các loại thang đo (tiếng Anh: Scales of Measurement) là mức sử dụng thống kê dùng để phân chia đối tượng được khảo sát thành các lớp phân các loại khác nhau.
*

Các nhiều loại thang đo

Các loại thang đo trong tiếng Anh là Scales of Measurement hoặc Measurement scales hoặc Levels of Measurement.

Bạn đang xem: Các loại thang đo trong thống kê

Các các loại thang đo là hình thức thống kê dùng làm phân chia đối tượng người dùng được khảo sát thành các lớp phân loại khác nhau.

Phân loại

Có 4 nhiều loại thang đo cơ bạn dạng trong thống kê nhằm tóm tắt với phân tích dữ liệu

1. Thang đo định danh (Nominal scale)

Đây là thang đo cất ít thông tin nhất. Những quan gần cạnh được phân các loại không được xếp hạng chũm thể. Ví dụ, gán số 1 cho quĩ trái khoán đô thị, số 2 cho quĩ trái phiếu doanh nghiệp...

2. Thang đo định hạng hoặc máy bậc (Ordinal scale)

Thang đo định hạng gồm mức độ giám sát và đo lường cao hơn so thang đo định danh. Vào thang đo định hạng, toàn bộ các quan liền kề được gán đến một trong các phân loại. Sau đó, các phân một số loại này được thu xếp thứ từ bỏ theo một quánh tính vắt thể.

Ví dụ, vấn đề xếp hạng lớn lên của 1.000 cp có vốn hóa nhỏ tuổi có thể được thực hiện bằng phương pháp gán số 1 cho 100 cổ phiếu tăng trưởng tốt nhất, số 2 cho 100 cổ phiếu tăng trưởng cực tốt tiếp theo,..., gán số 10 mang lại 100 cp tăng trưởng nhát nhất.

Xem thêm: Tổng Hợp Những Mẫu Email Xin Nghỉ Phép Tiếng Anh (2019), 10 Mẫu Đơn Xin Nghỉ Phép Bằng Tiếng Anh (2019)

Dựa trên loại thang đo này, rất có thể kết luận rằng một cp xếp hạng 3 xuất sắc hơn một cổ phiếu xếp hạng 4, nhưng thang đo không cho biết sự khác biệt về lớn lên hoặc liệu sự khác hoàn toàn giữa 3 cùng 4 tất cả giống cùng với sự khác biệt giữa một 4 với 5.

3. Thang đo định khoảng (Interval scale)

Thang đo định khoảng cung cấp mối quan liêu hệ trang bị bậc như thang đo định hạng, đồng thời sự khác hoàn toàn giữa các giá trị giữa những xếp hạng của thang đo có mức giá trị bằng nhau. Đo sức nóng độ là một trong ví dụ điển hình: 11° C nóng rộng 10° C và chênh lệch ánh nắng mặt trời giữa 10° C với 11° C giống như chênh lệch thân 40° C với 41° C.

Điểm yếu của thang đo định khoảng là vấn đề 0 chỉ là điểm giả định, không có giá trị hay đối. Ví như 0° C chưa phải là không có nhiệt độ nhưng là tại ánh sáng đó nước từ thể rắn gửi sang thể lỏng. Vị vậy, cần sử dụng phép đo tỉ lệ thành phần trong thước đo định hạng sẽ không có ý nghĩa. Ví dụ, 50° C mặc dù lớn vội năm lần so với 10° C, nhưng tất yêu hiện ánh sáng gấp năm lần.

4. Thang đo tỉ lệ thành phần (Ratio scale)

Thang đo tỉ lệ thay mặt cho nấc độ cao nhất trong những thang đo, có tất cả các điểm lưu ý của thang đo định danh, định hạng cùng định khoảng. Thang đo tỉ lệ hỗ trợ thứ hạng với sự khác biệt bằng nhau giữa thiết bị hạng cùng chúng cũng có điểm cội 0 thực sự.

Nếu chúng ta có 0 đô la có nghĩa là bạn không có sức mua, nhưng nếu như khách hàng có 4 đô la, chúng ta có mức độ mua gấp đôi so với một người dân có 2 đô la.