Duới đấy là các thông tin và kiến thức và kỹ năng về chủ đề dot net framework 3.5 hay độc nhất vô nhị do bao gồm tay lực lượng dulongky.com soạn và tổng hợp:

1. Microsoft .NET Framework 3.5


Tác giả: www.microsoft.com

Đánh giá: 5 ⭐ ( 53432 lượt reviews )

Đánh giá chỉ cao nhất: 5 ⭐

Đánh giá thấp nhất: 4 ⭐

Tóm tắt: nội dung bài viết về tải về Microsoft .NET Framework 3.5 from Official Microsoft tải về Center. Đang cập nhật...

Khớp với công dụng tìm kiếm: Nov 20, 2007 Microsoft .NET Framework 3.5 contains many new features building incrementally upon .NET Framework 2.0 và 3.0, & includes .

Bạn đang xem: Hướng Dẫn Cách Cài Net Framework 3


2. Download .NET Framework 3.5 SP1 | miễn phí official downloads


Tác giả: dotnet.microsoft.com

Đánh giá: 4 ⭐ ( 47708 lượt nhận xét )

Đánh giá chỉ cao nhất: 5 ⭐

Đánh giá tốt nhất: 4 ⭐

Tóm tắt: Downloads for building & running applications with .NET Framework 3.5 SP1. Get website installer, offline installer, & language pack downloads for .NET Framework.


*

3. Install .NET Framework 3.5 on Windows 11, 10, 8.1, 8


Tác giả: docs.microsoft.com

Đánh giá: 5 ⭐ ( 30772 lượt đánh giá )

Đánh giá cao nhất: 5 ⭐

Đánh giá bèo nhất: 5 ⭐

Tóm tắt: Learn how to lớn install the .NET Framework 3.5 on Windows 11, Windows 10, Windows 8.1, và Windows 8.


Tác giả: www.microsoft.com

Đánh giá: 2 ⭐ ( 39237 lượt reviews )

Đánh giá chỉ cao nhất: 5 ⭐

Đánh giá tốt nhất: 5 ⭐

Tóm tắt: nội dung bài viết về tải về Microsoft .NET Framework 3.5 Service pack 1 (Full Package) from Official Microsoft tải về Center. Đang cập nhật...


5. Tải về .NET Framework | không tính phí official downloads


Tác giả: dotnet.microsoft.com

Đánh giá: 3 ⭐ ( 19728 lượt đánh giá )

Đánh giá cao nhất: 5 ⭐

Đánh giá thấp nhất: 2 ⭐

Tóm tắt: Downloads for building và running applications with .NET Framework. Get web installer, offline installer, and language pack downloads for .NET Framework.


*

6. .NET Framework - Wikipedia


Tác giả: en.wikipedia.org

Đánh giá: 2 ⭐ ( 61492 lượt review )

Đánh giá cao nhất: 5 ⭐

Đánh giá rẻ nhất: 5 ⭐

Tóm tắt: bài viết về .NET Framework - Wikipedia. Đang cập nhật...


Tác giả: www.ibm.com

Đánh giá: 3 ⭐ ( 19459 lượt reviews )

Đánh giá bán cao nhất: 5 ⭐

Đánh giá rẻ nhất: 1 ⭐

Tóm tắt: nội dung bài viết về IBM Docs. Đang cập nhật...

Khớp với kết quả tìm kiếm: Select Start > Control Panel > Programs > Programs và Features. · Select Turn Windows features on or off. · If not already installed, select Microsoft .NET ...


*

8. How lớn Install .NET Framework Version 3.5 on Windows 10


Tác giả: www.makeuseof.com

Đánh giá: 1 ⭐ ( 78079 lượt nhận xét )

Đánh giá bán cao nhất: 5 ⭐

Đánh giá rẻ nhất: 5 ⭐

Tóm tắt: Sometimes you need lớn go back a few versions of .NET to lớn get something working. But how vày you bởi that?


Tác giả: sourceforge.net

Đánh giá: 5 ⭐ ( 20533 lượt đánh giá )

Đánh giá chỉ cao nhất: 5 ⭐

Đánh giá tốt nhất: 4 ⭐

Tóm tắt: tải về .Net Framework 3.5 offline Installer for free. .NetFramework 3.5 offline installer without any windows thiết đặt media. Windows 8, and above version comes with version 4.x.x of .NET Framework. But if the user is upgrading from Windows 7 khổng lồ Windows 8, .NET Framework 3.5 is fully enabled.


Tác giả: www.techhit.com

Đánh giá: 4 ⭐ ( 62806 lượt đánh giá )

Đánh giá chỉ cao nhất: 5 ⭐

Đánh giá tốt nhất: 1 ⭐

Tóm tắt: nội dung bài viết về How to lớn install Microsoft .NET Framework 3.5.1. Đang cập nhật...


Tác giả: kb.blackbaud.com

Đánh giá: 2 ⭐ ( 2611 lượt đánh giá )

Đánh giá bán cao nhất: 5 ⭐

Đánh giá thấp nhất: 5 ⭐

Tóm tắt: nội dung bài viết về Blackbaud. Đang cập nhật...

Khớp với tác dụng tìm kiếm: NET Framework 3.5 Feature (which includes .NET Framework 2.0 và .NET Framework 3.0) needs to be enabled. Answer: Prior khổng lồ installing your Blackbaud hàng hóa ...

Xem thêm: Xem Phim Kung Fu Bóng Rổ - Xem Phim Bóng Rổ Thiếu Lâm


Tác giả: howtomanagedevices.com

Đánh giá: 2 ⭐ ( 48649 lượt đánh giá )

Đánh giá chỉ cao nhất: 5 ⭐

Đánh giá bèo nhất: 4 ⭐

Tóm tắt: null

Khớp với công dụng tìm kiếm: Jan 19, 2021 Dot NET Framework 3.5 is not included by mặc định in Windows 10. Let"s follow the steps to lớn enable the .NET Framework with two approaches.


Tác giả: www.danielengberg.com

Đánh giá: 1 ⭐ ( 82281 lượt đánh giá )

Đánh giá cao nhất: 5 ⭐

Đánh giá tốt nhất: 3 ⭐

Tóm tắt: This blog covers how lớn install .NET Framework 3.5 on Windows 10, vps 2016, server 2019. Use a Powershell command khổng lồ install .NET 3.5 on your machine.


Tác giả: websiteforstudents.com

Đánh giá: 3 ⭐ ( 84114 lượt đánh giá )

Đánh giá bán cao nhất: 5 ⭐

Đánh giá bèo nhất: 4 ⭐

Tóm tắt: This post shows students và new users how khổng lồ install .NET 3.5 framework in Windows 11 to provide tư vấn for apps that run on dot NET.


Tác giả: blogs.sap.com

Đánh giá: 3 ⭐ ( 56906 lượt nhận xét )

Đánh giá bán cao nhất: 5 ⭐

Đánh giá rẻ nhất: 3 ⭐

Tóm tắt: nội dung bài viết về How khổng lồ install the .NET Framework 3.5 on Windows Server 2016 and later | SAP Blogs. Đang cập nhật...


Tác giả: www.dell.com

Đánh giá: 1 ⭐ ( 11604 lượt review )

Đánh giá chỉ cao nhất: 5 ⭐

Đánh giá bèo nhất: 4 ⭐

Tóm tắt: nội dung bài viết về How to lớn Install .NET Framework 3.5 within Windows 8 or 8.1 khổng lồ Resolve Potential Application Compatibility Issues | Dell Ireland. Đang cập nhật...


Tác giả: help.genesys.com

Đánh giá: 2 ⭐ ( 63967 lượt review )

Đánh giá chỉ cao nhất: 5 ⭐

Đánh giá rẻ nhất: 2 ⭐

Tóm tắt: nội dung bài viết về PureConnect Installation and Configuration Guide - Install Microsoft .NET Framework 3.5.1. Đang cập nhật...


Tác giả: digitalsupport.ge.com

Đánh giá: 3 ⭐ ( 96787 lượt review )

Đánh giá chỉ cao nhất: 5 ⭐

Đánh giá tốt nhất: 4 ⭐

Tóm tắt: nội dung bài viết về Dot NET Framework 3.5 Installation On Win10 Without internet Connection ka20h000000PzK0AAK | GE Customer Center. Đang cập nhật...

Khớp với tác dụng tìm kiếm: Jun 4, 2018 Dot NET Framework 3.5 Installation On Win10 Without mạng internet Connection · Products: CIMPLICITY Process Systems Software · Categories: Solution.


Tác giả: support.dynabook.com

Đánh giá: 1 ⭐ ( 40469 lượt reviews )

Đánh giá chỉ cao nhất: 5 ⭐

Đánh giá bèo nhất: 1 ⭐

Tóm tắt: nội dung bài viết về Installing và Enabling Microsoft .NET Framework 3.5. Đang cập nhật...

Khớp với kết quả tìm kiếm: Issue. To enable and install Microosft .NET Framwork 3.5 on Windows 8 Consumer preview click the following links to the Microsoft support Site.


Minh Anh

Admin ơi, bạn muốn tìm gọi về đốt nhang ko cháy tất cả sao không, admin có thể viết bài xích về nhà đề đó được không ạ?

- - bây giờ - -

Admin

Chào bạn nha, tôi đã viết một nội dung bài viết về đứng top 17 đốt nhang ko cháy tất cả sao không mới nhất 2021, chúng ta có thể đọc tại trên đây

- - từ bây giờ - -

Quang Nguyễn

Mình tất cả đọc một bài viết về đốt nương có tác dụng rẫy tạo cháy rừng ngày qua nhưng bản thân quên mất link bài viết. Admin biết links bài kia không ạ?

- - bây giờ - -

Admin

Có phải các bạn đang kể đến Top trăng tròn đốt nương làm rẫy khiến cháy rừng mới nhất 2021 ?