Giới thiệu 2 bộ đề thi giờ đồng hồ Anh lớp 4 kì 2 năm 2021 - Phần 1 bao gồm đáp án và giải mã chi tiết, vì chưng đội ngũ chuyên gia giàu tay nghề biên soạn với tổng hợp. Có file cài về Word, PDF miễn phí.

Bạn đang xem: Đề kiểm tra tiếng anh lớp 4 học kỳ 2


Nội dung bài xích viết

Đề thi giờ đồng hồ Anh học tập kì 2 lớp 4 năm 2021 - Đề hàng đầu Đề thi học tập kì 2 tiếng đồng hồ Anh lớp 4 năm 2021 - Đề số 2

Kì thi cuối học kì 2 sắp tới, nhu cầu tìm tìm nguồn tư liệu ôn thi chủ yếu thống gồm lời giải chi tiết của các em học viên là khôn xiết lớn. Hiểu rõ sâu xa điều đó, cửa hàng chúng tôi xin giới thiệu đến những em đọc 2 cỗ Đề thi giờ đồng hồ Anh lớp 4 cuối học tập kì hai năm 2021 phần 1 có lời giải chi tiết. Nội dung bám đít theo công tác học trong đơn vị trường. Giúp các em học sinh ôn tập và rèn luyện làm quen với tương đối nhiều dạng đề, đồng thời cũng chuẩn bị tốt cho kì thi sắp tới đây của mình. Mời các em tham khảo nội dung bài viết dưới đây.

Đề thi giờ Anh học kì 2 lớp 4 năm 2021 - Đề số 1

Question 1: chọn từ khác loại

1. A. About B. Where C. How D. Who

2. A. Collect B. Read C. Vị D. Like

3. A. Art B. Music C. Subject D. History

4. A. Xanh B. Puppet C. Purple D. Red

Question 2: phụ thuộc vào tranh để xong các câu sau

Question 3: chọn từ tương thích trong hộp thoại nhằm điền vào nơi trống


happy England friend dance club


This is my new (1) ______________. Her name is Linda. She is from (2) ______________. She can sing many Vietnamese songs. In her không tính tiền time, she goes khổng lồ music (3) ______________. She is (4) ______________ there.

Question 4: search lỗi sai trong số câu sau với sửa lại đến đúng


1. She don’t lượt thích playing badminton.

_____________________

2. Sandy is an pupil at Hong Bang primary school.

_____________________

3. We have English in Friday.

 _____________________

4. My birthday is on the twenty of December.

 _____________________


Question 5: sắp tới xếp các từ sau thành câu hoàn chỉnh

1. a/ fly/ want/ I/ to/ kite/.

____________________________________________________

2. They/ school/ yesterday/ went/ to.

____________________________________________________

3. When/ birthday/ your/ is/?

____________________________________________________

4. can/ cannot/ jump high/ Tom/ but/ run fast/.

____________________________________________________

5. Monday/ has/ on/ Tom/ PE/.

____________________________________________________

6. doing/ What/ they/ are/?

____________________________________________________

Đáp án đề thi học tập kì 2 môn giờ đồng hồ Anh lớp 4 (Đề số 1)

Question 1:


1. A

2. D

3. C

4. B


Question 2:

1. She is writing a dictation.

2. Women’s day is in March.

3. I have English today.

4. They went for a walk yesterday.

Question 3:


1. FRIEND

2. ENGLAND

3. CLUB

4. HAPPY


Question 4:

1. don’t ⇒ doesn’t

2. an ⇒ a

3. in ⇒ on

4. twenty ⇒ twentieth

Question 5:

1. I want lớn fly a kite.

2. They went lớn school yesterday.

3. When is your birthday?

4. He can jump high but cannot run fast.

5. Tom has PE on Monday.

6. What are they doing?

Đề thi học kì 2 giờ Anh lớp 4 năm 2021 - Đề số 2

Question 1: chọn từ khác loại

1. A. Go B. Travel C. Plane D. Build

2. A. Khổng lồ B. You C. With D. For

3. A. Monkey B. Lion C. Tiger D. Zoo

4. A. Holiday B. Summer C. Winter D. Fall

Question 2: Đọc cùng tick vào tranh thích hợp

Question 3: Đọc đoạn văn và vấn đáp câu hỏi

It is Sunday today. Phong & Mai go lớn four places. First, they go to lớn the bookshop because Mai wants lớn buy some books và pens. Then they go to lớn the pharmacy because Phong wants to buy some medicine. After that, they go lớn the zoo because they want to see the animals. Finally, they go khổng lồ the bakery. They want khổng lồ buy something to lớn eat because they are hungry.

1. How many places vì chưng Phong và Mai go?

__________________________________________________.

2. What bởi vì they buy at the pharmacy?

 __________________________________________________.

Xem thêm: Trò Chơi Trang Điểm Công Chúa Thời, Trò Chơi Trang Điểm Cho Cô Gái

3. Bởi they go khổng lồ the post office?

__________________________________________________.

4. Why do they go lớn the zoo?

__________________________________________________.

Question 4: sắp xếp những từ sau thành câu hoàn chỉnh

1. A/ time/ It’s/ great.

________________________________________________________.

2. Where/ this/ you/ summer/ going/ are?

________________________________________________________?

3. Homework/ stay/ because/ I/ home/ have to/ at/ do/ I.

________________________________________________________.

4. Is/ Ho bỏ ra Minh/ He/ to/ going/ city.

________________________________________________________.

Đáp án đề thi giờ Anh lớp 4 học kì 2 (Đề số 2)​​​​​​​

Question 1: chọn từ khác loại


1. C

2. B

3. D

4. A


Question 2: Đọc và tick vào tranh thích hợp hợp


1. B

2. C

3. A

4. B


Question 3: Đọc đoạn văn và vấn đáp câu hỏi

1. They go khổng lồ four places.

2. They buy some medicine.

3. No, they don’t.

4. They go to the zoo because they want lớn see the animals.

Question 4: sắp đến xếp những từ sau thành câu hoàn chỉnh

1. It’s a great time.

2. Where are you going this summer?

3. I stay at trang chủ because I have to vì homework.

4. He is going lớn Ho đưa ra Minh city.

Tham khảo thêm một trong những đề thi học kì 2 lớp 4 khác:

Ngoài ra những em học sinh và thầy cô có thể xem thêm nhiều tài liệu hữu ích hỗ trợ ôn luyện thi môn ngữ văn khác được update liên tục tại siêng trang của bọn chúng tôi.

►►► CLICK NGAY vào nút TẢI VỀ bên dưới để thiết lập về 2 bộ đề thi giờ anh lớp 4 cuối kì 2 năm 2021 phần 1, tệp tin word, pdf trọn vẹn miễn phí, hỗ trợ các em ôn luyện giải đề đạt hiệu quả nhất.