Nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho những người dân trong câu hỏi gia hạn thẻ bảo hiểm y tế hộ mái ấm gia đình đúng thời hạn trong thực trạng nhiều địa phương vẫn giãn cách do dịch COVID-19, đảm bảo quyền lợi xét nghiệm chữa căn bệnh và quyền hạn tham gia bảo hiểm y tế 5 năm liên tục, Tổng công ty Bưu Điện việt nam (Vietnam Post) đã triển khai thu bảo đảm y tế gia hạn thẻ qua vẻ ngoài thu trực tuyến từ đầu tháng 9/2021.

Bài viết liên quan