Excel đến dulongky.com 365 Excel đến dulongky.com 365 dành mang lại máy Mac Excel đến web Excel 2021 Excel 2021 for Mac Excel 2019 Excel 2019 for Mac Excel năm nhâm thìn Excel năm nhâm thìn for Mac Excel 2013 Excel 2010 Excel 2007 Excel for Mac 2011 Excel Starter 2010 xem thêm...Ít hơn

Mẹo: Hãy thử áp dụng hàm XMATCH mới, một phiên bạn dạng match được đổi mới hoạt động theo bất kỳ hướng nào với trả về kết quả khớp chính xác theo mặc định, giúp việc sử dụng hàm này tiện lợi và thuận lợi hơn so với phiên phiên bản trước.

Bạn đang xem: Cách lấy giá trị số trong excel


Hàm MATCH search một mục được chỉ định và hướng dẫn trong phạm vi của ô, kế tiếp trả về vị trí tương đối của mục kia trong phạm vi này. Ví dụ, ví như phạm vi A1:A3 đựng giá trị 5, 25 với 38 thì cách làm =MATCH(25,A1:A3,0) sẽ trả về số 2, do 25 là mục vật dụng hai vào phạm vi.


*

Mẹo: Hãy dùng hàm MATCH nuốm cho một vào các hàm LOOKUP lúc bạn cần biết vị trí của một mục vào một phạm vi cầm cố vì chính mục đó. Ví dụ, bạn có thể dùng hàm MATCH để cung cấp giá trị đến đối số số hàng vào hàm INDEX.


Cú pháp

MATCH(giá trị tìm kiếm, mảng tìm kiếm, )

Cú pháp hàm MATCH có các đối số dưới đây:

giá trị tìm kiếm Bắt buộc. Giá trị mà bạn muốn so khớp vào mảng tìm kiếm. Ví dụ, khi bạn tra cứu vớt số điện thoại của một ai đó trong sổ điện thoại, bạn sẽ dùng tên của bạn đó làm giá trị tra cứu dẫu vậy số điện thoại thông minh mới là cực hiếm mà bạn có nhu cầu tìm.Đối số quý hiếm tra cứu có thể là một cực hiếm (số, văn bạn dạng hoặc quý hiếm lô-gic) hoặc một tham chiếu ô mang lại một số, văn bạn dạng hoặc cực hiếm lô-gic.

mảng tìm kiếm Bắt buộc. Phạm vi ô được tìm kiếm.

kiểu khớp Tùy chọn. Số -1, 0 hoặc 1. Đối số kiểu khớp chỉ rõ cách Excel so khớp giá trị tìm kiếm với các giá trị vào mảng tìm kiếm. Quý giá mặc định mang lại đối số này là 1.Bảng dưới đây mô tả biện pháp mà hàm kiếm tìm thấy các giá trị dựa vào phần cài đặt của đối số kiểu khớp.

Kiểu khớp

Hành vi

1 hoặc bỏ qua

Hàm MATCH tìm kiếm giá trị lớn nhất mà giá trị đó nhỏ rộng hoặc bằng giá trị tìm kiếm. Giá trị vào đối số mảng tìm kiếm phải được sắp theo thứ tự tăng dần, ví dụ: ...-2, -1, 0, 1, 2, ..., A-Z, FALSE, TRUE.

Xem thêm: Cách Hack Asphalt 8 Chuẩn Và Chi Tiết Nhất, Hướng Dẫn Cách Hack Asphalt 8 Trên Android

0

Hàm MATCH tìm kiếm giá trị thứ nhất bằng chính xác lookup_value. Các giá trị trong đối số lookup_array có thể được sắp theo bất kỳ trật tự nào.

-1

Hàm MATCH tìm kiếm giá trị nhỏ nhất mà giá trị đó lớn rộng hoặc bằng lookup_value. Các giá trị vào đối số lookup_array phải được sắp theo thứ tự giảm dần, ví dụ: TRUE, FALSE, Z-A, ...2, 1, 0, -1, -2 v.v.

Hàm MATCH trả về vị trí của giá trị khớp đúng trong lookup_array, chứ không trả về chính giá trị đó. Ví dụ, MATCH("b","a","b","c",0) trả về 2, là vị trí tương đối của "b" trong mảng "a","b","c".

Hàm MATCH ko phân biệt chữ hoa và chữ thường lúc so khớp các giá trị văn bản.

Nếu hàm MATCH không tìm thấy giá trị khớp nào, nó trả về giá trị lỗi #N/A.

Nếu kiểu khớp là 0 và giá trị tìm kiếm là chuỗi văn bản, thì bạn có thể dùng ký tự đại diện — dấu hỏi (?) và dấu sao (*) — trong đối số giá trị tìm kiếm. Một vệt chấm hỏi khớp bất kỳ ký tự 1-1 nào; một vết sao phù hợp với bất kỳ chuỗi ký tự nào. Nếu bạn muốn tìm một dấu chấm hỏi tuyệt dấu sao thực, hãy gõ một dấu ngã (~) trước ký tự đó.

Ví dụ

Sao chép dữ liệu ví dụ trong bảng sau đây và dán vào ô A1 của một bảng tính Excel mới. Để bí quyết hiển thị kết quả, nên chọn chúng, thừa nhận F2 và sau đó nhấn Enter. Trường hợp cần, chúng ta có thể điều chỉnh độ rộng cột nhằm xem toàn bộ dữ liệu.

Sản phẩm

Tổng số

Chuối

25

Cam

38

Táo

40

41

Công thức

Mô tả

Kết quả

=MATCH(39,B2:B5,1)

Do không có hiệu quả khớp chính xác nên đã trả về địa chỉ của giá trị gần thấp duy nhất (38) trong vòng B2:B5.

Bài viết liên quan