Excel đến dulongky.com 365 Excel 2021 Excel 2019 Excel năm nhâm thìn Excel 2013 Excel 2010 Excel 2007 coi thêm...Ít hơn

Bạn có thể có ưa thích cá thể là hiển thị các giá trị bằng không vào một ô, hoặc chúng ta có thể sử dụng bảng tính theo đúng tập thích hợp tiêu chuẩn format yêu cầu các bạn ẩn các giá trị bằng không. Bao gồm vài cách để hiển thị hoặc ẩn những giá trị bằng không.

Bạn đang xem: Ẩn số 0 trong excel 2010


*

Đôi khi bạn không muốn các giá trị bởi không (0) hiện trên những trang tính, dịp khác các bạn lại đề nghị hiển thị chúng. Cho dù việc ẩn hoặc hiện các số không là do tiêu chuẩn định dạng hay sở thích của bạn, luôn có một số cách để làm điều này.

Ẩn hoặc hiển thị tất cả các giá chỉ trị bằng không bên trên một trang tính

Bấm Tệp > Tùy chỉnh > Nâng cao.

Dưới Hiện những tùy chọn mang đến trang tính này, hãy chọn 1 trang tính, rồi thực hiện giữa những thao tác sau:

Để hiển thị các giá trị bằng không (0) trong những ô, nên lựa chọn hộp kiểm Hiện số không trong những ô có giá trị bằng không.

Để hiển thị những giá trị bởi không (0) bên dưới dạng những ô trống, hãy quăng quật chọn vỏ hộp kiểm Hiện số không trong số ô có giá trị bằng không.

Ẩn các giá trị bởi không trong các ô sẽ chọn

Các công đoạn này giúp ẩn các giá trị bằng không trong những ô đang chọn bằng cách dùng một định hình số. Những giá trị ẩn chỉ mở ra trong thanh phương pháp và không in ra. Nếu quý hiếm ở trong những ô này đưa thành một giá trị khác không, thì giá trị này sẽ hiển thị vào ô cùng định dạng của nó sẽ tương tự như định dạng số thông thường.

Chọn phần đa ô gồm chứa những giá trị bằng không (0) mà bạn muốn ẩn.

Bạn có thể nhấn Ctrl+1 hoặc bên trên tab Trang đầu, bấm vào Định dạng > Định dạng Ô.

*

Bấm Số > Tùy chỉnh.

Trong vỏ hộp Loại, nhập 0;-0;;
, rồi bấm chuột OK.

Để hiển thị những giá trị ẩn:

Chọn các ô có những số không (0) bị ẩn.

Bạn có thể nhấn Ctrl+1 hoặc bên trên tab Trang đầu, nhấp chuột Định dạng > Định dạng Ô.

Bấm Số > Chung để vận dụng định dạng số khoác định, rồi bấm OK.

Ẩn những giá trị bởi không do công thức trả về

Chọn ô tất cả chứa giá trị bằng không (0).

Trên tab Trang đầu, click chuột mũi tên quanh đó Định dạng gồm Điều kiện > quy tắc Tô sáng sủa Ô Bằng.

Trong hộp mặt trái, nhập 0.

Trong hộp bên phải, nên chọn Tùy chỉnh Định dạng.

Trong vỏ hộp Định dạng Ô, bấm chuột tab Phông.

Trong hộp Màu, chọn màu trắng, rồi bấm OK.

Hiển thị số không dưới dạng ô trống hoặc che dấu gạch nối

Dùng hàm IF để thực hiện thao tác này.

*

Dùng một công thức như thế này nhằm trả về một ô trống khi cực hiếm là số không:

=IF(A2-A3=0,””,A2-A3)

Dưới đây là cách gọi công thức. Nếu như 0 là tác dụng của (A2-A3), ko hiển thị 0 – không hiển thị gì (chỉ báo bằng dấu ngoặc kép “”). Nếu điều này không đúng, hiển thị kết quả của A2-A3. Nếu như khách hàng không mong ô trống mà muốn hiển thị một thứ gì đó khác số 0, đặt một vết gạch nối "-" hoặc một ký tự không giống giữa các dấu ngoặc kép.

Ẩn các giá trị bằng không trong báo cáo PivotTable

Bấm vào report PivotTable.

Trên tab Phân tích, trong nhóm PivotTable, hãy bấm vào mũi tên cạnh bên Tùy chọn, rồi bấm Tùy chọn.

Bấm vào tab Bố trí và Định dạng, rồi tiến hành một hoặc nhiều thao tác sau:

Thay đổi biện pháp hiển thị lỗi chọn hộp kiểm Với các giá trị lỗi hiện dưới Định dạng. Vào hộp, hãy nhập giá trị bạn muốn hiển thị núm cho lỗi. Để hiển thị các lỗi bên dưới dạng những ô trống, hãy xóa sổ mọi cam kết tự vào hộp.

Thay đổi phương pháp hiển thị ô trống chọn hộp kiểm Với ô trống hiện. Vào hộp, hãy nhập giá trị bạn có nhu cầu hiển thị trong số ô trống. Để hiển thị ô trống, xóa mọi ký kết tự vào hộp. Để hiển thị số không, hãy xóa hộp kiểm.

Đầu Trang


Đôi khi bạn không muốn các giá trị bằng không (0) hiện nay trên những trang tính, thời điểm khác các bạn lại yêu cầu hiển thị chúng. Mặc dầu việc ẩn hoặc hiện các số không là vì tiêu chuẩn chỉnh định dạng hay sở thích của bạn, luôn có một số phương pháp để làm điều này.

Hiển thị hoặc ẩn tất cả các giá trị bởi không trên trang tính

Bấm Tệp > Tùy chỉnh > Nâng cao.

Dưới Hiện các tùy chọn mang lại trang tính này, hãy chọn một trang tính, rồi thực hiện giữa những thao tác sau:

Để hiển thị các giá trị bằng không (0) trong những ô, chọn hộp kiểm Hiển thị số không trong số ô có giá trị bằng không.

Để hiển thị những giá trị bởi không dưới dạng ô trống, quăng quật chọn vỏ hộp kiểm Hiển thị số không trong những ô có giá trị bởi không.

Sử dụng format số nhằm ẩn các giá trị bởi không trong các ô vẫn chọn

Thực hiện theo các bước này nhằm ẩn những giá trị bằng không vào ô đang chọn. Nếu giá trị ở trong những ô này gửi thành quý hiếm khác không, định hình của cực hiếm đó sẽ giống như như định dạng số thông thường.

Chọn phần lớn ô có chứa các giá trị bởi không (0) mà bạn có nhu cầu ẩn.

Bạn có thể sử dụng Ctrl+1 hoặc trên tab Trang đầu, bấm chuột Định dạng > Định dạng Ô.

Trong list Thể loại, bấm Tùy chỉnh.

Trong vỏ hộp Loại, nhập 0;-0;;

Lưu ý: 

Các quý hiếm ẩn chỉ mở ra trong thanh cách làm — hoặc trong ô nếu như khách hàng chỉnh sửa vào ô — cùng không in ra.

Để hiển thị lại những giá trị ẩn, chọn các ô, rồi nhấn Ctrl+1 hoặc bên trên tab Trang đầu, trong team Ô, trỏ vào Định dạng, rồi bấm Định dạng Ô. Trong danh sách Thể loại, bấm Chung để áp dụng định dạng số mang định. Để hiển thị lại ngày hoặc thời gian, chọn định dạng ngày hoặc thời gian thích hợp trên tab Số.


Sử dụng format có điều kiện để ẩn những giá trị bằng không vì chưng một phương pháp trả về

Chọn ô tất cả chứa giá trị bằng không (0).

Trên tab Nhà, vào nhóm Kiểu, bấm mũi tên mặt cạnh Định dạng có Điều kiện, trỏ vào Tô sáng luật lệ Ô, rồi bấm Bằng.

Trong hộp mặt trái, nhập 0.

Trong hộp bên phải, nên chọn lựa Tùy chỉnh Định dạng.

Trong vỏ hộp thoại Định dạng Ô, bấm tab Phông chữ.

Trong hộp Màu, chọn màu trắng.

Xem thêm: Phim Cá Mập 2 Đầu Thuyết Minh

Sử dụng cách làm để hiển thị những số không bên dưới dạng ô trống hoặc dấu gạch nối

Để thực hiện tác vụ này, thực hiện hàm IF.

Ví dụ

Ví dụ hoàn toàn có thể dễ phát âm hơn ví như bạn xào nấu nó vào trong 1 trang tính trống.

1

2

3

4

5

6

7

A

B

Dữ liệu

10

10

Công thức

Mô tả (Kết quả)

=A2-A3

Số lắp thêm hai bị trừ ngoài (0) đầu tiên

=IF(A2-A3=0,””,A2-A3)

Trả về ô trống khi giá trị là không (ô trống)

=IF(A2-A3=0,””,A2-A3)

Trả về lốt gạch ngang khi quý giá là ko (-)

Để biết thêm tin tức về cách áp dụng hàm này, xem Hàm IF.

Ẩn các giá trị bởi không trong report PivotTable

Bấm vào report PivotTable.

Trên tab Tùy chọn, trong đội Tùy lựa chọn PivotTable, hãy bấm vào mũi tên bên cạnh Tùy chọn, rồi bấm Tùy chọn.

Bấm vào tab Bố trí và Định dạng, rồi triển khai một hoặc nhiều thao tác sau:

Thay thay đổi hiển thị lỗi lựa chọn hộp kiểm Với các giá trị lỗi, hiển thị bên dưới Định dạng. Vào hộp, nhập giá bán trị bạn có nhu cầu hiển thị cố kỉnh cho lỗi. Để hiển thị những lỗi bên dưới dạng ô trống, xóa gần như ký tự trong hộp.

Thay đổi biện pháp hiển thị ô trống lựa chọn hộp kiểm Với những ô trống, hiển thị. Trong hộp, nhập giá chỉ trị bạn có nhu cầu hiển thị trong ô trống nào. Để hiển thị ô trống, xóa mọi ký tự trong hộp. Để hiển thị số không, hãy xóa hộp kiểm.

Đầu Trang


Đôi khi chúng ta không muốn những giá trị bởi không (0) hiện tại trên các trang tính, cơ hội khác các bạn lại đề nghị hiển thị chúng. Cho dù việc ẩn hoặc hiện các số không là do tiêu chuẩn chỉnh định dạng hay sở trường của bạn, luôn có một số phương pháp để làm điều này.

Hiển thị hoặc ẩn tất cả các giá trị bởi không trên trang tính

Bấm vào dulongky.com Office mục ,

*
, click chuột Excel chọn ,rồi bấm chuột danh mục Nâng cao.

Dưới Hiện các tùy chọn cho trang tính này, hãy lựa chọn 1 trang tính, rồi thực hiện một trong những thao tác sau:

Để hiển thị các giá trị bởi không (0) trong những ô, chọn hộp kiểm Hiển thị số không trong những ô có giá trị bởi không.

Để hiển thị các giá trị bởi không dưới dạng ô trống, bỏ chọn vỏ hộp kiểm Hiển thị số không trong các ô có mức giá trị bởi không.

Sử dụng định dạng số nhằm ẩn những giá trị bởi không trong các ô đang chọn

Thực hiện tại theo quy trình này nhằm ẩn các giá trị bằng không vào ô đã chọn. Nếu giá trị ở giữa những ô này đưa thành giá trị khác không, định dạng của cực hiếm đó sẽ tựa như như định hình số thông thường.

Chọn những ô tất cả chứa các giá trị bởi không (0) mà bạn có nhu cầu ẩn.

Bạn có thể nhấn Ctrl+1 hoặc bên trên tab Trang đầu, trong nhóm Ô, bấm Định dạng > Định dạng Ô.

Trong list Thể loại, bấm Tùy chỉnh.

Trong vỏ hộp Loại, nhập 0;-0;;

Lưu ý: 

Các quý giá bị ẩn chỉ xuất hiện trong thanh công

*
— hoặc trong ô nếu bạn chỉnh sửa trong ô — với không in ra.

Để hiển thị lại các giá trị ẩn, chọn các ô, sau đó trên tab Nhà, trong đội Ô, trỏ vào Định dạng, và bấm Định dạng Ô. Trong list Thể loại, bấm Chung để vận dụng định dạng số mang định. Để hiển thị lại ngày hoặc thời gian, chọn định dạng ngày hoặc thời gian thích hợp trên tab Số.


Sử dụng format có điều kiện để ẩn những giá trị bởi không vị một bí quyết trả về

Chọn ô có chứa giá trị bởi không (0).

Trên tab Trang đầu, trong nhóm Kiểu, click chuột mũi tên quanh đó Định dạng Có đk > nguyên tắc Tô sáng sủa Ô > Bằng.

Trong hộp mặt trái, nhập 0.

Trong hộp mặt phải, nên chọn lựa Tùy chỉnh Định dạng.

Trong vỏ hộp thoại Định dạng Ô, bấm tab Phông chữ.

Trong hộp Màu, lựa chọn màu trắng.

Sử dụng công thức để hiển thị các số không bên dưới dạng ô trống hoặc dấu gạch nối

Để thực hiện tác vụ này, áp dụng hàm IF.

Ví dụ

Ví dụ rất có thể dễ gọi hơn nếu bạn xào nấu nó vào trong 1 trang tính trống.

Tôi làm vắt nào để xào nấu ví dụ?

Chọn ví dụ trong bài viết này.


Quan trọng: Không chọn các tiêu đề sản phẩm hoặc cột.


*

Chọn một lấy ví dụ như từ phần Trợ giúp

Nhấn CTRL+C.

Trong Excel, hãy tạo một sổ làm việc hoặc trang tính trống.

Trong trang tính, hãy chọn ô A1 rồi nhấn CTRL+V.


Quan trọng: Để ví dụ hoạt động đúng cách, bạn phải dán ví dụ này vào ô A1 của trang tính.


Để chuyển đổi giữa xem công dụng và coi công thức trả về kết quả, thừa nhận CTRL+` (dấu huyền) hoặc trên tab Công thức> đội Kiểm nghiệm công thức > hiện Công thức.

Sau khi coppy ví dụ vào trang tính trống, chúng ta có thể điều chỉnh cho tương xứng với yêu cầu của bạn.

1

2

3

4

5

6

7

A

B

Dữ liệu

10

10

Công thức

Mô tả (Kết quả)

=A2-A3

Số sản phẩm hai bị trừ ngoài (0) đầu tiên

=IF(A2-A3=0,””,A2-A3)

Trả về ô trống khi cực hiếm là không (ô trống)

=IF(A2-A3=0,””,A2-A3)

Trả về lốt gạch ngang khi quý giá là không (-)

Để biết thêm thông tin về cách thực hiện hàm này, xem Hàm IF.

Ẩn những giá trị bằng không trong báo cáo PivotTable

Bấm vào báo cáo PivotTable.

Trên tab Tùy chọn, trong team Tùy chọn PivotTable, hãy nhấp chuột mũi tên xung quanh Tùy chọn, rồi bấm Tùy chọn.

Bấm vào tab Bố trí và Định dạng, rồi tiến hành một hoặc nhiều làm việc sau:

Thay thay đổi hiển thị lỗi chọn hộp kiểm Với những giá trị lỗi, hiển thị dưới Định dạng. Trong hộp, nhập giá bán trị bạn có nhu cầu hiển thị vắt cho lỗi. Để hiển thị các lỗi bên dưới dạng ô trống, xóa các ký tự trong hộp.

Thay đổi phương pháp hiển thị ô trống lựa chọn hộp kiểm Với những ô trống, hiển thị. Vào hộp, nhập giá chỉ trị bạn muốn hiển thị vào ô trống nào. Để hiển thị ô trống, xóa mọi ký tự trong hộp. Để hiển thị số không, hãy xóa vỏ hộp kiểm.