Trọn bộ Toán cơ phiên bản lớp 4 bao gồm đầy đủ những dạng Toán và bài tập Toán trong tổng thể chương trình học lớp 4 giúp những em học tập sinh thuận lợi nắm bắt lại con kiến thức, luyện đề công dụng hơn. Đồng thời đây cũng là tài liệu cho những em học sinh ôn tập trong thời hạn nghỉ dịch hè.

Bạn đang xem: Các bài toán lớp 4

Lưu ý: Nếu không tìm thấy nút cài về nội dung bài viết này, bạn phấn kích kéo xuống cuối bài viết để cài về.


GIẢI BÀI TẬP TOÁN LỚP 4

Giải bài xích tập SGK Toán lớp 4 bao gồm các nội dung giải thuật hay bài bác tập sách giáo khoa. Với giải mã Toán lớp 4 của dulongky.com mang lại SGK đầy đủ cụ thể các bài tập toán lớp 4 vẫn được giải quyết và xử lý nhanh chóng, dễ dàng hiểu.

GIẢI VỞ BÀI TẬP LỚP 4

Giải vở bài xích tập toán lớp 4 vừa đủ các bài xích tập trong cả năm học 35 tuần. Những bài giải tương xứng với từng tiết học cho các em học viên tham khảo, chuẩn bị cho những bài học trên lớp.

Ngoài ra các em tham khảo: một vài dạng Toán cơ phiên bản và nâng cấp lớp 4

DẠNG 1: BÀI TẬP VỀ ĐỌC, VIẾT, CẤU TẠO SỐ TỰ NHIÊN

Lý thuyết:

- Lớp đơn vị chức năng gồm 3 hàng: hàng đơn vị, mặt hàng chục, mặt hàng trăm

- Lớp nghìn có 3 hàng: hàng nghìn, hàng trăm nghìn, hàng ngàn nghìn

- Lớp triệu gồm: mặt hàng triệu, hàng trăm triệu, hàng tăm triệu

Bài 1: Đọc những số sau:

100000:……………………………………………………………………………………..


1 000 000:

30 000 000: ………………………………………………………………………………...

45 234 345: ………………………………………………………………………………...

234 445 098:………………………………………………………………………………...

123 000 209:………………………………………………………………………………...

Bài 2. Viết những số sau:

a/ hai trăm linh cha nghìn:……………………………………………………………………

b/ Một triệu chín trăm tứ mươi hai nghìn cha trăm:………………………………………

c/ bố trăm linh tám triệu không nghìn chín trăm sáu mươi hai:……………………………..

Bài 3. Viết số gồm:

a/ 4 triệu, 6 trăm nghìn cùng 9 1-1 vị:…………………………………………………………

b/ 3 chục triệu, 4 triệu, 7 trăm với 8 đối chọi vị:…………………………………………………..

d/ 2 trăm triệu với 3 đơn vị:…………………………………………………………………..

Bài 4. Nêu quý hiếm của chữ số 3 trong những số sau:

300 484 098; 198 390 456; 568 403 021; 873 049 764; 873 876 986

………………………………………………………………………………………………

Bài 5. Điền số tương thích vào nơi chấm:

a/ 123; 124; 125;………;…………..;……….

b/ 346; 348; 350………;…………..;……….

c/ 450; 455’460;………;…………..;……….

d/ 781; 783; 785;………;…………..;……….

e/ 1; 2; 4; 8; 16;………;…………..;……….

Bài 6.

a/ Viết số nhỏ dại nhất tất cả hai chữ số, ba chữ số, tứ chữ số:

……………………………………………………………………………………………….

b/ Viết số lớn số 1 có hai chữ số, ba chữ số, bốn chữ sô:

……………………………………………………………………………………………….

c/ Viết số chẵn bé dại nhất bao gồm hai chữ số, cha chữ số, bốn chữ số:


……………………………………………………………………………………………….

d/ Viết số chẵn lớn nhất có hai chữ số, tía chữ số, bốn chữ số:

……………………………………………………………………………………………….

e/ Viết số lẻ lớn số 1 có hai chữ số, cha chữ số, bốn chữ số:

……………………………………………………………………………………………….

g/ Viết số lẻ nhỏ dại nhất bao gồm hai chữ số, ba chữ số, tứ chữ số:

……………………………………………………………………………………………….

g/ Viết số tròn chục nhỏ nhất:………………………………………………………………..

h/ Viết số chẵn nhỏ dại nhất:…………………………………………………………………..

i/ Viết số lẻ bé nhỏ nhất: ………………………………………………………………………..

Gợi ý giải

Bài 1: Đọc những số sau:

100000: Một trăm nghìn

1 000 000: Một triệu

30 000 000: bố mươi triệu

45 234 345: bốn năm triệu nhị trăm cha mươi tư nghìn cha trăm tứ mươi lăm

234 445 098: nhị trăm bố mươi tư triệu tư trăm tư mươi lăm nghìn không trăm chín mươi tám

123 000 209: Một trăm nhị mươi tía triệu ko nghìn hai trăm linh chín

Bài 2. Viết những số sau:

a/ nhị trăm linh bố nghìn: 203 000

b/ Một triệu chín trăm tư mươi nhì nghìn cha trăm: 1 942 300

c/ tía trăm linh tám triệu ko nghìn chín trăm sáu mươi hai: 308 000 962

Bài 3. Viết số gồm:

a/ 4 triệu, 6 trăm nghìn với 9 đơn vị: 4 600 009

b/ 3 chục triệu, 4 triệu, 7 trăm với 8 1-1 vị: 34 700 008

d/ 2 trăm triệu với 3 1-1 vị: 200 000 003

Bài 4. Nêu quý hiếm của chữ số 3 trong mỗi số sau:

300 484 098; 198 390 456; 568 403 021; 873 049 764; 873 876 986

300 484 098: tía trăm triệu

198 390 456: ba trăm nghìn

568 403 021: tía nghìn

873 049 764: ba triệu

873 876 986: bố triệu

Bài 5. Điền số phù hợp vào địa điểm chấm:

a/ 123; 124; 125; 126; 127; 28

b/ 346; 348; 350; 352; 354; 356


c/ 450; 455; 460; 465; 470; 475

d/ 781; 783; 785; 787; 789; 791

e/ 1; 2; 4; 8; 16; 32; 64; 128

Bài 6.

a/ Viết số nhỏ dại nhất gồm hai chữ số, ba chữ số, bốn chữ số: 10, 100, 1000

b/ Viết số lớn nhất có hai chữ số, tía chữ số, tư chữ số: 99, 999, 9999

c/ Viết số chẵn nhỏ tuổi nhất có hai chữ số, tía chữ số, bốn chữ số: 10, 100, 1000

d/ Viết số chẵn lớn nhất có nhị chữ số, cha chữ số, tứ chữ số: 98, 998, 9998

e/ Viết số lẻ lớn nhất có hai chữ số, ba chữ số, bốn chữ số: 99, 999, 999

g/ Viết số lẻ bé dại nhất gồm hai chữ số, bố chữ số, bốn chữ số: 11, 101, 1001

g/ Viết số tròn chục nhỏ nhất: 10

h/ Viết số chẵn nhỏ tuổi nhất: 2

i/ Viết số lẻ bé nhỏ nhất: 1

DẠNG 2: BÀI TẬP VỀ TÍNH, TÌM THÀNH PHẦN CHƯA BIẾT CỦA PHÉP TÍNH

Bài 1. tìm x:

a/ x + 456788 = 9867655

b/ x – 23345 = 9886

c/ 283476 + x = 986352

d/ y × 123 = 44772

e/ X : 637 = 2345

g/ 212 552 : x = 326

h/ 40000 – x =3876

i/ (x + 1233) – 1978 = 9876

k/ x : 2 : 3 = 138

Bài 2. Đặt tính rồi tính:

224454 + 98808

200000 – 9876

5454 x 43

654 x 508

39212 : 43

10988 : 123

Bài 3. Tính bằng cách thuận luôn thể nhất:

a/ 12347 + 23455 + 76545

b/ 123 x 4 x 25

c/ 2 x 4 x 25 x 50

d/ (450 x 27) : 50

Bài 4. Tính bởi 2 cách:

a/ 234 x 25 + 234 x 75

b/ 765 x 123 – 765 x 23

c/ 476 x (45 + 55)

d/ 2415 : 5 : 3

e/ (76 x 28) : 7

g/ (175 + 29070) : 5

h/ (3224 – 1236): 4

Bài 5. Đặt tính rồi tính:

a/ 1234 x 345

b/ 398 x 367

c/ 398 x 405

d/ 324 x 34

e/ 4762 x 567

g/ 12323 : 343

h/ 34579 : 456

i/ 23971 : 24

k/ 30987 : 397

m/ 12908 : 546

Bài 6. Nhà bác An thu hoạch được 12 487 kg cà phê, nhà bác bỏ Thành thu hoạch được ít hơn nhà bác bỏ An 563kg cà phê. Hỏi cả hai chưng thu hoạch được bao nhiêu kg cà phê?

Bài 7. Kho thóc thứ nhất chứa 1243 tấn thóc, kho vật dụng hai chứa số thóc gấp đôi kho trang bị nhất. Hỏi những hai kho thóc có tất cả bao nhiêu tấn thóc?

Bài 8. Kho thóc thứ nhất chứa 3245 tấn thóc, kho thiết bị hai đựng số thóc bằng 50% kho trang bị nhất. Hỏi các hai kho thóc có toàn bộ bao nhiêu tấn thóc?

Gợi ý giải

Bài 1. tìm kiếm x:

a/ x + 456788 = 9867655

x = 9867655 - 456788

x = 9410867

b/ x – 23345 = 9886


x = 9886 + 23345

x = 33231

c/ 283476 + x = 986352

x = 986352 - 283476

x = 702876

d/ y × 123 = 44772

y = 44772 : 123

y = 364

e/ X : 637 = 2345

x = 2345 x 637

x = 1493765

g/ 212 552 : x = 326

x = 212552 : 326

x = 652

h/ 40000 – x = 3876

x = 40000 - 3876

x = 36124

i/ (x + 1233) – 1978 = 9876

x + 1233 = 9876 – 1978

x + 1233 = 7898

x = 7898 -1233

x = 6665

k/ x : 2 : 3 = 138

Bài 2. Đặt tính rồi tính:

Học sinh tự để tính

Kết quả như sau:

224454 + 98808 =323262

200000 – 9876 = 190124

5454 x 43 = 234522

654 x 508 = 332232

39212 : 43 = 911 (dư 39)

10988 : 123 = 89 (dư 41)

Bài 3. Tính bằng phương pháp thuận tiện thể nhất:

a/ 12347 + 23455 + 76545

12347 + (23455 + 76545) = 12347+ 100000 = 1123447

b/ 123 x 4 x 25 = 123 x (4 x 25) = 123 x 100 = 12300

c/ 2 x 4 x 25 x 50 = (2 x 50) x (25 x 4) = 100 x 100 = 10000

d/ (450 x 27) : 50 = 12150 : 50 = 243

Bài 4. Tính bằng 2 cách:

a/ 234 x 25 + 234 x 75

b/ 765 x 123 – 765 x 23

c/ 476 x (45 + 55)

d/ 2415 : 5 : 3

e/ (76 x 28) : 7

g/ (175 + 29070) : 5

h/ (3224 – 1236): 4

Bài 5. Đặt tính rồi tính:

a/ 1234 x 345 = 425730

b/ 398 x 367 = 146066

c/ 398 x 405 = 161190

d/ 324 x 34 = 11016

e/ 4762 x 567 = 2700054

g/ 12323 : 343 = 35 (dư 318)

h/ 34579 : 456 = 75 (dư 379)

i/ 23971 : 24 = 998 (dư 19)

k/ 30987 : 397 = 78 (dư 21)

m/ 12908 : 546 = 23 (dư 350)

Bài 6. Nhà bác bỏ An thu hoạch được 12 487 kilogam cà phê, nhà chưng Thành thu hoạch được ít hơn nhà bác An 563kg cà phê. Hỏi cả hai chưng thu hoạch được từng nào kg cà phê?

Đáp án: 24411(kg)

Bài 7. Kho thóc đầu tiên chứa 1243 tấn thóc, kho lắp thêm hai cất số thóc gấp hai kho sản phẩm nhất. Hỏi những hai kho thóc có toàn bộ bao nhiêu tấn thóc?

Đáp án: 3729

Bài 8. Kho thóc trước tiên chứa 3245 tấn thóc, kho vật dụng hai chứa số thóc bằng 1/2 kho lắp thêm nhất. Hỏi những hai kho thóc có toàn bộ bao nhiêu tấn thóc?

DẠNG 3: BÀI TẬP VỀ ĐỔI ĐƠN VỊ ĐO ĐẠI LƯỢNG

BẢNG ĐƠN VỊ ĐO ĐẠI LƯỢNG

KHỐI LƯỢNG: Tấn, tạ, yến, kg, hg, dag, g

ĐỘ DÀI: Km, hm, dam, m, dm, cm, mm

DIỆN TÍCH: m2, dm2, cm2

Bài 1. Viết số phù hợp vào chỗ chấm:

a/ 1 tấn = ……tạ;

b/ 2 tấn 3 tạ = ………tạ;

c/ 4 tấn 6 kilogam = ……kg;

d/ 5 tạ 17 kg =…..kg

e/ 4 hg = ……g;

g/ 7 dag = …….g;

i/ 23 tạ = …….yến;

k/ 12 tấn 5 kg = ……..kg

m/ tấn = …….kg;

n/ tạ = …….kg;

p/ kg = …….g;

q/ tạ = …….g;

Bài 2. Viết số thích hợp vào chỗ chấm:

a/ 20000 kilogam = ……tạ;

b/ 12000 tạ = ……tấn;

c/ 45000 g = .…kg;

d/ 23000kg = ….tấn

e/ 3456 kg = ……tấn…….kg;

g/ 1929 g = …….kg ….. G;

h/ 349 kilogam =…….tạ……kg

Bài 3. Viết số tương thích vào chỗ chấm:

a/ 3 km = ………m;

b/ 3km 54m =……..m;

c/ 12 m = …….dm;

d/ 7m 4cm = ……cm

g/ một nửa km = …….m;

h/ 1 tháng 5 m = …….cm;

i/ 2600dm = …….m;

k/ 4200cm = ……m;

Bài 4. Viết số tương thích vào khu vực chấm

a/ 5m2 = …….dm2;


b/ 12 dm2 = ……..cm2;

c/ 3m2 = ……..cm2;

d/23m2 = ………..cm2

e/ 4500dm2= …….m2;

g/ 30000cm2= ……….dm2;

h/ 1200000m2=……………m2

Bài 5. Viết số thích hợp vào nơi chấm

a/ 2 tiếng đồng hồ 5 phút = …….phút;

b/ 4 phút 23 giây = ……giây;

c/ 7 phút 12 giây =……giây

d/ một nửa giờ = …….phút;

g/ 1/3 phút = ……giây;

h/ 1/5 phút =……giây

i/ 123 giây = …….phút……..giây;

k/ 189 phút = …….giờ………phút

m/ 3 nỗ lực kỉ = ………năm;

n/ 01/05 thế kỉ = …….năm;

p/ 3 ngày = ……….giờ

Bài 6: So sánh các đại lượng sau

a) 3kg 50g … 3050g

b) 4h 36 phút ... 5425 giây

c) 8km 7dam … 2484 m

d) 3 năm … 48 tháng

e) 875m … 46hm

f) 12km 750dam … 12750m

g) 3 năm 18 tháng … 60 tháng

h) 7 tấn 6 tạ 54 yến … 28470 kg

Bài 7: Tính những đại lượng sau:

a) 72hm 5m + 72m = ?m

b) 157 phút + 4 giờ = ? phút

c) 15 năm - 126 tháng = ? tháng

d) 5t 7kg x đôi mươi kg = ? kg

Bài 8: 1 tuần có 7 ngày, hỏi:

a) 10 tuần thì có bao nhiêu ngày?

b) 623 ngày thì có bao nhiêu tuần?

Bài 9: Một dòng xe ô tô chở mỗi lần chở được 516kg cam. Hỏi 30 lần thì chở được từng nào kg cam?

Bài 10: Tính thời hạn Minh thực hiện các hoạt động buổi sáng?

Minh thức dậy lúc 6 tiếng 15 phút tập thể dục và vệ sinh đến 6 giờ 35 phút. Sau đó quốc bộ đến ngôi trường là cơ hội 7 giờ

a) Hỏi thời gian Minh lũ dục và lau chùi và vệ sinh là bao lâu?

b) thời gian Minh đi bộ tới ngôi trường mất từng nào phút?

DẠNG 4: BÀI TẬP VỀ TÌM SỐ TRUNG BÌNH CỘNG

Số trung bình cùng = tổng các số hạng : số những số hạng

Tổng các số hạng = số trung bình cùng x số những số hạng

Bài 1. tìm kiếm số vừa phải cộng của những số sau:

a/ 35 và 45;

b/ 37, 42 và 56;

c/ 20, 32, 24 và 36;

d/ 25, 37, 30, 75 cùng 63

Bài 2. Một đội nhóm sản xuất muối thu hoạch trong thời gian đợt như sau: 45 tạ, 60 tạ, 75 tạ, 72 tạ cùng 98 tạ. Hỏi vừa đủ mỗi dịp tổ đó thu hoạch được bao nhiêu tạ muối?

Bài 3. Sự tăng số lượng dân sinh của một buôn bản trong cha năm theo thứ tự là: 90 người, 86 người, 70 người. Hỏi trung bình mỗi năm số lượng dân sinh của buôn bản đó tạo thêm bao nhiêu người?

Bài 4. Một siêu thị chuyển máy bởi ô tô. Lần đầu bao gồm 3 ô tô, mỗi ô tô chuyển được 16 máy. Lần sau tất cả 5 xe hơi khác, mỗi ô tô chuyển được 24 máy. Hỏi trung bình mỗi xe hơi chuyển được bao nhiêu máy?

Bài 5. Một công ti đưa thực phẩm vào thành phố. Gồm 5 ô tô, mỗi xe hơi chuyển được 36 tạ và 4 ô tô, mỗi xe hơi chuyển được 45 tạ. Hỏi vừa đủ mỗi xe hơi chuyển được từng nào tấn thực phẩm?

Bài 6. Một ô tô giờ đầu tiên chạy được 39 km, giờ máy hai chạy được 60 km, giờ thứ cha chạy được bởi quãng con đường của hai giờ đầu. Hỏi trung bình từng giờ ô tô chạy được từng nào ki-lô-mét?

Bài 7.

a/ Số trung bình cùng của hai số bởi 8. Biết một trong những hai số bởi 9, search số kia?

b/ Số trung bình cộng của nhì số bằng 20. Biết một trong những hai số bằng 30, kiếm tìm số kia?

Bài 8. với mức giá trị nào của a thì:

a/ a x 5

Bài 5. Cả nhị lớp 4A với 4B trồng được 485 cây. Lớp 4A trồng được thấp hơn lớp 4B 45 cây. Hỏi mỗi lớp trồng được bao nhiêu cây.

Bài 6. Tuổi chị cùng tuổi em cộng lại được 32. Em nhát chị 8 tuổi. Hỏi chị bao nhiêu tuổi, em từng nào tuổi?

Bài 7. Một thư viên mới tậu thêm 45 quyển sách tất cả hai loại: sách văn học với sách khoa học. Số sách văn học nhiều hơn thế nữa số sách kỹ thuật 11 quyển. Hỏi mỗi loại tất cả bao nhiêu quyển ?

Bài 8. hai đội có tác dụng đường cùng đắp một đoạn đường dài 800m. Đội thứ nhất đắp được thấp hơn đội thiết bị hai 136m đường. Hỏi mỗi team đắp được bao nhiêu mét đường?

Bài 9. nhì thửa ruộng thu hoạch được 3 tấn 2 tạ thóc. Thửa thứ nhất thu hoạch được nhiều hơn thửa thứ hai 6 tạ. Hỏi từng thửa thu hoạch được bao nhiêu ki-lô-gam thóc?

Bài 10. Lớp Một cùng lớp Hai thuộc thu nhặt được 127 kg giấy. Lớp hai thu nhặt được không ít hơn lớp Một 9 kg giấy. Hỏi mỗi lớp thu nhặt được từng nào ki-lô-gam giấy?

Bài 11. Nhị tấm vài dài tất cả 114m. Tấm vải lắp thêm nhất dài ra hơn tấm vải thiết bị hai 6m. Hỏi mỗi tấm vải vóc dai từng nào mét?

DẠNG 6: BÀI TẬP VỀ TÍNH CHU VI VÀ DIỆN TÍCH

+) Chu vi hình chữ nhật: P

Chiều dài: a

Chiều rộng: b

P = (a + b) x 2

Diện tích hình chữ nhật: S

S = a x b

a = S : b

b = S : a

+) Chu vi hình vuông: P

Cạnh hình vuông: a

P = a x 4 a = p : 4

Diện tích hình vuông: S

S = a x a

Chu vi hình bình hành: P

Chiều dài: a

Chiều rộng: b

P = (a + b) x 2

+) diện tích s hình bình hành: S

Độ nhiều năm đáy: a

Chiều cao: h

a = S : h

S = a x h

h = S : a

+) Chu vi hình thoi: P

Cạnh hình thoi: a

P = a x 4 a = p. : 4

Diện tích hình thoi: S

Độ dài hai tuyến đường chéo: m, n

S = (m x n) : 2

Bài 1. Tính chu vi và ăn diện tích hình chữ nhật tất cả chiều dài 24 m cùng chiều rộng 18m.

Bài 2. Tính chu vi và diện tích hình chữ nhật gồm chiều lâu năm 4dm với chiều rộng lớn 36cm.

Bài 3. Tính chu vi và ăn diện tích hình chữ nhật tất cả chiều lâu năm 18cm với chiều rộng hèn chiều dài 2cm.

Xem thêm: Barbie: Princess Charm School, Barbie Træ°Á»Ng HọC Cã´Ng Chãºa

Bài 4. Tính chu vi và ăn mặc tích hình chữ nhật bao gồm chiều rộng 26m cùng chiều dài hơn nữa chiều rộng lớn 4m.

Bài 5. Tính chu vi và ăn mặc tich hình chữ nhật gồm chiều rộng lớn 12m và chiều dài gấp đôi chiều rộng.

Bài 6. Tính chu vi và ăn diện tích hình chữ nhật gồm chiều dài 18m và chiều rộng bởi 1/3 chiều dài.

Bài 7. Tính chu vi hình chữ nhật có diện tích s 36cm2 với chiều rộng 6cm.

Bài 8. Tính chu vi hình chữ nhật có diện tích 64cm2 và chiều nhiều năm 16cm.

Bài 9. Tính chu vi và diện tích hình vuông có cạnh lâu năm 145cm.

Bài 10. Tính chu vi và ăn diện tích hình vuông vắn có cạnh nhiều năm 24m.

Bài 11. Tính diện tích hình vuông vắn biết chu vi hình vuông đó là 64cm.

Bài 12. Tính diện tích hình vuông biết chu vi hình vuông đó là 56m.

Bài 13. Tính diện tích s hình bình hành gồm độ dài đáy 18cm và độ cao 12cm.

Bài 14. Tính diện tích hình bình hành tất cả độ nhiều năm đáy 18cm và chiều cao bằng 1/3 độ nhiều năm đáy.

Bài 15. Tính diện tich hình bình hành có độ cao 12m cùng độ nhiều năm đáy gấp 3 lần chiều cao.

Bài 16. Tính diện tích s hình thoi biết độ lâu năm hai đường chéo cánh lần lượt là 12cm và 24 cm.

Bài 17. Tính diện tích s hình thoi biết độ dài hai đường chéo lần lượt là 12dm với 40 cm.

Bài 18: Một hình chữ nhật có chiều dài thêm hơn nữa chiều rộng lớn 8cm và bằng

*
chiều rộng.

a, Tính chu vi hình chữ nhật.

b, Tính diện tích hình chữ nhật.

Bài 19: Một thửa ruộng hình chữ nhật bao gồm chu vi 200m. Chiều nhiều năm hình chữ nhật hơn nhị lần chiều rộng lớn là 10m. Tính diện tích hình chữ nhật đó.

Bài 20: Một miếng vườn hình chữ nhật gồm chiều dài gấp 4 lần chiều rộng. Ví như tăng chiều lâu năm 5m và giảm chiều rộng lớn 5m thì được một miếng vườn mới gồm diện tích nhỏ dại hơn diện tích s mảnh vườn ban đầu là 250 m2. Tính diện tích s mảnh vườn cửa ban đầu.

Bài 21: sảnh trường em hình vuông. Để tăng lên diện tích bên trường không ngừng mở rộng về từng phía 3m thì diện tích tạo thêm 192m2. Hỏi trước đó sân ngôi trường em có diện tích s là từng nào m2?

DẠNG 7: BÀI TẬP VỀ CÁC PHÉP TÍNH

Bài 1. Đặt tính rồi tính:

234 x 345

265 x 309

287 x 345

2358 x 87

654 x 235

124 x 35

175600 : 200

98976 : 46

12300 : 130

35467 : 678

23467 : 673

21356 : 762

Bài 2. Tính bằng hai cách

a/ 143 x (76 + 24)

b/ 345 x (121 – 21)

c/ 1234 x (45 + 55)

d/ 456 x (135 – 35)

Bài 3. Một huyện cảm nhận 215 hộp cây bút chì màu, từng hộp có 24 cây bút chì. Huyện kia chia đông đảo số bút chì màu sắc đó mang lại 86 lớp. Hỏi mỗi lớp nhấn được bao nhiêu bút chì màu.

Bài 4. Một xe xe hơi chở 27 bao gạo, từng bao nặng trĩu 50kg với chở 25 bao mì, mỗi bao nặng nề 30 kg. Hỏi xe kia chở toàn bộ bao nhiêu ki –lô-gam gạo cùng mì.

Bài 5. Một tấm học tất cả 12 lớp học, từng lớp học có 45 học sinh và 6 lớp học khác, mỗi lớp tất cả 42 học sinh. Hỏi trường đó có bao nhiêu học sinh.Bài 6. Một bạn đi xe đạp tính ra vào 5 phút đi được 975m. Cứ đạp đều vì thế thì sau 45 phút đã đi được từng nào mét.

Bài 7. Chống họp A có 12 hàng ghế, mỗi dãy ghế gồm 11 bạn ngồi. Phòng họp B có 14 hàng ghế, mỗi hàng ghế có 9 tín đồ ngồi. Hỏi số tín đồ ở chống nào nhiều hơn và nhiều hơn bao nhiêu người.

Bài 8. Một shop thực phẩm bao gồm 340 kg cá. Bạn ta vừa chuyển đến cửa hàng này 11 sọt cá, từng sọt 25 kilogam cá. Hỏi cửa hàng đó có toàn bộ bao nhiêu ki-lô-gam cá.

Bài 9. Một bạn đi xe đạp trong 125 phút đầu, mỗi phút đi được 198m với trong 112 phút sau, từng phút đi được 168m. Hỏi người này đã đi quãng con đường dài bao nhiêu mét?

Bài 10. Vừa phải mỗi bé gà mái đẻ rất cần phải có 104g thóc ăn uống trong một ngày. Vào kho của trại chăn nuôi có 20 kg thức ăn. Cùng với số thức ăn đó bao gồm đủ nhằm 375 nhỏ gà mái đẻ ăn uống trong một ngày không?

Bài 11. Gồm 2436 học viên tham gia đồng diễn thể dục. Vào đó 1/2 số học sinh mặc quần áo đỏ, 1/3 số học viên đó mặc áo xống vàng, số học sinh còn lại mặc quần áo xanh. Hỏi tất cả bao nhiêu học viên mặc xống áo xanh?

Bài 12. Một người đi dạo đi được 8524m trong 2 giờ. Hỏi nếu tín đồ đó quốc bộ trong 2 tiếng 30 phút thì được đoạn đường bao nhiêu mét?

Bài 13. Một đoàn thuyền ship hàng ra bến cảng. 5 chuyến đầu gửi được 25 tấn ; 10 chuyến sau chuyển được 38 tấn; 5 chuyến cuối chuyển được 17 tấn. Hỏi trung bình từng chuyến xe gửi được bao nhiêu tấn hàng?

Bài 14. Hai siêu thị cùng nhận 7420m vải. Shop thứ duy nhất trung bình hàng ngày bán được 265m vải, cửa hàng thứ nhì trung bình hàng ngày bán được 371m vải. Hỏi siêu thị nào buôn bán hết số vải vóc sớm hơn cùng sớm hơn bao nhiêu ngày?

DẠNG 8: BÀI TẬP VỀ DẤU HIỆU chia HẾT mang đến 2, 3, 5, 9

Bài 1. Trong những số 1476; 23490; 3258; 43005; 2477; 39374.

a/ các số chia hết mang đến 2:

b/ các số phân chia hết mang đến 5:

c/ các số phân tách hết đến 2 cùng 5:

d/ các số phân tách hết mang đến 3:

e/ các số phân tách hết 9:

g/ các số phân chia hết đến 3 tuy nhiên không phân tách hết đến 9:

h/ các số phân tách hết cho cả 2, 3, 5 và 9:

Bài 2. kiếm tìm chữ số thích hợp điền vào ô trống để được:

a/ 13... Phân chia hết mang đến 3;

b/ 4...0 phân tách hết 9;

c/ 24... Chia hết cho cả 3 và 5;

d/ 47... Phân chia hết cho tất cả 2 với 3;

Bài 3

a/ Viết bố số tất cả 4 chữ số phân chia hết cho 2:

b/ Viết cha số gồm 3 chữ số phân tách hết mang đến 3:

c/ Viết cha số có 4 chữ số phân chia hết mang đến 5:

d/ Viết cha số tất cả 4 chữ số phân tách hết mang lại 9:

e/ Viết tía số có 4 chữ số chia hết cho 2 và 5:

h/ Viết bố số gồm 3 chữ số phân tách hết mang lại 2 và 3:

i/ Viết bố số có 3 chữ số phân chia hết cho 2; 3; 5 với 9:

DẠNG 9: BÀI TẬP VỀ PHÂN SỐ

Bài 1. Viết phân số chỉ phần sẽ to màu cho mỗi hình sau:

Bài 2. Viết dưới dạng phân số những thương sau:

2 : 5= …….; 15 : 8 =……..; 7 : 1 =…….; 3 : 7 = ……; 4 : 9 = …….; 12 : 3 =…..

2 : 3= …….; 11 : 8 =……..; 6 : 7 =…….; 7: 8 = ……; 4 : 3 = …….; 16 : 4 =…..

Bài 3. Viết mỗi phân số sau đây dưới dạng thương với tính yêu đương theo mẫu:

Bài 4. Viết mỗi số sau bên dưới dạng phân số:

3 = ………..; 34 = ………; 13 = ………….; 25 = ……..; 387=………..

100 = ………..; 0 = ………; 456 = ………….; 57 = ……..; 32=………..

Bài 5. so sánh phân số cùng với 1:

Phân số có tử số lớn hơn mẫu số thì phân số to hơn 1

Phân số bao gồm tử số nhỏ hơn mẫu số thì phân số nhỏ nhiều hơn 1

Phân số bao gồm tử số bằng mẫu số thì phân số bằng 1

Bài 6. Rút gọn các phân số sau:

Vận dụng tín hiệu chia hết đến 2, 3, 5, 9 để rút gọn những phân số

Bài 8. Rút gọn các phân số:

Bài 9. Rút gọn những phân số:

DẠNG 10: TÌM PHÂN SỐ CỦA MỘT SỐ

Bài 1. một lớp học bao gồm 35 học sinh, trong các số đó số 3/5 học xếp loại khá. Tính số học sinh xếp nhiều loại khá của lớp đó.

Bài 2. Một sảnh trường hình chữ nhật gồm chiều nhiều năm 120m, chiều rộng bởi 5/6 chiều dài. Tính chu vi và ăn mặc tích của sảnh trường đó.

Bài 3. Lớp 4A gồm 16 học viên nam cùng số học viên nữ bằng 9/8 số học sinh nam. Hỏi lớp đó bao gồm bao nhiêu học tập sinh?

Bài 4. Một sảnh trường hình chữ nhật có chiều nhiều năm 60m, chiều rộng bởi 3/5 chiều dài. Tính chu vi và ăn diện tích của sân trường đó.

Bài 5. Một cửa hàng có 50 kilogam đường. Buổi sáng buôn bán 10 kg đường, buổi chiều bán 3/8 số đường còn lại. Hỏi cả nhì buổi siêu thị bán từng nào ki-lô-gam đường?

Bài 6. Quãng đường từ nhà anh Hải cho thị xã lâu năm 15km. Anh Hải đi từ bên ra thị xã, lúc đi được 2/5 quãng đường thì dừng lại nghỉ một lúc. Hỏi anh Hải còn buộc phải đi tiếp từng nào ki-lô-mét nữa thì cho tới thị xã?

Bài 7. Gồm một kho đựng xăng. Lần đầu fan ta lôi ra 32 850 lít xăng, lần sau lôi ra bằng 1/3 lần đầu. Hỏi lúc đầu trong kho gồm bao nhiêu lít xăng?