Excel hỗ trợ một số hàm ship hàng việc đếm các loại ô khác nhau như đếm ô trống, ô không trống, ô đựng giá trị số hoặc đa số ô chứa kí tự cụ thể nào đó. Trong bài viết này, Học Excel Online cùng các bạn sẽ tập trung vào hàm COUNTIF cơ bản, được áp dụng để đếm ô với điều kiện tự tùy chỉnh thông qua các ví dụ dưới đây.

Bạn đang xem: Cách sử dụng hàm count, countif, counta trong excel


Cấu trúc hàm COUNTIF cơ bản

Hàm COUNTIF có kết cấu như sau:

=COUNTIF(range, criteria)

Trong đó:

range: Vùng chứa các ô mong muốn đếm

criteria: điều kiện bạn có nhu cầu thiết lập bên dưới dạng một số, kí trường đoản cú hoặc một logic sẽ chỉ định hầu hết giá trị nào sẽ được đếm

Ứng dụng hàm Countif trong những chuỗi ô

Để các bạn hiểu hơn về phong thái sử dụng Countif mình đã đi vào những ví dụ từ đơn giản đến phức hợp hơn sau đây

Hàm COUNTIF mang đến văn bạn dạng và số (chính xác tuyệt đối)

Trên thực tế, họ đã đàm luận về hàm COUNTIF đếm các giá trị chữ khớp với một điều kiện chính xác tuyệt đối vừa rồi. Hãy nhằm tôi nhắc lại phương pháp của ô có chứa một chuỗi văn bản: = COUNTIF (C2: C15, “Roger Federer”). Vì vậy, bạn nhập:

Vùng lựa chọn đếm là tham số đầu tiên;Dấu phẩy như vệt phân cách;Một từ hoặc một trong những từ trong dấu ngoặc kép làm điều kiện.

Thay do nhập lại từ, chúng ta có thể sử dụng tham chiếu đến bất kỳ ô nào chứa từ hoặc các từ đó và nhận được kết quả tương tự, ví dụ: = COUNTIF (C1: C9, C7).Hàm COUNTIF dùng tựa như cho số. Như các bạn thấy trong hình bên dưới đây, cách làm = COUNTIF (D2: D9,5) đếm những ô có giá trị 5 sinh sống Cột D.

*

Hàm COUNTIF với cam kết tự thay mặt (khớp một phần)

Trong trường hợp dữ liệu Excel của bạn bao gồm một vài biến chuyển thể của (các) từ khóa mà bạn có nhu cầu tính, thì chúng ta cũng có thể sử dụng ký kết tự thay mặt để đếm tất cả các ô cất một từ, các từ hoặc vần âm nhất định như một trong những phần của câu chữ ô.

Giả sử chúng ta có một danh sách các nhiệm vụ được giao cho những người khác nhau và bạn có nhu cầu biết số trách nhiệm được giao đến Danny Brown. Chính vì tên của Danny được viết bằng nhiều phương pháp khác nhau, ta nhập “* Brown *” là điều kiện = COUNTIF (D2: D10, “*Brown *”).

*

Dấu hoa thị (*) được sử dụng sửa chữa thay thế các quý hiếm đầu với cuối, như được minh họa trong ví dụ như trên. Nếu bạn phải khớp từng ký kết tự đơn, hãy nhập một dấu hỏi (?), như được trình diễn dưới đây.

Đếm các ô bắt đầu hoặc kết thúc bằng các ký tự nhất định

Bạn rất có thể sử dụng ký tự đại diện, vết sao (*) hoặc có thể dấu chấm hỏi (?), với tùy trực thuộc vào tác dụng mà bạn muốn.

Nếu bạn có nhu cầu biết số ô bắt đầu hoặc hoàn thành bằng văn bản nhất định bất cứ có bao nhiêu ký tự không giống trong ô, hãy sử dụng những công thức sau:

= COUNTIF (C2: C10, “Mr*”) – tính những ô bắt đầu bằng “Mr”.

= COUNTIF (C2: C10, “* ed”) – tính các ô ngừng bằng chữ “ed”.

Hình ảnh dưới đây minh họa cho phương pháp thứ hai:

*

Nếu nhiều người đang tìm kiếm một số trong những ô bước đầu hoặc hoàn thành bằng các ký tự cố định và chứa một trong những ký tự nhất định, bạn sử dụng hàm COUNTIF với vết hỏi (?) trên điều kiện:

= COUNTIF (D2: D9, “??own”) – đếm số ô kết thúc bằng chữ “own” cùng có đúng chuẩn 5 ký kết tự trong các ô từ D2 mang lại D9, bao gồm cả khoảng chừng cách.

= COUNTIF (D2: D9, “Mr ??????”) – đếm số ô bước đầu bằng chữ “Mr” với có chính xác 8 ký tự trong số ô từ D2 đến D9, bao gồm khoảng cách.

Mẹo. Để search số ô chứa dấu hỏi “?” hoặc giấu hoa thị “*”, hãy gõ dấu ngã (~) trước dấu ? hoặc * trong công thức. Ví dụ, = COUNTIF (D2: D9, “* ~? *”) nhằm đếm toàn bộ các ô có chứa vệt chấm hỏi trong dải D2: D9.

Ứng dụng hàm COUNTIF cơ bản với vần âm và số trùng khớp

Hãy tìm hiểu thêm ví dụ bên dưới đây: