Bên cạnh những thành phần chính trong câu như công ty ngữ, vị ngữ, ngữ pháp giờ đồng hồ Anh còn có thêm các trạng từ chỉ thời gian, các liên tự nối,… để giúp đỡ câu văn rõ nghĩa và ví dụ hơn. Trong số đó, kết cấu by the time là 1 trong những liên từ bỏ chỉ thời hạn được áp dụng nhiều tuyệt nhất cả trong văn nói cùng văn viết. Vậy cách sử dụng cấu tạo này là gì? Sự khác biệt giữa by the time và một số trong những liên trường đoản cú chỉ thời gian khác như vậy nào? Hãy thuộc Step Up khám phá chi tiết cấu trúc by the time ngay sau đây nhé.

Bạn đang xem: Cấu trúc by the time tương lai


1. Kết cấu by the time và cách sử dụng

Cấu trúc by the time là một trong liên tự chỉ thời gian mang ý nghĩa sâu sắc là “khi mà…; vào lúc…; vào khoảng thời gian…; vào thời điểm;…”. Họ sử dụng cấu trúc này để bổ sung cập nhật trạng ngữ chỉ thời gian cho mệnh đề chính và làm rõ nghĩa trong câu.

Trong giờ Anh, cấu tạo by the time được sử dụng phổ biến ở thì hiện tại thì quá khứ. Rõ ràng như sau:

Cấu trúc by the time trong thì hiện tại tại

Cấu trúc by the time được sử dụng ở thì lúc này đơn nhằm diễn đạt dự đoán contact về thời gian của 2 hành động, sự việc diễn ra ở lúc này hoặc tương lai.

Cấu trúc:

Với cồn từ tobe

By the time + S1 + am/is/are +…., S2 + will + V-inf

By the time + S1 + am/is/are +…., S2 + will have + V-ed/PII

Với rượu cồn từ thường

By the time + S1 + V(s/es), S2 + will + V-inf

By the time + S1 + V(s/es), S2 + will have + V-ed/PII

Ví dụ:

By the time you receive this call, I will be in Ho chi Minh city. (Khi các bạn nhận được cuộc gọi này thì tôi đã ở thành phố Hồ Chí Minh)By the time Min is 18, she will receive a special gift from her parents. (Khi Min tròn 18 tuổi, cô ấy đang nhận được một món quà đặc biệt từ cha mẹ của mình.)

*
*
*

Bài tập: Chọn đáp án đúng cho các câu sau.

1. By the time Luna ______ her studies, she ______ in Hanoi for 4 years.

Xem thêm: Hướng Dẫn Cách Pha Màu Da Người Bằng Màu Nước Da Người, Cách Pha Màu Da Người

A.finished – had been B. Finished – has been C. Finishes – had been D. Finished – will have been

2. By the time I arrived home, my sister (leave)________.

A. Left B. Had left C. Leaves D. Will have left

3. By the time she gets home, her daughter _____ in bed.

A. Will be B. Am being C. Am D.would be

4. _____ 2020, I will have been working for K.M company for 10 years.

A. By the time B. When C. In D. By

5. By the time the director ______ khổng lồ the office, you will have completed this assignment.

A. Will come B. Came C. Has come D. Comes

Đáp án:

A B A A D
TÌM HIỂU NGAY

Trên trên đây là bài viết chia sẻ kiến thức cụ thể nhất về cấu trúc by the time. Hi vọng qua bài viết bạn gọi đã có thể tự tin áp dụng by the time cũng giống như các từ bỏ chỉ thời hạn như when cùng until trong tiếp xúc và bài thi giờ đồng hồ Anh của mình. Đừng quên đón đợi những chia sẻ hữu ích tiếp sau từ Step Up nhé. Chúc bàn sinh hoạt tập tốt!