GIỚI THIỆU TIN TỨC VĂN BẢN CHỈ ĐẠO - ĐIỀU HÀNH NHỮNG ĐIỀU CẦN BIẾT
*

*

*

*


Tên giấy tờ thủ tục Đăng ký, điều chỉnh đóng BHXH, BHYT, BHTN, BHTNLĐ-BNN; cấp cho sổ BHXH, thẻ BHYT
Loại giấy tờ thủ tục Bảo hiểm thôn hội, bảo hiểm y tế
Lĩnh vực Thu bảo đảm xã hội, bảo đảm y tế, bảo đảm thất nghiệp
Cơ quan triển khai BHXH Tỉnh, Quận/huyện
Ngày phát hành
Trình tự triển khai

Bước 1. Lập, nộp hồ nước sơ

1.

Bạn đang xem: Cách đóng bảo hiểm xã hội

NLĐ thao tác làm việc tại đơn vị chức năng SDLĐ: Lập hồ sơ theo dụng cụ tại điểm 1 mục 1.3 Thành phần hồ nước sơ; nộp làm hồ sơ cho đơn vị chức năng SDLĐ.

2. NLĐ thao tác ở nước ngoài: Lập hồ sơ theo phép tắc tại điểm 2 mục 1.3 Thành phần hồ sơ đóng góp qua đơn vị đưa NLĐ đi làm việc ở nước ngoài hoặc đóng trực tiếp mang lại cơ quan BHXH địa điểm cư trú của NLĐ trước khi đi làm việc việc làm việc nước ngoài.

3. NLĐ tất cả từ 2 sổ BHXH đóng trùng BHXH, BHTN: Lập làm hồ sơ theo công cụ tại điểm 3 mục 1.3 Thành phần hồ sơ, nộp trực tiếp cho cơ quan lại BHXH nơi cai quản hoặc địa điểm cơ trú.

4. Đơn vị SDLĐ: Ghi mã số BHXH vào các mẫu biểu tương ứng đối với NLĐ vẫn được cung cấp mã số BHXH; hướng dẫn NLĐ lập Tờ khai tham gia, điều chỉnh thông tin BHXH, BHYT (Mẫu TK1-TS) so với NLĐ không được cấp mã số BHXH (kể cả NLĐ không nhớ mã số BHXH); nộp cho cơ quan BHXH.

Bước 2. Cơ quan lại BHXH tiếp nhận hồ sơ và xử lý theo quy định.

Bước 3. Nhận kết quả gồm: Sổ BHXH, thẻ BHYT; quyết định hoàn trả; Tiền hoàn trả thời hạn đóng trùng BHXH, BHTN.

Cách thức thực hiện

1. Nộp hồ nước sơ: Đơn vị SDLĐ, NLĐ thao tác làm việc ở quốc tế đóng trực tiếp mang lại cơ quan tiền BHXH NLĐ có từ 2 sổ BHXH đóng góp trùng BHXH, BHTN nộp hồ sơ bằng 1 trong các các vẻ ngoài sau:

a) Qua thương mại & dịch vụ bưu thiết yếu công ích;

b) thẳng tại thành phần Một cửa ngõ của cơ sở BHXH cấp tỉnh, cung cấp huyện hoặc trên Trung tâm phục vụ HCC các cấp.

c) Qua thanh toán điện tử so với đơn vị SDLĐ: lập hồ nước sơ điện tử, ký số và trình lên Cổng thông tin điện tử BHXH nước ta hoặc qua tổ chức triển khai I-VAN.

2. Nhận hiệu quả giải quyết: theo hình thức đã đăng ký.

Thành phần làm hồ sơ

1. Đối với NLĐ làm việc tại đơn vị SDLĐ nộp hồ sơ cho đơn vị chức năng SDLĐ:

- Tờ khai tham gia, điều chỉnh thông tin BHXH, BHYT (Mẫu TK1-TS).

Xem thêm: Cách Chuyển File Pdf Sang File Word Đơn Giản, Không Lỗi Font

Trường thích hợp NLĐ được hưởng quyền lợi BHYT cao hơn: bổ sung cập nhật Giấy tờ chứng minh (nếu có) theo Phụ lục 03.

2. Đối cùng với NLĐ đi làm việc việc ngơi nghỉ nước ngoài:

- Tờ khai tham gia, điều chỉnh thông tin BHXH, BHYT (Mẫu TK1-TS);

- thích hợp đồng lao động có thời hạn ở nước ngoài hoặc đúng theo đồng lao đụng được gia hạn dĩ nhiên văn bản gia hạn phù hợp đồng lao cồn hoặc vừa lòng đồng lao động được ký bắt đầu tại nước chào đón lao hễ theo phù hợp đồng.

3. Đối cùng với NLĐ gồm từ 02 sổ BHXH trở lên có thời gian đóng BHXH, BHTN trùng nhau

- Tờ khai tham gia, điều chỉnh thông tin BHXH, BHYT (Mẫu TK1-TS);

- các sổ BHXH.

4. Đối với đơn vị chức năng SDLĐ

Tờ khai đơn vị tham gia, kiểm soát và điều chỉnh thông tin BHXH, BHYT (Mẫu TK3-TS); Báo cáo tình hình sử dụng lao cồn và list tham gia BHXH, BHYT, BHTN (Mẫu D02-LT);

c) Bảng kê thông tin (Mẫu D01-TS).

Số lượng hồ sơ 01 cỗ
Thời hạn giải quyết và xử lý

Kể từ thời điểm ngày cơ quan liêu BHXH dấn đủ hồ sơ theo quy định:

- trường hợp cấp cho sổ BHXH, thẻ BHYT mới: không thực sự 05 ngày.

- ngôi trường hợp tạm ngưng đóng vào quỹ hưu trí, tử tuất: không thật 05 ngày.

- ngôi trường hợp phạm luật quy định của lao lý về đóng BHXH, BHYT, BHTN, BHTNLĐ-BNN: không quá 10 ngày.

- trường hợp kiểm soát và điều chỉnh tăng tiền lương đóng góp BHXH, BHYT, BHTN, BHTNLĐ-BNN: không thực sự 03 ngày.

- trường hợp xác thực sổ BHXH: không thật 05 ngày.

- ngôi trường hợp hoàn trả do đóng trùng BHXH, BHTN: không thực sự 10 ngày

Đối tượng thực hiện Đơn vị SDLĐ; NLĐ đi làm việc việc ở nước ngoài theo hòa hợp đồng; NLĐ bao gồm từ 2 sổ BHXH trở lên đóng trùng BHXH, BHTN.
Lệ mức giá Không
Tên mẫu mã đơn, chủng loại tờ khai

- Tờ khai tham gia, kiểm soát và điều chỉnh thông tin BHXH, BHYT (mẫu TK1-TS);

- report tình hình áp dụng lao cồn và danh sách tham gia BHXH, BHYT, BHTN (Mẫu D02-LT);

- Tờ khai đơn vị tham gia, kiểm soát và điều chỉnh thông tin BHXH, BHYT (mẫu TK3-TS).

- Bảng kê tin tức (mẫu D01-TS)


TK1_TS.pdf

TK3_TS.pdf

D01_TS.pdf

D02_LT.pdf

Phu_luc_03_Giayto_lam_cancu_caplai_the_BHYT.pdf


Yêu cầu, điều kiện tiến hành

Trong thời hạn 30 ngày kể từ ngày giao phối hợp đồng lao cồn hoặc vừa lòng đồng thao tác làm việc hoặc ngày có hiệu lực hiện hành của quyết định tuyển dụng đơn vị SDLĐ đề nghị nộp toàn thể hồ sơ theo quy định.

Bài viết liên quan