With murder in their hearts, the people cry out: “He ought to die.” —John 19:1-7.

Bạn đang xem: Chết dịch sang tiếng anh

45. Cụm từ “chống-trả... Cho nỗi đổ huyết” bao gồm chiến đấu cho độ phải chết.

The phrase “resisted as far as blood” implies going to lớn the extreme point of dying, literally shedding one’s lifeblood.

46. Anh không phải lo ngại phải chết sau khi quan hệ cùng với em thời buổi này qua mon nọ.

I wouldn't mind dying after fucking with you for days, weeks, months, years, centuries.

47. Tính danh thực sự của Rumia là Công chúa Ermiana, bạn đã phải chết bố năm trước.

Rumia's real identity is the Princess Ermiana, the "cursed" princess who was supposed lớn have died three years ago.

48. Bọn họ rất thường bỏ qua cụm từ vấp ngã nghĩa ‘và không xẩy ra chỉ định phải chết.’

All too often we overlook the qualifying phrase ‘and is not appointed unto death.’

49. Trời, trường hợp anh tin điều đó... Thì chắc chắn kẻ phải chết là anh với đứa trẻ

Man, if you believe that... Then it's definitely gonna be you & the kid.

50. Fan ta lại phải chết vị nhiễm trùng bởi một hiện tượng kỳ lạ được điện thoại tư vấn là chống thuốc.

People are dying of infections again because of a phenomenon called antibiotic resistance.

51. Thậm chí chỉ bởi vì một lỗi nhẹ, chủ tất cả toàn quyền cho sống hay bắt phải chết.

Even for a slight offense, he wielded the power nguồn of life and death.

52. Do cứ mỗi ngày mà tao không thấy nó, thì một đứa trong chúng mày phải chết.

& for every day I vị not see him, one of you will die.

53. Họ cười nhạo lúc Chúa Giê-su bảo họ: “Đứa con trẻ chẳng phải chết, song nó ngủ”.

They laughed when Jesus told them: “The young child has not died, but is sleeping.”

54. * Kẻ nào không trở nên chỉ định phải chết thì cũng sẽ được chữa lành, GLGƯ 42:48.

* Those who are not appointed unto death shall be healed, D&C 42:48.

55. Ông chưa hiểu dulongky.comệc Chúa Giê-su phải chết để thực hiện ý ao ước của Đức Chúa Trời.

He did not yet grasp that Jesus must die in order khổng lồ carry out God’s will.

56. Buộc phải lần này chỉ với vấn đề thời hạn trước lúc lại có một kẻ nữa phải chết.

So it's only a matter of time before one of them is killed this time.

57. 10 Dĩ nhiên, những người được Chúa Giê-su làm sống lại ở đầu cuối phải chết lần nữa.

10 Of course, those resurrected by Jesus eventually died again.

58. Lúc đến giờ ngài phải chết để hy sinh, Giê-su thanh minh tình ngọt ngào tột bực.

As the hour for his sacrificial death approaches, Jesus displays outstanding love.

59. Ta trở nên sông thành đồng-vắng; cá bên dưới sông vì chưng khan nước phải chết khát, hóa ra hôi-thối.

Their fish stink due to lớn there being no water, and they die because of thirst.

60. Theo trợ lý tổng thư ký liên hợp quốc Justin Forsyth, "không ai phải chết bởi đói trong năm 2017.

According to the UN Children's Fund Deputy Executive Director & UN Assistant Secretary General Justin Forsyth, "Nobody should be dying of starvation in 2017.

61. Ngài bị đóng đinh, hành hình theo cách khiến ngài buộc phải “chết thong dong trong cơn khổ cực khôn cùng”.

He was impaled, executed in a manner that led khổng lồ “a slow death with maximum pain và suffering.”

62. Sự bị tiêu diệt của A-đam không tồn tại giá trị gì; ông đáng phải chết vày cớ tội tình của ông.

Adam’s death had no value; he deserved khổng lồ die for his sin.

63. Một số trong những người chịu đựng khổ bởi vì làm thế; những người dân khác thậm chí đã phải chết để giữ lòng trung kiên.

Xem thêm: Cách Tắt Và Xoá Hết Dữ Liệu Iphone, Hướng Dẫn Xóa Toàn Bộ Dữ Liệu Cá Nhân Khỏi Iphone

Some suffer to vì so; others have even died in order to keep integrity.

64. Vày vậy, bọn họ nói với Môi-se: “Cầu-xin Đức Chúa Trời chớ phán cùng, e chúng tôi phải chết chăng”.

So they told Moses: “Let not God speak with us for fear we may die.”

65. Mắc bệnh sẽ không hề (Ê-sai 33:24). Thậm chí bọn họ sẽ không phải chết (Ê-sai 25:8).

(Isaiah 33:24) Even death would be swallowed up forever.

66. Theo truyền thống, tín đồ ta phải chết tận nhà của mình, và con nít phải gồm mặt sát bên giường người chết.

Tradition required that people die at home and children be at the deathbed of family members.

67. Trường hợp A-đam và Ê-va ko vâng lời thì kết quả là họ đang phải chết (Sáng-thế ký kết 2:9, 16, 17).

If Adam và Eve disobeyed, it would result in their death. —Genesis 2:9, 16, 17.

68. * những ngươi chớ lo lắng chi mặc dù phải chết; bởi trong trần thế nầy, thú vui của những ngươi đâu gồm trọn vẹn, GLGƯ 101:36.

* Fear not unto death; for in this world your joy is not full, D&C 101:36.

69. Khi ông ta mang đến cho con sự sống, ông ta đã chú ý con là 1 ai đó gằn gũi với nhỏ sẽ phải chết.

When Jor-El brought me back... He warned me someone close to lớn me would have to die.

70. Vô số người bị ép buộc phải cải đạo theo Công giáo nếu như không thì phải chết; hàng chục ngàn người khác thậm chí còn không được lựa chọn.

Countless numbers of people were forced lớn convert to Catholicism or die; thousands of others were not even given a choice.

71. + 7 bạn Do Thái trả lời: “Chúng tôi gồm luật, và chiếu theo vẻ ngoài đó thì hắn phải chết,+ vì hắn từ bỏ xưng là nhỏ Đức Chúa Trời”.

+ 7 The Jews answered him: “We have a law, và according khổng lồ the law he ought lớn die,+ because he made himself God’s son.”

72. (Sáng-thế ký 2:17) A-đam và Ê-va sau cùng gánh hậu quả của tội lỗi—họ phải chết.—Sáng-thế ký kết 3:19; 5:3-5.

(Genesis 2:17) Adam và Eve eventually reaped the wages of sin —they perished. —Genesis 3:19; 5:3-5.

73. Nhưng lại dân bởi Thái đáp lại: “Chúng tôi gồm luật, chiếu lao lý đó hắn phải chết; bởi hắn tự xưng là bé Đức Chúa Trời”.—Giăng 19:4-7.

But the Jews replied: “We have a law, và according lớn the law he ought to lớn die, because he made himself God’s son.” —John 19:4-7.

74. Điều này củng cố chúng ta để duy trì lòng trung thành với Đức Chúa Trời dù bị rình rập đe dọa phải chết vào tay những kẻ bắt bớ hung bạo.

This fortifies us lớn be loyal khổng lồ God even if threatened with death at the hands of dulongky.comolent persecutors.

75. 8 không phải chỉ có tổ tiên họ phải chết, mà tất cả con con cháu họ, tức toàn thể dòng kiểu như loài tín đồ cũng yêu cầu chịu phục sự chết.

8 Not only did our first parents die but all their descendants, the entire human race, have also been subjected to lớn death.

76. Để phù hợp với lầm lỗi của A-đam, Chúa Giê-su phải chết với tư phương pháp một người lũ ông hoàn toàn, chứ không hề phải là một trẻ em hoàn toàn.

In order lớn counterbalance the sin of Adam, Jesus had lớn die, not as a perfect child, but as a perfect man.

77. Cũng chính vì vết đốt tệ kích cỡ này đồng nghĩa với dulongky.comệc cậu ấy lẽ ra phải chết tự mười giờ đồng hồ trước, và nhỏ bọ cạp đốt cậu ấy yêu cầu cao mang lại 3 mét.

Because a sting this bad means that he should have been dead 10 hours ago, và the scorpion that stung him would have been 10 feet tall.

78. Genji ban đầu bỏ bê Rokujo, với trong cơn ghen tuông mù quáng, linh hồn người sống của cô rời bỏ thể xác cùng ám hình ảnh Nàng Aoi, làm cho Aoi phải chết.

Genji begins ignoring Rokujo, & in her jealousy her lidulongky.comng spirit leaves her body toàn thân and possesses Lady Aoi, resulting in Aoi's death.

79. 3 dòng dõi người đàn bà (hay tổ chức triển khai trên trời) của Đức Chúa Trời đã trở nên cắn nơi gót chân lúc Giê-su Christ phải chết do đạo và bị chết khoảng ba ngày vào thời điểm năm 33 tây lịch.

3 The symbolic heel of the Seed of God’s woman (or heavenly organization) was bruised when Jesus Christ suffered a martyr’s death & remained dead for parts of three days in the year 33 of our Common Era.

80. Những người dân thuộc chỗ đông người “ra ngoài cơn đại-nạn”, tồn tại qua ngoài sự tiêu diệt tại trận giặc Ha-ma-ghê-đôn nơi phần đa kẻ ưa chuộng sự tăm tối phải chết (Khải-huyền 7:9, 10, 14).

Its members “come out of the great tribulation,” surdulongky.comdulongky.comng the destruction at Armageddon of those who love the darkness. —Revelation 7:9, 10, 14.