Tính thuế TNCN là một quá trình khá phức tạp của kế toán tiền lương.

Bạn đang xem: File excel tính thuế tncn

Trong bài viết này, dulongky.com sẽ chia sẻ với chúng ta mẫu file Excel tính thuế Thu nhập cá nhân cực bao gồm xác. 

1. Công thức tính thuế thu nhập cá nhân cá nhân

Theo Thông tư 111/2013/TT-BTC, thuế thu nhập cá nhân đối với thu nhập cá nhân từ chi phí lương, chi phí công được xác minh theo công thức sau:

(1) Thuế TNCN buộc phải nộp=Thu nhập tính thuếxThuế suất

Thu nhập tính thuế được tính:

(2) thu nhập cá nhân tính thuế=Thu nhập chịu đựng thuế

Các khoản sút trừ

Thu nhập chịu thuế được xem như sau:

(3) thu nhập chịu thuế=Tổng thu nhậpCác khoản được miễn

2. Thuế suất thuế TNCN

a. Thuế suất Biểu thuế lũy tiến từng phần

Bậc thuế

Phần thu nhập cá nhân tính thuế/năm (triệu đồng)

Phần thu nhập cá nhân tính thuế/tháng (triệu đồng)

Thuế suất (%)

1

Đến 60

Đến 5

5

2

Trên 60 đến 120

Trên 5 đến 10

10

3

Trên 120 đến 216

Trên 10 mang đến 18

15

4

Trên 216 đến 384

Trên 18 mang lại 32

20

5

Trên 384 cho 624

Trên 32 mang lại 52

25

6

Trên 624 đến 960

Trên 52 mang lại 80

30

7

Trên 960

Trên 80

35

Thuế thu nhập cá nhân đối với thu nhập từ chi phí lương, tiền công là toàn bô thuế tính theo từng bậc thu nhập. Số thuế tính theo từng bậc thu nhập bằng thu nhập tính thuế của bậc các khoản thu nhập nhân (×) với thuế suất tương ứng của bậc các khoản thu nhập đó.

b. Phương thức tính thuế rút gọn

Để dễ ợt cho việc tính toán, đề xuất áp dụng phương thức tính rút gọn theo phụ lục số 01/PL-TNCN ban hành kèm theo Thông bốn 111/2013/TT-BTC như sau:

Bậc

Thu nhập tính thuế/tháng

Thuế suất

Tính số thuế phải nộp

Cách 1

Cách 2

1

Đến 5 triệu đồng (trđ)

5%

0 trđ + 5% TNTT (thu nhập tính thuế)

5% TNTT

2

Trên 5 trđ cho 10 trđ

10%

0,25 trđ + 10% TNTT bên trên 5 trđ

10% TNTT – 0,25 trđ

3

Trên 10 trđ đến 18 trđ

15%

0,75 trđ + 15% TNTT trên 10 trđ

15% TNTT – 0,75 trđ

4

Trên 18 trđ đến 32 trđ

20%

1,95 trđ + 20% TNTT bên trên 18 trđ

20% TNTT – 1,65 trđ

5

Trên 32 trđ mang lại 52 trđ

25%

4,75 trđ + 25% TNTT bên trên 32 trđ

25% TNTT – 3,25 trđ

6

Trên 52 trđ đến 80 trđ

30%

9,75 trđ + 30% TNTT bên trên 52 trđ

30 % TNTT – 5,85 trđ

7

Trên 80 trđ

35%

18,15 trđ + 35% TNTT trên 80 trđ

35% TNTT – 9,85

3. Cách thực hiện file Excel để tính Thuế thu nhập cá nhân

Ví dụ: Ông Long có thu nhập vào tháng 03/2020 là 30.000.000 đồng.

Xem thêm: “ Zalo Kết Nối Yêu Thương Thời Đại Dịch, Tải Zalo Nhắn Gửi Yêu Thương

Ông Long đề nghị nộp những khoản bảo hiểm là: 8% bảo hiểm xã hội, 1.5% bảo đảm y tế, 1% bảo đảm thất nghiệp. Ông Long nuôi 1 bé dưới 18 tuổi. Vào tháng ông Long không đóng góp từ thiện, nhân đạo, khuyến học. Thuế thu nhập cá nhân tạm nộp vào tháng 04/2020 như sau:

Bước 1: khẳng định thu nhập chịu thuế

Thu nhập chịu đựng thuế của ông Long là 30.000.000 đồng.

Bước 2: Tính các khoản giảm trừ

*

Các bạn triển khai tính các khoản bớt trừ ở Sheet1. Ông Long được sút trừ các khoản sau:

Giảm trừ gia cảnh cho phiên bản thân: 9.000.000Giảm trừ gia cảnh mang lại 01 người dựa vào (1 con): 3.600.000 đồngBảo hiểm buôn bản hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp: 30.000.000 đồng × (8% + 1,5% + 1%) = 3.150.000 đồng

Tổng cộng những khoản được bớt trừ là: 9.000.000 + 3.600.000 + 3.150.000 = 15.750.000 đồng

Bước 3. Tính thu nhập tính thuế

Thu nhập tính thuế của Ông Long là: 30.000.000 – 15.750.000 = 14.250.000 đồng

Bước 4. Tính số thuế đề nghị nộp

*

Tính số thuế đề nghị nộp tính theo phương thức rút gọn ở Sheet2:

Thu nhập tính thuế hồi tháng 14.250.000 đồng là thu nhập tính thuế trực thuộc bậc 3. Số thuế thu nhập cá nhân phải nộp như sau: