A. GIỚI THIỆU

B. THÔNG TIN TUYỂN SINH NĂM 2021 (Dự kiến)

I. Tin tức chung

1. Thời gian xét tuyển

- thời gian nhận hồ sơ xét tuyển chọn thẳng: Theo kế hoạch Tuyển sinh của Bộ giáo dục và đào tạo và Đào sản xuất năm 2020.

Bạn đang xem: Điểm chuẩn đại học văn hoá hà nội

- thời gian nhận hồ sơ xét tuyển bởi điểm thi giỏi nghiệp thpt năm 2021: Theo quy chế Tuyển sinh vào năm 2021, lịch tuyển sinh vào năm 2021.

2. Hồ sơ xét tuyển

a. Cách tiến hành xét tuyển chọn thẳng

Danh mục hồ nước sơ và thời hạn hồ sơ tiến hành theo quy chế Tuyển sinh vào năm 2021.

b. Phương thức xét tuyển học bạ THPT

Phiếu đk xét tuyển (theo chủng loại của Trường);Bản photocopy hộ khẩu hay trú, chứng minh thư nhân dân;Bản photo công bệnh học bạ THPT;Bản photo công chứng Bằng tốt nghiệp THPT so với những thí sinh xuất sắc nghiệp năm 2020 quay trở lại trước hoặc giấy triệu chứng nhận tốt nghiệp THPT so với những thí sinh giỏi nghiệp năm 2021;Đối với sỹ tử hưởng đối tượng ưu tiên sẽ phải có dẫn chứng (minh hội chứng là bạn dạng gốc hoặc giấy ghi nhận được photo có công chứng).Lệ phí: 30.000đ/ nguyện vọng

c. Cách làm xét tuyển học bạ THPT phối hợp điểm thi năng khiếu

Phiếu đăng ký tuyển sinh và xét tuyển chọn (theo mẫu mã của Trường);Bản photocopy hộ khẩu thường trú, minh chứng thư nhân dân;Bản photo công bệnh học bạ THPT;Bản photo công hội chứng Bằng giỏi nghiệp THPT đối với những thí sinh tốt nghiệp năm 2020 quay trở lại trước hoặc giấy bệnh nhận giỏi nghiệp THPT so với những thí sinh giỏi nghiệp năm 2021;Đối với sỹ tử hưởng đối tượng ưu tiên bắt buộc phải có vật chứng (minh bệnh là bản gốc hoặc giấy ghi nhận được photo tất cả công chứng).Lệ phí: 350.000đ/ hồ sơ

d. Thủ tục xét tuyển theo điểm thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2021

Đối với lần xét tuyển đợt 1, thí sinh đăng ký xét tuyển lúc nộp thuộc hồ sơ đk dự thi. Sau khoản thời gian có tác dụng thi xuất sắc nghiệp THPT, sỹ tử được kiểm soát và điều chỉnh nguyện vọng 01 lần trong thời hạn quy định, bằng phương thức trực tuyến đường hoặc trực tiếp tại nơi đk dự thi.Đối với những đợt xét tuyển xẻ sung, sỹ tử xem thông tin điều kiện xét tuyển bổ sung tại trang web của trường.

3. Đối tượng tuyển chọn sinh

Thí sinh đã giỏi nghiệp thpt hoặc tương tự theo quy định.

4. Phạm vi tuyển chọn sinh

Tuyển sinh trong cả nước.

Xem thêm:

5. Cách tiến hành tuyển sinh

5.1. Thủ tục xét tuyển

Xét tuyển trực tiếp theo quy định tuyển sinh năm 2021.Xét học tập bạ THPT.Xét học tập bạ THPT phối hợp thi năng khiếu.Xét tuyển theo điểm thi trung học phổ thông năm 2021.

5.2.Ngưỡng bảo đảm an toàn chất lượng đầu vào, điều kiện nhận ĐKXT

a. Xét tuyển trực tiếp theo quy chế tuyển sinh năm 2021

Thí sinh đã giỏi nghiệp trung học phổ thông và sỹ tử đạt tốt nghiệp trung học phổ thông tại kì thi xuất sắc nghiệp thpt năm 2021, đạt đk xét tuyển thẳng theo quy định Tuyển sinh vào năm 2021.

b. Xét học tập bạ THPT

Điểm trung bình cùng từng môn (03 năm trong học tập bạ THPT) trong tổ hợp xét tuyển đạt từ 6.0 trở lên.

c. Xét học bạ THPT phối hợp thi năng khiếu

Điểm trung bình cộng môn Ngữ văn 03 năm buộc phải đạt từ bỏ 5.0 trở lên.d. Xét tuyển theo điểm thi trung học phổ thông năm 2021Thí sinh có tác dụng thi xuất sắc nghiệp trung học phổ thông năm 2021, tổ hợp thi và đk xét tuyển chọn vào ngôi trường đạt ngưỡng bảo đảm chất lượng nguồn vào và không có môn thi làm sao trong tổ hợp xét tuyển có kết quả từ 1.0 điểm trở xuống.

6. Học phí

Trường Đại học tập Văn hóa hà thành áp dụng khoản học phí theo Nghị định số 86/2015/NĐ-CP cơ chế về nguyên lý thu, làm chủ học phí so với cơ sở giáo dục và đào tạo thuộc hệ thống giáo dục quốc dân, từ năm học 2015-2016 đến năm học tập 2020-2021, học phí so với sinh viên đại học chính quy là 206.000đ/01 tín chỉ.

II. Những ngành tuyển sinh

Ngành họcMã ngànhTổ hợp xét tuyển

Chỉ tiêu

Theo KQ thi THPT


Ngôn ngữ Anh

7220201D01, D78, D963644

Quản trị dịch vụ du ngoạn và lữ hành

7810103C00, D01, D786882

Luật

7380101C00, D01, D963644

Báo chí

7320101C00, D01, D783238

Kinh doanh xuất phiên bản phẩm

7320402C00, D01, D963238

Thông tin -Thư viện

7320201C00, D01, D962025

Quản lý thông tin

7320205C00, D01, A162530

Bảo tàng học

7320305C00, D01, D781822

Văn hóa học


Nghiên cứu văn hóa

7229040AC00, D01, D781822

Văn hóa truyền thông

7229040BC00, D01, D783238

Văn hóa đối ngoại

7229040CC00, D01, D781822

Văn hóa những dân tộc thiểu số Việt Nam


Tổ chức và thống trị văn hóa vùng DTTS

7220112AC00, D01, D781416

Tổ chức và làm chủ du kế hoạch vùng DTTS

7220112BC00, D01, D781619

Quản lý văn hóa


Chính sách văn hóa và làm chủ nghệ thuật

7229042AC00, D01, D787590

Quản lý bên nước về gia đình

7229042BC00, D01, D781822

Quản lý di sản văn hóa

7229042CC00, D01, D782327

Biểu diễn nghệ thuật

7229042DN00025

Tổ chức sự kiện văn hóa

7229042EN05, C00, D010624

Du lịch

7810101

Văn hóa du lịch

7810101AC00, D01, D7890110

Lữ hành, khuyên bảo du lịch

7810101BC00, D01, D785060

Hướng dẫn du ngoạn Quốc tế

7810101CD01, D78, D965060

Sáng tác văn học

7220110N00015

C. ĐIỂM TRÚNG TUYỂN CÁC NĂM

Điểm chuẩn của trườngĐại học tập Văn hóa tp. Hà nội như sau:

Ngành đào tạo

Năm 2019Năm 2020Năm 2021

Xét theo học bạ

Xét theo điểm thi thpt QG

Xét theo KQ thi THPT

Xét theo học bạ THPT

Xét theo KQ thi THPT

Xét theo học bạ THPT

Ngôn ngữ Anh

29,25 (D01)

29,25 (D78)

29,25 (D96)

D01, D78, D96: 31,75

D01: 34

D01, D78, D96, A16, A00: 35,10

D01, A00: 34,75

Quản trị dịch vụ du ngoạn và lữ hành

26 (C00)

23 (D01)

23 (D78)

C00: 27,50

D01, D78, D96: 26,50

C00: 27

D01: 26

C00: 27,30

D01, D78, D96, A16, A00: 26,30

C00: 28,75

D01, A00: 27,75

Luật

23,50 (C00)

22,50 (D01)

22,50 (D96)

C00: 26,25

D01, D78, D96: 25,25

C00: 25,50

D01: 24,50

C00: 26,60

D01, D78, D96, A16, A00: 25,60

C00: 26,75

D01, A00: 25,75

Báo chí

22,25 (C00)

21,25 (D01)

21,25 (D78)

C00: 25,50

D01, D78, D96: 24,50

C00: 25,50

D01: 24,50

C00: 26,60

D01, D78, D96, A16, A00: 25,60

C00: 26,75

D01, A00: 25,75

Gia đình học

25,50 (C00)

21,30 (D01)

16 (C00)

15 (D01)

15 (D78)

Kinh doanh xuất phiên bản phẩm

22,90 (C00)

23,85 (D01)

16 (C00)

15 (D01)

15(D96)

C00: 16

D01, D78, D96: 15

C00: 18

D01: 18

C00: 20,00

D01, D78, D96, A16, A00: 19,00

C00: 21,00

D01, A00: 20,00

Thông tin - Thư viện

25,50 (C00)

23 (D01)

17 (C00)

16 (D01)

16 (D96)

C00: 18

D01, D78, D96: 17

C00: 18

D01: 18

C00: 20,00

D01, D78, D96, A16, A00: 19,00

C00:21,00

D01, A00: 20,00

Quản lý thông tin

21 (C00)

20 (D01)

20 (D96)

C00: 24,50

D01, D78, D96: 23,50

C00: 23

D01: 22

C00: 26,00

D01, D78, D96, A16, A00: 25,00

C00: 24,75

D01, A00: 23,75

Bảo tàng học

25,50 (C00)

16 (C00)

15 (D01)

15 (D78)

C00: 16

D01, D78, D96: 15

C00: 18

D01: 18

C00: 17,00

D01, D78, D96, A16, A00: 16,00

C00: 21,00

D01, A00: 20,00

Văn chất hóa học - nghiên cứu và phân tích văn hóa

19,75 (C00)

18,75 (D01)

18,75 (D78)

C00: 23

D01, D78, D96: 22

C00: 25,50

D01: 21,50

C00: 25,10

D01, D78, D96, A16, A00: 24,10

C00: 23,00

D01, A00: 22,00

Văn chất hóa học - văn hóa truyền thông

22 (C00)

21 (D01)

21 (D78)

C00: 25,25

D01, D78, D96: 24,25

C00: 26

D01: 25

C00: 26,50

D01, D78, D96, A16, A00: 25,50

C00: 27,00

D01, A00: 26,00

Văn chất hóa học - văn hóa đối ngoại

16 (C00)

15 (D01)

15 (D78)

C00: 24

D01, D78, D96: 23

C00: 24

D01: 23

C00: 26,00

D01, D78, D96, A16, A00: 25,00

C00: 26,00

D01, A00: 25,00

Văn hóa các DTTSVN - tổ chức triển khai và QLVH vùng DTTS (7220112A)

24,35 (C00)

16 (C00)

15 (D01)

15 (D78)

C00: 16

D01, D78, D96: 15

C00: 18

D01: 18

C00: 16,00

D01, D78, D96, A16, A00:

C00: 21,00

D01, A00: 20,00

Văn hóa các DTTSVN - tổ chức triển khai và QL du lịch vùng DTTS (7220112B)

24,45 (C00)

22 (D01)

16 (C00)

15 (D01)

15 (D78)

C00: 20,25

D01, D78, D96: 19,25

C00: 18

D01: 18

C00: 17,00

D01, D78, D96, A16, A00: 16,00

C00: 21,00

D01, A00: 20,00

QLVH - chế độ văn hóa và cai quản nghệ thuật

18,50 (C00)

17,50 (D01)

17,50 (D78)

C00: 20,75

D01, D78, D96: 19,75

C00: 22,50

D01: 21,50

C00: 24,10

D01, D78, D96, A16, A00: 23,10

C00: 20,00

D01, A00: 19,00

QLVH - thống trị nhà nước về gia đình

22,80 (C00)

21.20 (D01)

16 (C00)

15 (D01)

15 (D78)

C00: 16

D01, D78, D96: 15

C00: 18

D01: 18

C00: 16,00

D01, D78, D96, A16, A00: 15,00

C00: 20,00

D01, A00: 19,00

QLVH - làm chủ di sản văn hóa

22,90 (C00)

22,80 (D01)

23,95 (D78)

19,25 (C00)

18,25 (D01)

18,25 (D78)

C00: 21

D01, D78, D96: 20

C00: 21,50

D01: 20,50

C00: 23,00

D01, D78, D96, A16, A00: 22,00

C00: 21,00

D01, A00: 20,00

QLVH - biểu diễn nghệ thuật

27,75

QLVH - tổ chức triển khai sự kiện văn hóa

19.75 (N00)

19,75 (C00)

19,75 (D01)

C00: 24,75

D01, D78, D96: 24,75

C00: 25,25

D01: 25,25

C00: 26,30

D01, D78, D96, A16, A00: 26,30

C00: 26,00

D01, A00: 26,00

Biểu diễn âm nhạc

Đạo diễn sự kiện

Biên đạo múa đại chúng

Du kế hoạch - văn hóa truyền thống du lịch

24,30 (C00)

21,30 (D01)

21,30 (D78)

C00: 25,50

D01, D78, D96: 24,50

C00: 26

D01: 25

C00: 26,20

D01, D78, D96, A16, A00: 25,20

C00: 22,75

D01, A00: 21,75

Du kế hoạch - Lữ hành, chỉ dẫn DL

24,85 (C00)

21,85 (D01)

21,85 (D78)

C00: 26,50

D01, D78, D96: 25,50

C00: 26,75

D01: 25,75

C00: 26,70

D01, D78, D96, A16, A00: 25,70

C00: 25,50

D01, A00: 24,50

Du định kỳ - chỉ dẫn DL Quốc tế

21,25 (D01)

21,25 (D78)

21,25 (D96)

D01, D78, D96: 30,25

D01: 33

D01, D78, D96, A16, A00: 32,40

D01, A00: 29,00

Sáng tác văn học

D. MỘT SỐ HÌNH ẢNH

*
TrườngĐại học văn hóa truyền thống hà nội
*
Thư viện trườngĐại học văn hóa truyền thống hà nội
*
Cổng trườngĐại học văn hóa truyền thống hà nội