ghi nhớ em nhiều nhưng chẳng nói Nói ra nhiều cũng vậy thôi Ôi đớn đau đã những rồi Một lời thêm càng ai oán thêm Còn hẹn gì? Biết bao lần em đã hứa hẹn cho những rồi lại quên Anh thông báo ai hiện thời Ngày còn đây tín đồ còn đây cuộc sống nào đợi Này em hỡi con đường em đi đó tuyến đường em từ đó Sẽ chuyển em thanh lịch đâu Mưa mặt chồng, tất cả làm em khóc, có làm em nhớ phần đông khi bản thân mặn nồng. Này em hỡi tuyến đường em đi đó, tuyến phố em theo đó Đúng giỏi sao em? xa nhau chừng rồi Thiên con đường thôi lỡ mang đến thần tiên chấp cánh Xót đau fan tình tê mê Suốt tuyến phố ai dìu lối Hãy yêu đa số người em tôi Xin giữ hộ em Một lời chào, một lời thương, một lời yêu thương Lần ở đầu cuối

Bạn đang xem: Bai khong ten cuoi cung


Update Required to play the truyền thông media you will need khổng lồ either update your browser khổng lồ a recent version or update your Flash plugin.

Update Required to lớn play the media you will need khổng lồ either update your browser khổng lồ a recent version or update your Flash plugin.

Update Required to lớn play the media you will need to lớn either update your browser lớn a recent version or update your Flash plugin.

Update Required lớn play the media you will need khổng lồ either update your browser to a recent version or update your Flash plugin.

Update Required to lớn play the media you will need to lớn either update your browser lớn a recent version or update your Flash plugin.
Update Required lớn play the truyền thông you will need khổng lồ either update your browser khổng lồ a recent version or update your Flash plugin.
Update Required to lớn play the truyền thông you will need to either update your browser khổng lồ a recent version or update your Flash plugin.
Update Required lớn play the media you will need khổng lồ either update your browser khổng lồ a recent version or update your Flash plugin.
Update Required to lớn play the truyền thông media you will need lớn either update your browser to lớn a recent version or update your Flash plugin.
Update Required to play the truyền thông media you will need to lớn either update your browser khổng lồ a recent version or update your Flash plugin.

Xem thêm: Dấu Nhỏ Hơn Hoặc Bằng Trong Cad, Dấu Lớn Hơn Hoặc Bằng

Update Required khổng lồ play the truyền thông you will need to lớn either update your browser khổng lồ a recent version or update your Flash plugin.
Update Required to play the truyền thông media you will need to either update your browser lớn a recent version or update your Flash plugin.
Update Required lớn play the media you will need khổng lồ either update your browser to a recent version or update your Flash plugin.
Update Required lớn play the truyền thông you will need to lớn either update your browser to a recent version or update your Flash plugin.
Update Required to lớn play the truyền thông media you will need lớn either update your browser lớn a recent version or update your Flash plugin.
Update Required to lớn play the truyền thông media you will need to lớn either update your browser lớn a recent version or update your Flash plugin.
Update Required khổng lồ play the truyền thông media you will need to lớn either update your browser khổng lồ a recent version or update your Flash plugin.
Update Required khổng lồ play the truyền thông you will need lớn either update your browser lớn a recent version or update your Flash plugin.
Update Required lớn play the media you will need khổng lồ either update your browser to a recent version or update your Flash plugin.
Update Required to play the media you will need to either update your browser lớn a recent version or update your Flash plugin.
Update Required lớn play the media you will need lớn either update your browser to lớn a recent version or update your Flash plugin.
Update Required lớn play the media you will need to lớn either update your browser to a recent version or update your Flash plugin.
Update Required to lớn play the truyền thông you will need khổng lồ either update your browser to a recent version or update your Flash plugin.
Update Required lớn play the media you will need lớn either update your browser to a recent version or update your Flash plugin.
Update Required khổng lồ play the media you will need to lớn either update your browser to a recent version or update your Flash plugin.