorderperiodgiai đoạn độ ẩm ướt: wet periodgiai đoạn bận: busy periodgiai đoạn chảy: yielding periodgiai đoạn chuẩn bị xây dựng: preliminary construction periodgiai đoạn thế định: fixed periodgiai đoạn đào tạo: training periodgiai đoạn đỉnh của thông lượng: peak traffic periodgiai đoạn đông cứng: setting periodgiai đoạn sử dụng thử: trial periodgiai đoạn kết cứng: curing periodgiai đoạn khởi công xây dựng: starting period of constructiongiai đoạn kiểm tra: burn-in periodgiai đoạn có tác dụng việc: operating periodgiai đoạn làm việc: working periodgiai đoạn nghiên cứu: study periodgiai đoạn bội nghịch tác dụng: reaction periodgiai đoạn quan lại sát: observation periodgiai đoạn sản xuất: production periodgiai đoạn thử: thử nghiệm periodgiai đoạn thử nghiệm: kiểm tra periodgiai đoạn thử nghiệm: experimental periodgiai đoạn tính toán: assumed periodgiai đoạn desgin chính: main construction periodphasecam kết hai giai đoạn: Two Phase Commit (TPC)giai đoạn chiết suất loãng: dilute phasegiai đoạn địa chất: phasegiai đoạn ép trồi: phase of bulginggiai đoạn xong xuôi của một giao dịch: termination phase of a transactiongiai đoạn khảo sát: phase of explorationgiai đoạn khởi đụng lại: restart phasegiai đoạn lên cao: climb phasegiai đoạn nén chặt: phase of compactiongiai đoạn nén chặt: phase of consolidationgiai đoạn phân tán: disperse phasegiai đoạn sản xuất: production phasegiai đoạn tạo núi: orogenic phasegiai đoạn thi công: construction phasegiai đoạn thiết kế: design phasegiai đoạn thiết kế phương án: schematic thiết kế phasegiai đoạn tiến hành phần cứng: hardware (development) phasegiai đoạn thử nghiệm: experimental phasegiai đoạn tìm kiếm nạp: fetch phasegiai đoạn truyền dữ liệu: data transfer phasegiai đoạn xây dựng: phase of constructionpha, giai đoạn: phasephase pHstageđổ bê tông theo nhiều giai đoạn: cast in many stage phrasesgiai đoạn ban đầu: initial stagegiai đoạn biến dạng dẻo: plastic deformation stagegiai đoạn biến tấu tuyến tính của đất: stage of soil linear deformationgiai đoạn chảy dẻo: plastic stagegiai đoạn chế biến: processing stagegiai đoạn gửi tiếp: transition stagegiai đoạn công tác: stage of workgiai đoạn cuối: concluding stagegiai đoạn sau cuối của phản ứng: ultimate stage of reactiongiai đoạn bầy hồi: elastic stagegiai đoạn gia công: processing stagegiai đoạn già nua: stage of old agegiai đoạn in ảnh: printing stagegiai đoạn kết đông: freezing stagegiai đoạn gắn thêm ráp: erecting stagegiai đoạn đính ráp: erection stagegiai đoạn lỏng: liquid stagegiai đoạn lún: settling stagegiai đoạn mẫu thử: prototype stagegiai đoạn nén: compression stagegiai đoạn nén: pressure stagegiai đoạn nguyên mẫu: prototype stagegiai đoạn phá hoại: failure stagegiai đoạn phá hoại: stage of failuregiai đoạn phá hủy: destruction stagegiai đoạn phân phát triển: development stagegiai đoạn bội phản ứng: reaction stagegiai đoạn phân hủy: stage of decompositiongiai đoạn quy hoạch vùng: stage of regional planninggiai đoạn tăng bền: stage of Strentheninggiai đoạn thành niên muộn: stage of late youthgiai đoạn bạn teen sơ kỳ: stage of early youthgiai đoạn thí nghiệm: experimental stagegiai đoạn thử: experimental stagegiai đoạn trộn: blending stagegiai đoạn trượt: shearing stagegiai đoạn trưởng thành: stage of maturitygiai đoạn cứng cáp hoàn toàn: stage of full maturitygiai đoạn cứng cáp muộn: stage of late maturitygiai đoạn xây dựng: construction stagegiai đoạn kiến thiết cuối cùng: lock up stagegiai đoạn chế tạo thi công: stage of constructiongiai đoạn xử lý: processing stagehãm giai đoạn: braking stagenghiền chia giai đoạn: stage crushingsự bảo dưỡng (bê tông) một giai đoạn: single stage curingsự xịt (vữa) theo từng giai đoạn: stage groutingsự tuyển nổi giai đoạn: stage floatationstepbước, giai đoạn: stepgiai đoạn cất cánh hơi: evaporating stepgiai đoạn công việc: job stepgiai đoạn hóa lỏng: liquefaction stepgiai đoạn thi công: stepgiai đoạn xử lý: processing stephãm giai đoạn: braking stepthiết kế từng giai đoạn: step by step designstepstimegiai đoạn chạy máy chủ yếu thức: on stream timegiai đoạn kết cứng: hardening timegiai đoạn ko sản xuất: process hold up timegiai đoạn tạm bợ nghỉ: down timeba giai đoạnthree-stagebộ lọc nhị giai đoạntwo-stage filtercác mạng links nhiều giai đoạnMultistage Interconnection Networks (MIN)dão quy trình một ngượcinverse primary creepgiai đoạn bậnbusy hourgiai đoạn bão hòasaturation pointperiodgiai đoạn bành trướng: period of expansiongiai đoạn hiện tại thời: current periodgiai đoạn làm nguội: cooling periodgiai đoạn tịch thu vốn: payback periodgiai đoạn demo việc: trial periodgiai đoạn thử, thí nghiệm: trial periodgiai đoạn trường đoản cú nâng nhiệt: incubation periodgiai đoạn ủ: hatching periodgiai đoạn ủ: incubation periodprocessstagegiai đoạn cạnh tranh: competitive stagegiai đoạn cất cánh của một nền khiếp tế: takeoff stage of a developing economygiai đoạn duy trì: retentive stagegiai đoạn già: ageing stagegiai đoạn kế hoạch: planning stagegiai đoạn new giới thiệu: introduction stagegiai đoạn mở đường: pioneering stagegiai đoạn ổn định định: ageing stagegiai đoạn phân phát triển: development stagegiai đoạn phân tích: analysis stagegiai đoạn chuẩn bị sẵn sàng mua: buyer readiness stagegiai đoạn sản xuất: stage of productiongiai đoạn thí nghiệm: experimental stagegiai đoạn thiết kế: thiết kế stagegiai đoạn demo thách: proof stagelý thuyết giai đoạn tăng trưởng: stage of growth theorycác quy trình tiến độ của tăng trưởng khiếp tếstages of economic growthcách lấy mẫu hai giai đoạntwo-stage samplingcặn ở quy trình cho vôidefecation scumcon lăn quá trình haisecond operation rolldự án những giai đoạnmulti-phase projectgiai đoạn bành trướngexpansionary phasegiai đoạn cấy thúc (nuôi cấy vi trùng vi sinh vật)preseed compressiongiai đoạn chín sáp (quả, hạt)dough compressiongiai đoạn chín sữamilky compressiongiai đoạn chín tới của việc bảo quảncanning-ripegiai đoạn chở về (công-ten-nơ)homeward leggiai đoạn co hẹpconcretionary phasegiai đoạn đầu của việc hư hỏngincipient decaygiai đoạn khởi công, khởi độngwarm-up sessiongiai đoạn mập hoảngphase of crisisgiai đoạn khuyến mãipromotion phasegiai đoạn khuyến mãipromotional phasegiai đoạn ổn địnhholding compression