Chuẩn mực kiểm toán số 700: Hình thành chủ kiến kiểm toán và report kiểm toán về báo cáo tài chính

(Ban hành tất nhiên Thông bốn số 214/2012/TT-BTCngày 06 tháng 12 năm 2012 của cục Tài chính)

QUY ĐỊNH CHUNG

Phạm vi áp dụng

01.

Bạn đang xem: Chuẩn mực kiểm toán số 700

chuẩn mực kiểm toán này mức sử dụng và hướng dẫn trọng trách của truy thuế kiểm toán viên cùng doanh nghiệp truy thuế kiểm toán (sau đây điện thoại tư vấn là “kiểm toán viên”) trong câu hỏi đưa ra chủ ý kiểm toán về report tài chính. Chuẩn mực này cũng quy định hình thức và văn bản của report kiểm toán được phân phát hành như thể kết quả công việc kiểm toán báo cáo tài chính.

02. chuẩn chỉnh mực kiểm toán việt nam số 705 với số 706 giải pháp và hướng dẫn những ảnh hưởng đến bề ngoài và nội dung báo cáo kiểm toán khi kiểm toán viên gửi ra chủ ý kiểm toán không hẳn là ý kiến gật đầu toàn phần hoặc trình diễn thêm đoạn “Vấn đề bắt buộc nhấn mạnh” hoặc đoạn “Vấn đề khác” trong report kiểm toán.

03. chuẩn mực này được vận dụng cho cuộc truy thuế kiểm toán một bộ report tài chính vừa đủ cho mục tiêu chung. Chuẩn chỉnh mực kiểm toán việt nam số 800 dụng cụ và hướng dẫn những sự việc cần lưu ý khi kiểm toán report tài chính cho mục đích đặc biệt. Chuẩn chỉnh mực kiểm toán vn số 805 nguyên tắc và lí giải những vấn đề cần chú ý khi kiểm toán báo cáo tài bao gồm riêng lẻ hoặc kiểm toán các yếu tố, thông tin tài khoản hoặc khoản mục rõ ràng của một report tài chính.

04.

Xem thêm: Phụ Kiện Iphone 12 Pro Max, Phụ Kiện Apple Chính Hãng, Giá Rẻ

chuẩn mực này nhấn mạnh sự nhất quán trong báo cáo kiểm toán. Lúc cuộc truy thuế kiểm toán được triển khai theo các chuẩn chỉnh mực truy thuế kiểm toán Việt Nam, sự đồng hóa trong report kiểm toán sẽ cải thiện độ tin tưởng của báo cáo kiểm toán bằng câu hỏi tạo đk nhận diện rõ ràng hơn những cuộc truy thuế kiểm toán được tiến hành theo các chuẩn chỉnh mực truy thuế kiểm toán Việt Nam. Điều này cũng giúp tăng cường sự hiểu biết của tín đồ sử dụng báo cáo tài chính và xác minh các tình huống bất thường xuyên xảy ra.

05. truy thuế kiểm toán viên cùng doanh nghiệp kiểm toán phải tuân hành các luật và lý giải của chuẩn chỉnh mực này trong quy trình kiểm toán cùng lập báo cáo kiểm toán để công bố kết quả kiểm toán báo cáo tài chính.

Đơn vị được truy thuế kiểm toán (khách hàng) và các bên sử dụng hiệu quả kiểm toán rất cần được có các hiểu biết quan trọng về phương pháp và thủ tục lập report kiểm toán theo khí cụ và giải đáp trong chuẩn mực này để sử dụng chính xác kết quả kiểm toán.

Mục tiêu

06. mục tiêu của kiểm toán viên cùng doanh nghiệp truy thuế kiểm toán là:

(a) Đưa ra chủ kiến kiểm toán về report tài chủ yếu trên cơ sở reviews các tóm lại rút ra từ minh chứng kiểm toán tích lũy được;


(b) trình bày ý kiến kiểm toán một cách rõ ràng bằng văn bản, trong đó nêu rõ đại lý của ý kiến đó.

NỘI DUNG CHUẨN MỰC

(*) Click vào icon để hoàn toàn có thể xem cụ thể và download

STTTênNội dungXem & Download
1Chuẩn mực 700Hình thành ý kiến kiểm toán và report kiểm toán về report tài chính
*