1 Chu vi hình tròn1.2 tình dục với Pi1.4 Tìm đường kính, nửa đường kính khi biết chu vi, diện tích hình tròn

Chu vi hình tròn

Chu vi hình tròn hay độ dài con đường tròn là mặt đường biên giới hạn của hình tròn. Cách làm của chu vi hình trụ là lấy đường kính (hoặc 2 lần bán kính) nhân pi.

Bạn đang xem: Chu vi của hình tròn


Công thức

*

Công thức của chu vi hình trụ là:

*

Bạn vẫn xem: bí quyết tính chu vi hình tròn


Hoặc có thể là:

*

Hoặc

Trong đó:

C là chu vi của hình tròn;d là 2 lần bán kính hình tròn;r là nửa đường kính hình tròn.pi là 3.14

– Ví dụ : bao gồm một hình trụ C có 2 lần bán kính nối tự điểm AB = 10cm. Hỏi chu vi hình tròn C bởi bao nhiêu?Ta áp dụng: cách tính chu vi hình tròn trụ đã tất cả ở trên: d = AB = 10 cm. Như vậy:= d x Pi = 10 x Pi = 10 x 3,14 = 31,4 cm

*

Ví dụ: hình tròn trụ có nửa đường kính R = 2 sẽ có được diện tích hình tròn là: S = 2².3,14 = 12,56.

Bài tập: Bánh xe cộ của một xe cộ lửa có đường kính là 1.5m. Hãy tính chu vi của bánh xe cộ đó.

Chu vi của bánh xe lửa hình trụ là:

C = D ✖ Pi = 1.5 ✖ 3.14 = 4.71m

Đáp số: 4.71m

Ví dụ 1: Cho hình tròn tâm O có đường kính AB= 15cm. Hãy tính chu vi hình trụ tâm O.

Bài giải:

Chu vi của hình tròn trụ tâm O là:

C = d x ?= 15x 3,14= 47,1 (cm)

Đáp số: 47,1 (cm)

Ví dụ 2: Một bảng chỉ đường hình trụ có nửa đường kính là 15 cm. Hãy tính 2 lần bán kính và chu vi của bảng đi đường đó.

Bài giải:

Đường kính của bảng dẫn đường là:

d= 2r= 2x 15= 30 (cm)

Chu vi của bảng đi đường là:

C = 2r x ?= 2x 15x 3.14= 94,2 (cm)

Đáp số: d= 30 (cm)

C= 94,2 (cm)

Quan hệ cùng với Pi

Chu vi của hình tròn trụ liên quan liêu với Pi. Quý giá của Pi là 3,141592653589793…. (xem Pi), được quy ước với cái giá trị gần và đúng là 3,14. Pi được khái niệm là xác suất của chu vi C.

Các hằng số π được sử dụng phổ biến trong toán học, kỹ thuật cùng khoa học. Trong những khi nó chọn cái tên trong toán học tập thì chuyên môn và khoa học nó không được đặt tên. Nó được sử dụng bởi radio, lập trình laptop và hằng số đồ lý. Vì giá trị của Pi rất dài yêu cầu công thức có thể đơn giản hóa là d*3,14.

Xem thêm: Nấu Món Ngon Đơn Giản - 365 Món Ngon Mỗi Ngày Cho Gia Đình Đơn Giản

Công thức tính chu vi hình quạt tròn

Công thức tính chu vi của hình quạt tròn được xác định theo công thức:

*

Trong đó:

C là chu vi hình quạtR là bán kính của con đường tròn trọng điểm Oℓ là chiều lâu năm cung

Công thức tính diện tích hình tròn

S = Pi x r2

*
*
*

Trong đó:

S: là diện tích

r: là chào bán kính

Ví dụ: Ta có một hình tròn C có đường kính d=10cm. Hỏi diện tích hình tròn C bởi bao nhiêu?Áp dụng giải pháp tính: diện tích hình trụ C ta có: = 1/2 x d = 1/2×10 = 5cmSuy ra: S = Pi x r2 = 5 x (3,14)2 = 49,298 cm2

*

Bài tập: một tờ bảng hình trụ có đường kính 30cm. Hãy tính diện tích s tấm bảng đó với đơn vị là mét vuông?

Diện tích của tấm bảng hình tròn là:

S = D² ✖ Pi/4 = 30² ✖ 3.14/4 = 706.5cm² = 0.07065m²

Đáp số: 0.07065m²

*

Công thức tính diện tích đường tròn lúc biết đường kính: S = Pi X (D/2)2

*

– vào đó: d là con đường kính

– Ví dụ: Ta có hình tròn trụ C với 2 lần bán kính là 8cm. Tính diện tích hình tròn C.Áp dụng giải pháp tính, S = Pi x (d/2)^2 = 50,265cm2

* công thức tính phụ thuộc vào chu vi hình tròn: S = C2/(4Pi) 

*

Trong đó: C là chu vi

Chứng minh công thức:Ta có: Chu vi hình trụ C = 2Pi.r=> r = C/(2Pi)=> Diện tích hình tròn là: S =C2/(4Pi)

Ví dụ: cho hình vào C tất cả chi vi là 16cm2. Tính diện tích hình tròn C.

Giải: Ta bao gồm chu vi hình trụ C = 2Pi.r => r = C/(2Pi)Do đó, diện tích hình tròn là S = C2/(4Pi) = 20,382cm2

Công thức tính nhờ vào hình quạt: 

*

Trong đó, S: diện tích s toàn phần hình trònShq: diện tích s hình quạtC: Số đo góc làm việc tâm

Công Thức Tính diện tích s Hình Quạt Tròn

Trong hình tròn bán kính R diện tích hình tròn trụ n được xem theo công thức là:

*
*

Trong đó,

– n là góc của hình quạt tròn– l là độ dài cung n vào hình quạt

Tìm mặt đường kính, bán kính khi biết chu vi, diện tích s hình tròn

Tính 2 lần bán kính hình tròn
*

Trong đó:

d: Đường kính hình trònC: Chu vi hình trònS: diện tích hình tròn: Là hằng số giá bán trị tương đương 3.14.Tính nửa đường kính hình tròn
*

Trong đó:

r: nửa đường kính hình trònd: Đường kính hình trònC: Chu vi hình trònS: diện tích s hình tròn: Là hằng số giá bán trị tương đương 3.14.Phương Pháp lưu giữ Công Thức, phương pháp tính Diện Tích, Chu Vi Hình Tròn

– lúc học công thức xong cũng như phương pháp tính, các bạn nên vận dụng vào làm bài tập để hoàn toàn có thể ghi ghi nhớ công thức cũng giống như hiểu được rõ thực chất vấn đề. – lân cận đó, bạn có thể học công thức trải qua thơ:

Hình tròn diện tích s đơn giảnBình phương bán kính ta nhân ngay vàoBa phảy mười bốn phía sauChu vi cũng dễ dàng tính mau bạn àĐường kính ta rước nhân raBa phảy mười bốn, thế là đang xong. 

Hình tròn là gì?
*

Hình tròn là hình gồm những điểm nằm ở và bên phía trong đường tròn.

Tâm, nửa đường kính và chu vi của hình tròn chính là tâm và bán kính của mặt đường tròn phủ bọc nó.

Đường tròn là gì?

Đường tròn trọng điểm O nửa đường kính R là tập hợp toàn bộ các điểm phương pháp tâm O một khoảng bằng R. Đường tròn vai trung phong O bán kính R được kí hiệu là (O;R).

*

 

Tính chất của hình trònĐường kính là trường hợp quan trọng của dây cung đi qua tâm đường tròn.Đường kính là đoạn thẳng dài nhất đi qua hình trụ và chia hình tròn thành nhị nửa bằng nhau.Độ dài của 2 lần bán kính của một mặt đường tròn bởi 2 lần bán kính của con đường tròn đó.Bài thói quen Diện Tích, Chu Vi Hình Tròn

Bài tập 1: phương pháp tính chu vi hình tròn khi biết diện tích. Cho hình trụ C có diện tích s bằng 26cm2. Tính chu vi hình tròn

Bài giải: 

– Diện tích hình tròn là S = Pi.r2Mà diện tích s bằng 26cm2 => r = 2,877cm– Chu vi hình trụ là C = d.Pi = 2r.Pi = 2 . 2,887 . 3,14 = 18,068cmVậy chu vi của hình tròn bằng 18,068cm

Bài tập 2: Tính diện tích s hình tròn, khi biết chu vi c bằng 15,33cm

Bài giải:

– Ta có, chu vi hình tròn trụ C = d.Pi = 2r.Pi => r = C/(2Pi)– Diện tích hình tròn là S = Pi.r2=> S = Pi. (C/2Pi)2 = 18,71cm2Vậy diện tích hình tròn trụ là 18,71cm2

Ví dụ 3: Một bánh xe xe hơi có chu vi là 119,32 cm. Hãy tìm bán kính và đường kính của bánh xe.

Bài giải:

Ta bao gồm C = d x ? => d= C/ ?

Áp dụng công thức trên ta có đường kính của bánh xe cộ là:

d= C/ ?= 119,32/ 3,14= 38 (cm)

Bán kính của bánh xe là:

d=2r => r=d/2= 38:2= 19 (cm)

Đáp số: d=38 (cm)

r=19 (cm)

Ví dụ 4: Cho hình tròn tâm O, 2 lần bán kính AB = 18 cm. Tính chu vi hình tròn tâm O, 2 lần bán kính AB; hình trụ tâm M đường kính OA và hình tròn tâm N có bán kính OB.

*

Bài giải:

Chu vi hình tròn trụ tâm O là:

 C (O) = AB x ? = 18 x 3,14 = 56,52 (cm)

Bán kính mặt đường tròn O là: r (O) = AB/2 = 18/2 = 9 (cm)

Ta tất cả OA, OB lần lượt là 2 lần bán kính của hình trụ tâm M và hình tròn tâm N. Trong những số ấy OA=OB= 9(cm)