Xin kính chào mừng chúng ta đến với đông đảo bài học tập c cơ bản, hôm nay mình sẽ ra mắt cho các bạn một vào những bài tập chuỗi vào c, với những bài bác tập sẽ giúp đỡ cho chúng ta nắm vững phần đông cách làm việc chuỗi một giải pháp thân trực thuộc nhất.Chuỗi là 1 mảng các ký tự dứt bằng ký tự null 0.

Bạn đang xem: Bài tập về chuỗi trong c

*

Tất cả các ví dụ được kể trong trang đều tương quan đến những chuỗi trong lập trình sẵn C
. Để hiểu toàn bộ các lấy một ví dụ trên trang này, bạn nên có kỹ năng và kiến thức về:Sau đây là những ví dụ tương quan đến chuỗi vào CĐếm số lần mở ra của một ký kết tự vào một chuỗi vào CĐếm số nguyên âm, phụ âm, chữ số và khoảng tầm trắng trong CĐảo ngược một chuỗi sử dụng đệ quyTính độ dài của một chuỗi CNối nhị chuỗi vào CChương trình C để coppy một chuỗiXóa tất cả các ký kết tự trong một chuỗi trừ bảng chữ cáiSắp xếp những yếu tố theo máy tự từ bỏ điển (thứ tự trường đoản cú điển)

Xem thêm: Trò Chơi Trò Chơi Con Rắn Dài, Trò Chơi Con Rắn — Chơi Trực Tuyến Miễn Phí Ngay

#include int main() char str<1000>, ch; int count = 0; printf("Nhập chuỗi: "); fgets(str, sizeof(str), stdin); printf("Nhập một ký tự nên tìm: "); scanf("%c", &ch); for (int i = 0; str != ""; ++i) if (ch == str) ++count; printf("Frequency of %c = %d", ch, count); return 0;
Nhập chuỗi: tran tien anh Nhập một ký tự đề nghị tìm: t Frequency of t = 2Đếm số nguyên âm, phụ âm, chữ số và khoảng tầm trắng vào C
Chương trình:#include int main() char line<150>; int vowels, consonant, digit, space; vowels = consonant = digit = space = 0; printf("Nhập chuỗi:"); fgets(line, sizeof(line), stdin); for (int i = 0; line != ""; ++i) if (line == "a" else if (line >= "0" && line ++digit; else if (line == " ") ++space; } printf("Nguyên âm: %d", vowels); printf(" Phụ âm: %d", consonant); printf(" Chữ số: %d", digit); printf(" Khoảng trắng: %d", space); return 0;}Kết quả:Nhập chuỗi:dulongky.com Nguyên âm: 3 Phụ âm: 6 Chữ số: 0 khoảng tầm trắng: 0Đảo ngược một chuỗi sử dụng đệ quyChương trình:#include void reverseSentence();int main() printf("Nhập chuỗi: "); reverseSentence(); return 0;void reverseSentence() char c; scanf("%c", &c); if (c != " ") reverseSentence(); printf("%c", c); Kết quả:Nhập chuỗi: tran tien anh hna neit nart Tính độ dài của một chuỗi CChương trình:#include int main() char s<> = "Chương trinh đang chạy"; int i; for (i = 0; s != ""; ++i); printf("Độ nhiều năm chuỗi: %d", i); return 0;Kết quả:Độ lâu năm chuỗi: 27Chương trình nối nhị chuỗi trong CChương trình:#include int main() char s1<100> = "Lập trình ", s2<> = "c cơ bản"; int length, j; // chiều dài shop của s1 trong vươn lên là chiều nhiều năm length = 0; while (s1 != "") ++length; // nối s2 thành s1 for (j = 0; s2 != ""; ++j, ++length) s1 = s2; // xong chuỗi s1 s1 = ""; printf("Chuỗi sau cùng: "); puts(s1); return 0;Kết quả:Chuỗi sau cùng: lập trình sẵn c cơ bản