Cấu trúc ngữ pháp giờ Anh cơ phiên bản - CÂU ĐIỀU KIỆN LOẠI 1 là nhiều loại câu diễn đạt sự bài toán có thật, nhưng là việc việc hoàn toàn có thể xảy ra ở lúc này hoặc tương lai. Nội dung bài viết bao tất cả cấu trúc, phương pháp dùng, ví dụ để giúp bạn học tiếng Anh kết quả và dễ dàng dàng.

Bạn đang xem: Lý thuyết và bài tập áp dụng về câu điều kiện trong tiếng anh

*

Học câu đk loại một bỏ ra trong 5 phút cùng dulongky.com

1. Cách làm câu điều kiện loại 1

If + S + V (hiện tại), S + will + V (nguyên mẫu)

Trong mệnh đề điều kiện, động từ (V) phân chia ở thì hiện nay tại. Vào mệnh đề chính, động từ (V) phân chia ở dạng nguyên thể.=> Nói giải pháp khác, ngơi nghỉ câu điều kiện loại 1, mệnh đề IF dùng thì bây giờ đơn. Mệnh đề chính dùng thi sau này đơn.Ví dụ:

If I tell her everything, she will know how much I love her. / trường hợp tôi nói cho cô ấy toàn bộ mọi chuyện, cô ấy vẫn biết tôi yêu thương cô ấy nhiều như thế nào.

=> trong mệnh đề điều kiện, động từ tell chia ở hiện tại, còn sinh hoạt mệnh đề chính, cồn từ know phân tách ở dạng nguyên mẫu.

If it rains, we will not go to the cinema. / trường hợp trời mưa chúng tôi sẽ không đi đến rạp chiếu phim giải trí phim nữa.

=> trong mệnh đề điều kiện, rượu cồn từ rains phân tách ở thì hiện tại, còn làm việc mệnh đề chính, rượu cồn từ go được để ở dạng nguyên mẫu.

Tìm gọi thêm các cấu tạo ngữ pháp giờ Anh cơ bản:

Toàn tập cách áp dụng mệnh đề quan hệ trong giờ Anh

Cấu trúc Suggest trong tiếng Anh tiếp xúc cơ bạn dạng - phương pháp và cách dùng

2. Câu điều kiện loại 1 dùng để làm gì?

2.1 Câu điều kiện loại 1 dùng làm chỉ sự việc rất có thể xảy ra ở hiện tại hoặc tương lai

Ví dụ: If I get up early in the morning, I will go to school on time.

(Nếu tôi dậy mau chóng vào buổi sáng, tôi sẽ tới trường học đúng giờ.)

2.2 Câu đk loại 1 hoàn toàn có thể sử dụng để đề nghị và gợi ý

*

Câu đk loại 1 dùng để triển khai gì?

Ví dụ: If you need a ticket, I can get you one.

Xem thêm: #9 Cách Chụp Ảnh Đẹp Trên Instagram Đẹp Ý Tưởng, Mẹo Chụp Ảnh Đẹp Trên Instagram

(Nếu bạn cần mua vé, tôi hoàn toàn có thể mua dùm các bạn một cái)2.3 Câu đk loại 1 dùng để cảnh báo hoặc nạt dọa

Ví dụ: If you come in, he will kill you.

(Nếu bạn phi vào đó, anh ta đang giết bạn)

3. Một trong những cách dùng câu điều kiện loại 1 đặc biệt

3.1 Đôi khi hoàn toàn có thể sử dụng thì bây giờ đơn vào cả hai mệnh đề

Cách dùng này có nghĩa là sự việc này luôn tự động hóa xảy ra theo sau vụ việc khác.

Ví dụ: If David has any money, he spends it.

(Nếu David bao gồm đồng nào, anh ấy đã tiêu đồng ấy)

3.2 hoàn toàn có thể sử dụng “will” trong mệnh đề IF khi họ đưa ra yêu thương cầu

Ví dụ: If you’ll wait a moment, I’ll find someone lớn help you. (= Please wait a moment … )

(Nếu chúng ta đợi một lát, tôi sẽ tìm người giúp bạn)3.3 hoàn toàn có thể sử dụng thì hiện nay tại tiếp diễn (chẳng hạn như “are doing”) hoặc hiện tại tại ngừng (chẳng hạn như “have done”) trong mệnh đề IF

Ví dụ: If we’re expecting a lot of visitors, the museum will need a good clean.

(Nếu chúng ta muốn có rất nhiều khách du lịch thăm quan thì kho lưu trữ bảo tàng cần thật sạch sẽ sẽ)

Chữa Mất gốc Ielts - Tổng Hợp biện pháp Dùng Và cấu trúc Câu Điều kiện If - Ielts dulongky.com

4. Câu điều kiện loại 1 bài xích tập - gồm đáp án

Bài tập 1: phân tách động từ trong ngoặc

1) If I _____ (study), I _____ (pass) the exams.2) If the sun _____ (shine), we _____ (walk) khổng lồ the town.3) If he _____ (have) a temperature, he _____ (see) the doctor.4) If my friends _____ (come), I _____ (be) very happy.5) If she _____ (earn) a lot of money, she _____ (fly) to New York.6) If we _____ ( travel) khổng lồ London, we _____ (visit) the museums.7) If you _____ (wear) sandals in the mountains, you _____ (slip) on the rocks.8) If Rita _____ (forget) her homework, the teacher _____ (give) her a low mark.9) If they _____ (go) lớn the disco, they _____ (listen) to lớn loud music.10) If you _____ (wait) a minute, I _____ (ask) my parents.

Bài tập 2: thực hiện những thông tin dưới đây để tạo thành câu điều kiện sử dụng “IF”

1. Rita might fail her driving test. But she can take it again._____________________________________________2. Liverpool might lose. If they do, Terry will be upset._____________________________________________3. The office may be closed. In that case, Mike won't be able to lớn get in._____________________________________________4. Cathy may arrive a bit early. If she does, she can help her mother to get things ready._______________________________________5. The buổi tiệc nhỏ might go on all night. If it does, no one will want to bởi vì any work tomorrow._____________________________________________6. Alice may miss the train. But she can get the next one._____________________________________________7. Is Jack going khổng lồ enter the race? He'll probably win it._____________________________________________8. Stop talking or you won’t understand the lesson_____________________________________________9. Fail khổng lồ pay và they will cut off the electricity._____________________________________________10. Don’t touch that wire or you may get an electric shock._____________________________________________

_______Đáp án_______

Bài tập 1:

1. If I study, I will pass the exams.2. If the sun shines, we will walk khổng lồ the town.3. If he has a temperature, he will see the doctor.4. If my friends come, I will be very happy.5. If she earns a lot of money, she will fly khổng lồ New York.6. If we travel to lớn London, we will visit the museums.7. If you wear sandals in the mountains, you will slip on the rocks.8. If Rita forgets her homework, the teacher will give her a low mark.9. If they go to the disco, they can listen to loud music.10. If you wait a minute, I will ask my parents.

Bài tập 2:

1. If Rita fails her driving test, she can take it again.2. If Liverpool is won, Terry will be upset3. If the office is closed, Mike will be able to lớn get in4. If Cathy arrives a bit early, she can help her mother lớn get things ready.5. If the các buổi party is go on all night, no one will want to vì any work tomorrow.6. If Alice misses the train, she can get the next one.7. If Jack is going to enter the race, he'll probably win it.8. If you don’t stop talking, you won’t understand the lesson.9. If you fail to lớn pay, they’ll cut off the electricity10. If you cảm biến that wire, you may get an electricity shock.

Trên trên đây là cục bộ kiến thức về câu điều kiện loại một trong các tiếng Anh bao hàm công thức, bí quyết dùng, những ví dụ minh họa và bài bác tập áp dụng. Mong muốn bạn đọc vẫn sử dụng trong vô số nhiều trường phù hợp và nâng cao kĩ năng giờ đồng hồ Anh của mình.