2. I met her when I was in grade 8 on the first day at the beginning of the academy year.

Bạn đang xem: Bài nghe tiếng anh 11

(Tôi gặp mặt bạn ấy lúc tôi học lớp 8 vào ngày thứ nhất của năm học tập mới.)

3. We have known each other for 3 years. 

(Chúng tôi biết nhau khoảng chừng 3 năm rồi.)

4. I admire her because she is helpful, unselfish, truthful, và reliable.

(Tôi thích chúng ta ấy vì chúng ta ấy hay trợ giúp mọi người, không ích kỷ, thiệt thà cùng đáng tin cậy.)


Task 1

WHILE YOU LISTEN

You will hear Lan & Lona talk about their best friends. Listen to lớn their talks và then vì chưng the tasks that follow.

(Bạn sẽ nghe Lan với Long nói đến những người bạn rất tốt của họ. Hãy nghe cuộc thì thầm của họ với làm các bài tập theo sau.)

Task 1. Listen và decide whether the statements are true (T) or false (F).

(Hãy nghe và quyết định những câu sau đúng tốt sai.)

Lan’s Talk

T

F

1. Ha và Lan shared an apartment in Nguyen Cong Tru Residential Area in Hanoi.

 

 

2. Lan thinks that Haiphong people are unfriendly.

 

 

3. Lan spent two days in do Son.

 

 

4. Ha took Lan to vày Son on her motorbike.

 

 

5. Ha introduced Lan to a number of her friends there.

 

 

6. Ha và Lan have become friends since Lan’s trip to vày Son.

 

 

Long’s Talk

1. Minh và Long have been friends since school.

 

 

2. Long was a guitarist.

 

 

3. Long loves Minh’s sense of humour.

 

 

4. They have a lot of things in common.

 

 

5. Minh always helped Long out of difficulties. 

 

 

Phương pháp giải:

Tapescript: 

Lan’s talk

My best friend is Ha. We’ve been friends for a long time. We used to live in Nguyen Cong Tru Residential in Hanoi. Her family moved lớn Haiphong in 1985. It is said that Haiphong people are cold, but Ha is really, really friendly. I started lớn set lớn know her when I was going on a two-day trip lớn Doson last year & I didn"t know anybody there. I gave Ha a ring và she was so friendly, she said, “Oh, I’ll come khổng lồ visit you." So she rode on her motorbike lớn Doson and twenty minutes later she was there. She stayed with me for two days. She happened lớn know a lot of people there, so she introduced me around, and we’ve been best friends ever since.

Long’s talk

My best friend is Minh. We met in college. I was there singing & Minh was a guitarist. So we worked together a lot. Minh has a great sense of humour, he"s very very funny, & that"s one of my favourite things about him. And over the years. We have been through good times và bad times with each other, and that"s one of the things I like best about him. Và we have a lot of the same interests. We lượt thích to go to lớn plays và movies together. But when we’re going through a rough time, he"s really a good friend, & he"s a very good listener, và he always helped me through.

Tạm dịch bài xích nghe: 

Bài nói của Lan 

Bạn rất tốt của tôi là Hà. Cửa hàng chúng tôi làm chúng ta được một khoảng thời gian dài. Chúng tôi đã từng sống thông thường ở khu dân cư Nguyễn Công Trứ, Hà Nội. Gia đình của khách hàng ấy đã đưa đến tp. Hải phòng năm 1985. Người ta bảo rằng người hải phòng lạnh lùng, tuy vậy Hà thì thiệt sự thân thiện. Tôi biết bạn ấy trong một chuyến du lịch 2 ngày đến Đồ Sơn năm ngoái và tôi đã không biết bất kể ai tại đây cả. Tôi đã call cho Hà và chúng ta ấy quá đỗi thân thiện, bạn ấy bảo " Ồ mình sẽ đến thăm bạn." vày vậy các bạn ấy đi xe cộ máy cho Đồ tô và trăng tròn phút sau bạn ấy ở đây. Bạn ấy ở thuộc với công ty chúng tôi khoảng 2 ngày. Chúng ta ấy tình cờ quen biết nhiều người ở đây, bởi vậy chúng ta ấy đang dẫn tôi đi xung quanh để giới thiệu, và cửa hàng chúng tôi làm các bạn từ đó. 

Bài nói của Long 

Bạn tốt nhất có thể của tôi là Minh. Bọn chúng tôi gặp mặt nhau lúc học đại học. Ở đây tôi hát với Minh là bạn chơi bầy ghi ta. Do vậy shop chúng tôi làm việc cùng nhau rất nhiều. Minh cực kỳ vui tính và hài hước, và đó là giữa những điều tôi ham mê ở bạn ấy. Năm tháng trôi qua chúng tôi cùng nhau trải qua phần nhiều lúc vui buồn, và đó là trong số những điều tôi ưng ý nhất về chúng ta ấy. Và cửa hàng chúng tôi có nhiều sở thích giống nhau. Công ty chúng tôi thích với mọi người trong nhà đi coi phim cùng xem kịch. Mà lại khi shop chúng tôi khó khăn bạn ấy luôn là người bạn tốt, luôn luôn là tín đồ biết lắng nghe và giúp sức tôi quá qua cực nhọc khăn. 

Lời giải đưa ra tiết:

Lan’s Talk 

(Lan’s Talk)

T

F

1. Ha and Lan shared an apartment in Nguyen Cong Tru Residential Area in Hanoi.

(Hà cùng Lan sống phổ biến trong khu dân cư Nguyễn Công Trứ, Hà Nội.)

 

 ✓

2. Lan thinks that Haiphong people are unfriendly.

(Lan cho rằng người hải phòng không thân thiện.)

 

 ✓

3. Lan spent two days in bởi vì Son.

(Lan đã làm qua 2 ngày ngơi nghỉ Đồ Sơn.) 

 ✓

 

4. Ha took Lan to vày Son on her motorbike.

(Hà dẫn Lan mang đến Đồ Sơn bằng xe máy.) 

 

 ✓

5. Ha introduced Lan to a number of her friends there.

(Hà reviews Lan với một số người bạn ở đây.)

 ✓

 

6. Ha và Lan have become friends since Lan’s trip to bởi vì Son.

(Hà với Lan đang trở thành bạn từ chuyến đi đến Đồ sơn của Lan.)

 

 ✓

Long’s Talk

(Bài nói của Long)

1. Minh và Long have been friends since school.

(Minh và Long là anh em từ khi đi học.)

 

 ✓

2. Long was a guitarist.

(Long là tín đồ chơi bầy ghi-ta. )

 

 ✓

3. Long loves Minh’s sense of humour.

Xem thêm: Khôi Phục Dữ Liệu Thẻ Nhớ Sd, Sd Card Recovery: Microsd, Minisd

(Long phù hợp sự hài hước của Minh.)

 ✓

 

4. They have a lot of things in common. 

(Họ có nhiều điểm chung.)

 ✓

 

5. Minh always helped Long out of difficulties. 

(Minh luôn trợ giúp Long khi nặng nề khăn.) 

 ✓

 


Task 2

Task 2. Listen again and cảnh báo down the ideas in the table below.

(Hãy nghe lại và khắc ghi các phát minh trong bảng bên dưới đây.)

How & where they met

What they like about their friends

Lan

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Long

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lời giải đưa ra tiết:


 

How and where they met

(Họ chạm mặt nhau thế nào và ngơi nghỉ đâu)

What they like about their friends

(Họ yêu thích gì về bạn của mình)

Lan

- They used to live in the same residential area in Hanoi.

(Họ đã từng sống trong và một khu dân cư ở Hà Nội.)

- Lan went on a holiday to bởi vì Son and Ha went there khổng lồ visit her.

(Lan đi ngủ mát ở Đồ Sơn và Hà mang đến thăm chúng ta ấy.)

- Ha"s very friendly and helpful.

(Hà rất thân mật và giúp sức mọi người.)

- Ha"s sociable. She"s got many friends in vì Son and she introduced Lan around.

(Hà khôn xiết hòa đồng. Bạn ấy có không ít bạn ở Đồ đánh và reviews Lan với đa số người.)

Long

- They met in college.

(Họ chạm mặt nhau sinh sống đại học.)

- Minh played the guitar. Long was a singer.

(Minh chơi bầy ghi - ta. Long là bạn hát.)

- They worked together.

(Họ làm việc cùng nhau.)

- Minh has a sense of humour.

(Minh gồm khiếu hài hước.)

- Minh likes to lớn go to lớn plays & movies.

(Minh đam mê xem kịch với xem phim.)

- Minh is a good listener.

(Minh là tín đồ biết lắng nghe.)

- Minh is friendly và helpful.

(Minh thân thiện và tốt giúp đỡ.)


After

AFTER YOU LISTEN

Work in pairs. Take turns khổng lồ talk about how Ha has been Lan"s best friend and how Minh has been Long"s best friend.

(Làm vấn đề theo cặp. Hãy chũm phiên hỏi làm thế nào Hà trở thành bạn bạn cực tốt của Lan, và Minh trở thành người bạn tốt nhất có thể của Long.)

Lời giải chi tiết:

A: do you remember how Ha has been Lan"s best friend?

(Bạn tất cả nhớ Hà phát triển thành bạn xuất sắc của Lan ra làm sao không?)

B: Let me see ... They used lớn live in the same residential area in Hanoi. And then, Lan went on a holiday to bởi vì Son và Ha went there to visit her.

(Để bản thân xem... Họ đã có lần sống trong và một khu dân cư. Với sau đó, Lan đi nghỉ mát sống Đồ Sơn với Hà mang lại thăm Lan.)

A: How about Long & Minh?

(Còn Long và Minh thì sao?)

B: They met in college. Minh played the guitar. Long was a singer. They worked together.

(Họ gặp mặt nhau nghỉ ngơi trường đại học. Minh nghịch ghi-ta. Long là người hát. Họ thao tác cùng nhau.)